Meny
Velg avdeling Info fra administrasjonen
Hovedbygg, Tjensås Hemmestveitbakken 11 4021 Stavanger Telefon: 51913500 Send oss e-post
Nedre Tjensvoll Ole Reidstadsgate 2 4021 Stavanger Telefon: 51 91 35 10
Redaktør: Reidun Topland Larsen

Vi minner om at barnehagens parkeringsplass er ved innkjørselen til Hemmestveitbakken (like ved svingen ned til Tjensvollsenteret) og at det ikke er lov å kjøre inn til barnehagen uten spesiell tillatelse.

Vi har fått noen klager/henvendelser i forbindelse med bruk av handicap-parkeringen utenfor barnehagen. Beboerne i området reagerer på trafikken og det kan også lett oppstå farlige trafikksituasjoner nå i høstmørket. Mange små barn kommer springende til og fra parkeringsplassen ved henting og levering.


Minner om foreldreundersøkelsen som ble sendt ut i begynnelsen av måneden.

Vi trenger mange flere svar!


Vi minner om at Barnehagen Tjensvoll har planleggingsdager 14. og 15. november. Barnehagen er da stengt.

Dette er de siste planleggingsdagene i 2019. Våren 2020 vil det være planleggingsdager 2. januar og 14. april.


Foreldreundersøkelsen for 2019 er nå sendt ut til en av de foresatte til alle barna i barnehagen.

Vi håper alle vil ta seg tid til å svare på denne undersøkelsen.


I løpet av oktober går barnehage, ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, skole og PPT over til å bruke et digitalt arkivsystem.

Viser til e-post utsendt 23.06. angående søknad om redusert foreldrebetaling. Dersom familien har en samlet årsinntekt på under 533.500,- har du rett på redusert betaling og bør snarest mulig søke om dette. Dette gjør du her: https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling/#priser


Hei

Nå har jeg hatt min første uke som virksomhetsleder i Barnehagen Tjensvoll. Det har vært en kjekk uke og jeg gleder meg til å fortsette arbeidet her. Jeg kommer fra Vassøy barnehage, hvor jeg har vært virksomhetsleder i mange, mange år. De siste årene har jeg også vært innom Ramsvigskogen barnehage og Kløvereng barnehage på Storhaug.

Jeg ser fram til å bli bedre kjent med dere foreldre og håper på et godt samarbeid i tiden framover.

Med vennlig hilsen Astrid Haugland Larsen