Meny
Velg avdeling Info fra administrasjonen
Hovedbygg, Tjensås Hemmestveitbakken 11 4021 Stavanger Telefon: 51913500 Send oss e-post
Nedre Tjensvoll Ole Reidstadsgate 2 4021 Stavanger Telefon: 51 91 35 10
Redaktør: Reidun Topland Larsen

I forbindelse med kommunesammenslåingen, er det blitt laget nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Stavanger kommune. Vedtektene er vedtatt i kommunestyret 25.11.2019 og gjelder fra 01.01.2020.

Du finner vedtektene i høyremargen under "Dokumenter"og på Stavanger kommunes hjemmeside.

Under finner du de viktigste endringene.


Vi i Barnehagen Tjensvoll vil ønske alle barn og foresatte en riktig god jul og takke for samarbeidet denne høsten.

2. januar starter vi opp som to av fire barnehager i Tjensvoll-barnehagene. For dere i Tjensvoll barnehage vil det da være Kjersti Lothe som er daglig leder i deres bygg.

Minner om at 2. januar er planleggingsdag, første dag for barna etter nyttår er 3. januar.


Vi minner om at barnehagens parkeringsplass er ved innkjørselen til Hemmestveitbakken (like ved svingen ned til Tjensvollsenteret) og at det ikke er lov å kjøre inn til barnehagen uten spesiell tillatelse.

Vi har fått noen klager/henvendelser i forbindelse med bruk av handicap-parkeringen utenfor barnehagen. Beboerne i området reagerer på trafikken og det kan også lett oppstå farlige trafikksituasjoner nå i høstmørket. Mange små barn kommer springende til og fra parkeringsplassen ved henting og levering.


Minner om foreldreundersøkelsen som ble sendt ut i begynnelsen av måneden.

Vi trenger mange flere svar!


Vi minner om at Barnehagen Tjensvoll har planleggingsdager 14. og 15. november. Barnehagen er da stengt.

Dette er de siste planleggingsdagene i 2019. Våren 2020 vil det være planleggingsdager 2. januar og 14. april.


Foreldreundersøkelsen for 2019 er nå sendt ut til en av de foresatte til alle barna i barnehagen.

Vi håper alle vil ta seg tid til å svare på denne undersøkelsen.


I løpet av oktober går barnehage, ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, skole og PPT over til å bruke et digitalt arkivsystem.

Viser til e-post utsendt 23.06. angående søknad om redusert foreldrebetaling. Dersom familien har en samlet årsinntekt på under 533.500,- har du rett på redusert betaling og bør snarest mulig søke om dette. Dette gjør du her: https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling/#priser