Meny
Forside
Barnas Hus barnehage Hjalmar Johansens gate 5 4019 Stavanger Telefon: +4791646626 Send oss e-post
Sørmarka Arena barnehage Sørmarkveien 22 4019 Stavanger Telefon: 51507832/975 18 343 Send oss e-post
Tyrihans barnehage Dalsetveien 7 4018 Stavanger Telefon: 92644453 Send oss e-post
Vannassen barnehage Vestvollveien 1 4017 Stavanger Telefon: 90284061 / 90367471 Send oss e-post
Redaktør: Hanne Rosså Lindanger
Logg inn
Logg inn
Trenger du bhgplass? Søk her
Søk barnehageplass
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Åsen - barnehagene! 

Åsen-barnehagene består av barnehagene Barnas Hus, Sørmarka Arena, Tyrihans og Vannassen. Totalt utgjør det 15 avdelinger, 70 årsverk og 230 barn.

På denne hjemmesiden vil vi dele nyheter, artikler, og generell informasjon som er relevant for deg som foresatt. På venstre side finner du informasjon om hver barnehage og på høyre side finner du informasjon fra avdelingen til barnet.

Husk å abonner på hjemmesiden. Da holder du deg oppdatert. 

Jodtabletter skal lagres i alle private og offentlige skoler og barnehager, samt andre kommunale institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid. Ved en atomulykke kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

Reservasjonsrett/passivt samtykke

Stavanger kommune har valgt en ordning der vi informerer foreldrene om at barnet vil få utdelt jod, dersom det er kommet et råd om utdeling fra Kriseutvalget for atomberedskap, og ber foreldre som motsetter seg dette, å ta kontakt med barnehagen eller skolen. Foreldre har rett til å reservere seg mot at deres barn får utdelt jod.

Foreldre som motsetter seg at barnet mottar jod-tabletter, vil bli bedt om å signere et skjema og returnere det til barnehagen/skolen. Dersom barnehagen/skolen ikke mottar en slik reservasjon, legges det til grunn at foreldre samtykker (såkalt passivt samtykke).


Ønsker dere alle en god påske og minner om planleggingsdag tirsdag 19.04. Da holder barnehagen stengt. 

Ordinære åpningstider på gult nivå fra onsdag 12.01.22
I henhold til oppdatert informasjon i fra Stavanger kommune skal barnehager som hovedregel ha ordinær åpningstid på gult nivå. Det kan fastsettes midlertidig begrensede åpningstider i enkelte barnehager dersom smittetrykk eller vikarmangel tilsier dette.

Åsen-barnehagene er per nå i en situasjon med mindre fravær og lavt smittetrykk, og vil fra onsdag 12.01 ha ordinær åpningstid. Vi er forberedt på at smittetrykket kan øke, og det kan medføre større fravær blant personalet. Det kan derfor bli endringer i åpningstider i enkelte avdelinger og bygg hvis situasjonen tilsier det. Hvis tilfelle vil berørte foreldre få informasjon på SMS. 

Minner om:
- Barnehagene driftes fortsatt på gult nivå Gult nivå
- Hold god avstand i garderobene/ ved levering/henting
- Bruk munnbind når det er nødvendig.
- Hold barna hjemme ved nyoppståtte symptomer - Flytskjema ved sykdom

Takk for hjelpen! 


Vi fortsetter på gult nivå med reduserte åpningstider inntil videre. Åpningstidene er kl. 08.00 - kl.15.30. 

Dette er smittevernsfaglige anbefalingene på gult nivå:  
Ingen syke skal møte i barnehagen
God hygiene og forsterket renhold
Kontaktreduserende tiltak: 
- Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming) 
- Hele avdelinger regnes som en kohort
- Faste ansatte per kohort
- To kohorter kan samarbeide 
- Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 
- Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter 
- Unngå trengsel og store samlinger 
- Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
- Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage? 
Høsten 2021 var preget av mye sykdom blant barn og ansatte, derfor er det viktig at barn holdes hjemme hvis de har nyoppståtte luftveisinfeksjon som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand. Slik at de ikke smitter andre andre barn eller voksne. Hvis barnet kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god form uten andre tegn på  behøver de ikke å holde seg hjemme, men hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør barnet gå hjem. Som ved andre luftveisinfeksjoner smitter covid-19 imidlertid lettest tidlig i sykdomsforløpet, derfor er det særlig viktig å holde barnet hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer eller sykdomsfølelse.

Ellers kan barnet gå i barnehage/ skole når symptomene er i bedring, formen er fin og barnet har vært feberfri i minst 24 timer, uten å ha tatt febernedsettende medikamenter. Barnet kan komme tilbake selv om det fortsatt har restsymptomer som rennende nese, snørr (uansett farge og tykkelse), heshet eller lett hoste. Om barnet er i karantene eller isolasjon gjelder egne regler, se nærkontakter og smittekontakter og isolasjon. 

Se også vedlagt flytskjema for nyoppståtte symptomer. Flytskjema symptomer

Ta kontakt hvis dere har spørsmål!