Meny
Velg avdeling Forside
Birkenesvegen 62 4647 Brennåsen
Telefon: Kontor 38183757 Send oss e-post
Redaktør: Nina Katrine Bentsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Trenger du barnehageplass til ditt barn fra august? Tiden er nå inne for å søke plass for barnehageåret 2021/2022

Har du spørsmål knyttet til hvordan søke plass, eller å høre mer om barnehagen, så kan enhetsleder Nina Bentsen kontaktes på tlf 95898093


Dette er barnehagens Årsplan 

Velkommen til barnehages hjemmeside. Husk å klikke på ikonet på høyre side: Abonnér på nyheter. Her finner du nyttig informasjon.  Abonnementet varer for det gjeldende barnehageåret. Derfor må dere abonnere på nytt ved oppstart av nytt barnehageår i august. 

Som dere allerede har fått med dere er vi fortsatt på gult nivå når det gjelder smittevern. Hvilket nivå vi er på kan endre seg på kort varsel, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet ellers. Her er en enkel oversikt over hva de ulike nivåene innebærer i barnehagen:

Grønt nivå: Barnehagehverdagen vil være som normalt, men vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom.

Gult nivå: Hele avdelinger kan være samlet, og alle barn skal få et fulltidstilbud i barnehagen. Barna vil ha faste ansatte for sin gruppe. Vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom.

Rødt nivå: Barna vil bli delt inn i mindre kohorter. Det er mulig vi må ha kortere åpningstid i barnehagen, og det kan være nødvendig at foreldrene møter med barna til ulike tider. Vi holder god avstand til grupper som ikke samarbeider. Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre, og barna vil være mye ute. Vi som jobber i barnehagen unngår håndhilsning og klemming oss voksne imellom.

På rødt og gult nivå kan heller ikke eldre søsken som ikke går i barnehagen være med inn i garderoben/inn på avdelingen, men de kan vente ute på lekeplassen. Dette er for å unngå at det blir for mange i garderoben på en gang, slik at vi klarer å holde avstand. 


Retningslinjer ved sykdom (De nasjonale retningslinjene pr 26.06.20)         

Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn og elever.

Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.       

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.         

Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen. Barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.   

Måltider i barnehage/SFO 

Som hovedregel serveres inntil videre ikke mat på “gult nivå” i kommunale barnehager eller SFO. Dette begrunnet med ansattes bruk av tid, ikke smittevern. I barnehage fritas foreldre fra betaling av kostpenger da dette er en eksplisitt kostnad utover selve foreldrebetalingen    


Vedtekter gjeldende fra  01.08.2020

Fra mandag 08.06.20 vil barnehagen igjen være åpen til vanlig tid 0700-1630.

Etter den siste oppdateringen i Smittevernveilederen regnes nå en avdeling som en kohort. Det betyr at hele avdelingen kan være sammen igjen.

Vi vil minne om de 3 smittevernreglene:

Syke barn og foresatte skal ikke være i barnehagen!

God håndhygiene.

Redusert kontakt mellom personer.

 

Hele avdelinger regnes nå som en kohort. Vi skal i den grad det er mulig fortsatt holde avstand mellom ulike kohorter. Med normal åpningstid må avdelingene samarbeide noe på morgenen og ettermiddagen. Det kan da bli noe blanding av barn fra avdelingene, men dette skjer primært ute. Vi ber dere om å fortsette å levere barna ute. Dette er for å unngå mange mennesker i garderoben og av smittevernhensyn.

Mer informasjon om hvordan organiseringen av dagene og gruppene blir får dere på IST.

 Ta kontakt hvis dere lurer på noe! :-)