Meny
Informasjon fra styrer
Lyngholen 2 4324 Sandnes
Telefon: 51 97 77 88 Send oss e-post
Redaktør: Anne Bente Bell
Diverse dokumenter

09.03.20 Oppdatert innlegg på Kidplan - ny informasjon og retningslinjer vil bli lagt på Kidplan.

Viser til tidligere innlegg på Kidplan.

Vedlagt link til Sandnes kommune vedrørende Coronasmitte, siden vil bli oppdatert underveis og ut i fra smitteomfang. Vi anbefaler at dere følger med på siden slik at dere til en hver tid er oppdatert ift retningslinjene i Sandes kommune.

http://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/corona-viruset/

Vi ber dere ta kontakt med barnehagen dersom dere har vært i områder med vedvarende spredning av Coronaviruset.

Vi ber dere også om økt fokus på smitteforebyggende tiltak, vi ber dere vaske egne og barnas hender når dere kommer i barnehagen, samt når dere går. Refererer til tidligere innlegg på Kidplan ift forebyggende smittetiltak.

Det er viktig at dersom noen i barnas/ansattes nære krets viser symptomer eller blir påvist smitte må barnet/ansatte holdes hjemme fra barnehagen - ta kontakt med barnehagen.

Vi følger kommuneoverlege/smitteoverleges råd for personell, alle ansatte har fått informasjon.

 


Minner om at alle må lage en bruker på den nye kommunikasjonsplattformen vår - Kidplan. Alle skal ha fått en påloggingslink på epost, dersom du ikke finner den eller ikke har mottatt en link ber vi dere om å ta kontakt med Anne Bente eller Eva snarest. Send gjerne mail på: post@bogafjellbakken.no

Anne Bente


Foreldrebetalingen øker i 2020.

Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for barnehageplassen med 95 kroner til kr 3 135.- for en heltidsplass pr måned og kr 34 485.- kroner pr år. Dette gjelder fra januar 2020. Det betyr at barnehagene kan kreve økt foreldrebetaling fra januar av dersom Stortinget vedtar forslaget.  

Til informasjon.

Anne Bente Bell


Vi ønsker dere hjertelig velkommen til foreldremøte.

Onsdag 2.oktober kl 19.00-20.00.

Vi tar en liten felles del på kjøkkenet først, deretter går vi avdelingsvis.

Vi i barnehagen har fokus på bærekraft og miljø, vi ønsker derfor at dere tar med egen kopp slik at vi slipper å bruke engangskopper. Vi stiller selvfølgelig med kaffe:) 

Vell møtt!


Minner om fotografering førstkommende torsdag.

Førskolebarna skal fotograferes først da de skal reise på svømming denne dagen, viktig at alle førskolebarn er på plass til kl 08.30. 

Dere har fått tilsendt mail ang registrering, viktig at dette blir gjort så fort som mulig. Sjekk søppelpost dersom du ikke har mottatt mailen i innboksen.

Anne Bente

 


Stortinget har vedtatt å øke maksprisen for foreldrebetaling gjeldende fra 1. januar 2019 og en ny økning 1. august 2019.

Følgende maksimalsatser gjelder fra nyttår: 

2.990 kroner per måned for et heltidstilbud fra 1. januar 2019.

3.040 kroner per måned for et heltidstilbud fra 1. august 2019.


Håper alle er klare for fest!

Vi feirer barnehagens 15 års jubileum Torsdag 20.september kl 16.00-19.00.

Det blir pølser på grillen, kaker, band og andre kjekke aktiviteter!

Ta på godt tøy, det er meldt litt usikkert vær:)


Til informasjon:

Regjeringen satt opp forslag til ny makspris for barnehage fra 01.01.18, i statsbudsjettet. Ny makspris er antatt å bli 2910,- pr. barn + matpenger.

 

 


I går var nesten hele styret på kurs med PBL, der vi jobbet med praktisk styrearbeid. Utrolig spennende, og kjekt å ha styrerepresentanter som stiller opp og bruker fritiden sin på å gjøre barnehagen bedre! Styret møtes til vanlig 1 gang pr.mnd, også her stiller representantene opp, noe barnehagen setter utrolig stor pris på:)

Barnehagen er heldige som har et så godt samarbeid med både foreldrene som sitter i styret, og resten av den flotte foreldregruppen vår!

Tusen takk for at dere jobber sammen med oss, Bogafjellbakken Naturbarnehage hadde ikke vært det samme uten dere!

Ønsker dere en strålende helg!

Anne Bente


PLANLEGGINGSDAGER  2016-2017

Personalet i Bogafjellbakken har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret Personalet bruker planleggingsdagene til å planlegge og utvikle den pedagogiske virksomheten i barnehagen  Barnehagen er stengt for barna disse dagene !

De aktuelle dagene er :

Onsdag 17 august 2016

Fredag 18 november 2016

Mandag 2 januar 2017

Mandag 27 februar 2017

Fredag 26 mai 2017

Merk dere dagene allerede nå, så er dere forberedt