Meny
Velg avdeling Forside
Sandsgata 1 4012
Telefon: 51913090 Send oss e-post
Redaktør: Heidi Merete Waage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Visjon: EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET

Vår visjon er:

EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET

Vi tenker at barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas. Anerkjennelse av barndommens egenverdi står sentralt i denne tradisjonen. Vi skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. Barndommen er en læringsintensiv livsfase. I de tidlige barneårene legges grunnlaget for holdninger, verdier, kunnskaper og ferdigheter. Det er viktig at barn får tro på egen kompetanse og interesse for stadig å lære noe nytt. Dette gjøres ved at vi jobber med, og legger vekt på at her skal knyttes gode vennskapsbånd, ved å skape felles opplevelse, og gruppetilhørighet. Vi skal være voksne som ser barnet som det er, som ser den enkeltes behov, og som har kompetanse og felles forståelse for hva som skal til for at vi i Kløvereng kan være med på å gi barna EN GOD BARNDOM SOM VARER HELE LIVET.

Stavanger Kommunes verdigrunnlag er:

Er tilstede - Vil gå foran - Skaper fremtiden, og visjonen er : SAMMEN FOR EN LEVENDE BY.

Verdiene vil få en naturlig plass i hverdagen, ved at vi i personalet er oss bevisst vår rolle som aktive voksne som er tilstede i barnas daglige opplevelser, og deltar på barnas premisser. Vi vil gå foran, som gode, trygge rollemodeller. Dette arbeidet er med på å skape fremtid for oss som bor i Stavanger kommune og Norge.

 Les mer i Årsplanen, som dere finner her oppe til høyre, eller  under "andre dokumenter" nede til høyre.