Meny
Velg avdeling Info fra administrasjonen
Hovedbygg, Tjensås Hemmestveitbakken 11 4021 Stavanger Telefon: 51913500 Send oss e-post
Nedre Tjensvoll Ole Reidstadsgate 2 4021 Stavanger Telefon: 51 91 35 10
Redaktør: Reidun Topland Larsen

ÅPEN TELEFON FOR ALLE FAMILIER i Tjensvoll barnehagene, avdeling Tjensvoll og Tjensås

Trenger du noen å snakke med? Vi er alle i en spesiell situasjon som påvirker oss på forskjellig vis. Mange er alene med tankene sine og trenger noen å snakke med. Vi i barnehagen er tilgjengelige for dere på telefon og epost.

Vi er tilgjengelige for samtaler mellom kl. 09.00 og 15.00.Astrid Haugland Larsen  Tlf:920 83 307 Mail: astrid.haugland.larsen@stavanger.kommune.no

Pedagogisk leders kontaktinformasjon finner dere i oversikten over ansatte. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere lurer på noe. Vi bryr oss og er her for dere!

Dere kan også ringe 51899167 til barnevernvakten i Stavanger som har beredskap hele døgnet.


Foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner og som trenger at barnet får et omsorgstilbud i en av Tjensvoll-barnehagene må ta kontakt med virksomhetsleder på e-post anne.oxaas@stavanger.kommune.no

Vær vennlig å gi beskjed om hvilket av byggene barnet har plass i. Navn barn og på begge foresatte, omfang av omsorgstilbud og årsak for behov for omsorgstilbudet.  Vi ønsker en best mulig forutsigbarhet. Dersom det er usikkerhet mht yrker og om dere kan levere vil vi vurdere enkelte tilfelle.


Skoler og barnehager i Stavanger, Sandnes Randaberg og Sola stenges fra og med fredag 13. mars. Det gjelder også idrettsanlegg og svømmehaller. Tiltakene gjøres for å hindre spredning av korona-virus til utsatte grupper.   Barnehagene skal ha et omsorgstilbud i den enkelte barnehage innenfor ordinær åpningstid for barn av foreldre som jobber i helse og omsorgstjenesten eller i andre kritiske samfunnsfunksjoner.  

 


I forbindelse med kommunesammenslåingen, er det blitt laget nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Stavanger kommune. Vedtektene er vedtatt i kommunestyret 25.11.2019 og gjelder fra 01.01.2020.

Du finner vedtektene i høyremargen under "Dokumenter"og på Stavanger kommunes hjemmeside.

Under finner du de viktigste endringene.


Vi minner om at barnehagens parkeringsplass er ved innkjørselen til Hemmestveitbakken (like ved svingen ned til Tjensvollsenteret) og at det ikke er lov å kjøre inn til barnehagen uten spesiell tillatelse.

Vi har fått noen klager/henvendelser i forbindelse med bruk av handicap-parkeringen utenfor barnehagen. Beboerne i området reagerer på trafikken og det kan også lett oppstå farlige trafikksituasjoner nå i høstmørket. Mange små barn kommer springende til og fra parkeringsplassen ved henting og levering.


Minner om foreldreundersøkelsen som ble sendt ut i begynnelsen av måneden.

Vi trenger mange flere svar!


Vi minner om at Barnehagen Tjensvoll har planleggingsdager 14. og 15. november. Barnehagen er da stengt.

Dette er de siste planleggingsdagene i 2019. Våren 2020 vil det være planleggingsdager 2. januar og 14. april.


Foreldreundersøkelsen for 2019 er nå sendt ut til en av de foresatte til alle barna i barnehagen.

Vi håper alle vil ta seg tid til å svare på denne undersøkelsen.