Meny
Velg avdeling Forside
Avd. Tjensvoll Ole Reiestadsgate 2 4021 Stavanger Telefon: 51913670 Send oss e-post
Avd. Tjensås Hemmestveitbakken 11 4021 Stavanger Telefon: 51913670 Send oss e-post
Avd. Lassamyra Ytre Eiganesvei 21 4022 Stavanger
Avd. Satelitten Jupiterveien 22 4022 Stavanger Telefon: 51507637 Send oss e-post
Redaktør: Eli Mundheim
Barnehageplass i Stavanger kommune
Søk barnehageplass
Vedtekter
Søk om redusert betaling
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Tjensvoll-barnehagene.

Vi er en kommunal virksomhet i Stavanger kommune, som består av fire barnehager; Lassamyra barnehage, Tjensvoll barnehage, Tjensås barnehage og Satelitten barnehage.

 

Jodtabletter skal lagres i alle private og offentlige skoler og barnehager, samt andre kommunale institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid. Ved en atomulykke kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

Reservasjonsrett/passivt samtykke

Stavanger kommune har valgt en ordning der vi informerer foreldrene om at barnet vil få utdelt jod, dersom det er kommet et råd om utdeling fra Kriseutvalget for atomberedskap, og ber foreldre som motsetter seg dette, å ta kontakt med barnehagen eller skolen. Foreldre har rett til å reservere seg mot at deres barn får utdelt jod.

Foreldre som motsetter seg at barnet mottar jod-tabletter, vil bli bedt om å signere et skjema og returnere det til barnehagen/skolen. Dersom barnehagen/skolen ikke mottar en slik reservasjon, legges det til grunn at foreldre samtykker (såkalt passivt samtykke).


Hei kjære barnehagen!

Lørdag 23. april har vi premiere på Karius og Baktus på Stavangeren, en forestilling som passer for alle barn over tre år. Karius og Baktus har i over 50 år vært det ultimate møtet mellom barn og teateret. På scenen i denne profesjonelle oppsetningen i regi av Bjarte Hjelmeland, står de to unge talentene Hedvig Tørneng (15) og Ella Bjerkevoll (14)

Link til arrangementet


-utfyllende informasjon fra Tjensvollbarnehagene.


Smittetrykket i Stavanger, og i Norge, har den siste tiden økt betydelig. På bakgrunn av dette er det vedtatt at alle barnehagene i Norge går over til gult nivå fra og med torsdag 16. desember 2021.På gult nivå vil hver avdeling være en kohort.

På gult nivå vil alle byggene i Tjensvollbarnehagene ha en åpningstid fra kl. 08.00-15.30.
  
Barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon og barn med særlige behov har, - ved behov, rett på et omsorgstilbud innenfor det tidsrommet barnehagen normalt har åpent.

De dette er aktuelt for må sende søknad med bekreftelse fra arbeidsgiver der det fremgår hvilke samfunnskritiske oppgaver en har og hvilken arbeidstid en har. De som har ulik arbeidstid fra dag til dag, må vedlegge kopi av vaktplan. Husk også å skrive hvilken barnehagebygg barnet går i.
Søknaden sendes til anne.oxaas@stavanger.kommune.no

Pedagogisk leder på avdelingen vil være i dialog med den enkelte av dere om levering og hentetider.

Ps! Matservering går som normalt