Meny
Velg avdeling Forside
Birkenesvegen 62 4647 Brennåsen
Telefon: Kontor 38183757 Send oss e-post
Redaktør: Nina Katrine Bentsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Hvis dere klikker inn på dette dokumentet så vil dere se vi i barnehagene lagrer av personopplysninger og hva formålet med det er.

Nå har barnehagen snart vært åpen i 3 uker og nesten alle barn er begynt igjen etter ferien. Velkommen til dere som har gått her fra før og alle dere nye.

Oppstarten og tilvenningen har gått over all forventning dette året. Det tror vi henger sammen med det gode samarbeidet vi har med dere foreldre. så takk for det:-)

 

Denne hjemmesiden kommer ikke til å være så mye i bruk fremover, fordi vi som dere vet har gått over til å bruke Ist Direkte. Dere har alle fått eget passord slik at dere nå må gå inn på

https://www.direktebhg.no/?id=36 for å lese viktige beskjeder, månedsplaner og ikke minst se bilder.

 

Har dere mistet passordet deres, så spør pedagogene på avdelingen- så lager de et nytt til dere. Dere kan selv enkelt lage et passord som er lett å huske- spør om hjelp hvis dere ikke får det til. 

 


Songdalen kommune har samordnet opptak for alle barnehagene, både private og kommunale. Det søkes elektronisk om barnehageplass. Web-søknad finnes på kommunens hjemmeside https://www.songdalen.kommune.no/ung-i-songdalen/barnehager/ eller https://songdalen.ist-asp.com/songdalenpub/login.htm   Søknad om overflytting: Ved hovedopptaket kan du også søke overflytning til annen barnehage. Vi gjør oppmerksom på at overflyttingssøknaden er bindende!   Barnehagene og ansatte ved rådhuset vil være behjelpelige med informasjon og hjelp til registrering av søknad.  

Varsel om økning av foreldrebetaling fra januar 2018   I stortingets årlige budsjettvedtak fastsettes en maksimalgrense for månedlig betalingssats i barnehagen. Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass med 180 kroner per måned til 2910 kroner fra 1. januar 2018. Endelig sats vil vedtas av stortinget i desember 2017.   Regjeringen viderefører det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt.

Hengebrua er stengt på ubestemt tid. Brua og grunnen rundt er ødelagt og det kommer til å ta lang tid før den kan tas i bruk igjen. Sånn som det er nå, så er det helt FORBUDT å bruke den. 

På foreldremøtet den 01.03.16 så kom Agnes M. Bjorvand med en del tips til gode bøker for førskolebarn. Her kommer listen over de hun presenterte og anbefaler som gode bøker.