Meny
Velg avdeling Harene
Hus Kvaleberg: Flintegata 2a, 4016 Stvgr Hus Vannassen: Vestvollveien 1, 4017 Postboks 355, Forus, 4067 Stavanger
Telefon: 51913270 Send oss e-post
Redaktør: Inger Lise Sørbø
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Harene er en avdeling med  barn i alderen 1-3 år.

Harene har tlf: 5191329/ 94139236

Nå er Brukerundersøkelsen 2019 sendt ut. Vi setter stor pris på at dere tar dere tid  til å svare på den.

Fredag 25.10 starter vi som kjent opp med fiskemåltid i barnehagen. Vi er klare og gleder oss til å se hvordan dette blir mottatt av barna. Menyen er nå kommet og hvis dere klikker på "les mer", kan dere se denne ute til høyre.

Nå ligger månedsbrevet for oktober ute.

Vi inviterer til forelderemøte tirsdag 17.september. Foreldremøte vil bli avholdt avdelingsvis. 

For rett tidspunkt se informasjon på avdelingen.


Barnehagen har mottatt følgende presisering fra fagstab barnehage som herved formidles til dere:

"Ny virksomhetsstruktur handler om endringer i den administrative ledelsen av barnehagene. Flere barnehager skal fra 1.1.2020 samles i en felles virksomhet med et lederteam som består av virksomhetsleder og avdelingsledere. Endringene gjøres for å gi bedre og styrket ledelse av barnehagene, og dermed et bedre barnehagetilbud til barna.

Det vil ikke skje endringer av barnehagenes plassering eller bygg/avdelinger p.g.a ny virksomhetsstruktur. I enkelte barnehager vil det bli endringer på administrativt ledernivå (dagens styrernivå). Arbeidet med innplassering i ny struktur pågår fram til 3. juni 2019. Først ut er arbeidet med å få på plass virksomhets- og avdelingsledere."


Fra januar 2020 blir det i Stavanger kommune ny virksomhetsstruktur for barnehagene med 20 barnehagevirksomheter i stedet for 65, som er dagens antall.

Hus Vannassen og hus Kvaleberg vil da deles i to nye virksomheter. Hus Vannassen vil sammen med barnehagene Tyrihans, Sørmarka Arena og Barnas Hus bli en ny virksomhet. I denne virksomheten skal det være 1 virksomhetsleder og 3 avdelingsledere. Hus Kvaleberg vil sammen med Sandvikveien barnehage også bli en ny virksomhet, denne vil ha en virksomhetsleder og 2 avdelingsledere.

Arbeidet med innplassering av lederteam i barnehagene starter i april og skal være sluttført innen utgangen av juni.

Vi vil holde dere oppdatert etter hvert som vi har tilgang på ny informasjon.


Barnehagen har startet en gjennomgang av ros-analyse og rutiner for soving i barnehagen. I den forbindelse ber vi alle som har barn som sover i vogn om å kontrollere: seler, sovepose og vogn.  Dette utstyret skal virke etter bruksanvisning. Ingen snorer skal henge løst. Gi beskjed til personalet når du har kontrollert, evt. utbedret ditt utstyr.