Meny
Velg avdeling Honningkrukka
Postadr: Postboks 355, 4067 Stavanger Gateadr. Heddeveien 137, 4034 Stavanger
Telefon: 51913460 Send oss e-post
Redaktør: Rita Maribu
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

VELKOMMEN TIL HONNINGKRUKKA: 

Vi som jobber på Honningkrukka er:

Pedagogisk leder: Tone Larsen                                 100 % Stilling Barnehagelærer: Natalia Kalmykova                         100 % Stilling  
Barnehagelærer: Gro Baaserud                                   100 % Stilling Barnehagelærer: Gunnhild Eik-Nes                              80% Stilling

Honningkrukka er en Spesielt tilrettelagt avdeling (STA). Her kan være barn med og uten nedsatt funksjonsevne.

Avdelingen har redusert gruppestørrelse. Dette er en avdeling hvor to tiltak er benyttet for å gi et spesielt tilrettelagt tilbud:
• Sterk reduksjon av antall barn i gruppen
• Styrket bemanning, i forhold til kompetanse og antall

Et viktig prinsipp i oppbygning av tilbudet, er at gruppen bygges opp rundt det/de barna med nedsatt funksjonsevne. Sammensetningen avgjøres av barnehageavdelingen i samråd med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Gruppene er en integrert del av barnehagen og deltar i lek og i de vanlige aktivitetene utfra barnas individuelle behov.

Vårt tlf.nr er 94 14 60 27

Nå som skoler og barnehager er åpne, kan det bli aktuelt å teste flere barn for koronavirus. Helsepersonell ser veldig annerledes ut enn vi er vant til. Lege og sykepleier dekker seg til med briller, munnbind, hette over håret og gule frakker. Vi vet av erfaring at dersom barn er godt forberedt på det som skal skje, blir det lettere både for barnet, foreldrene og for helsevesenet. Helsesjefen og samfunnsmedisinsk stab mener det er viktig at barna får god informasjon. NRK Super har laget en fin video i serien Bamselegen, som heter Virus spesial. Der vises smittevernutstyr og prøvetaking. Trykk på Les mer nedenfor for å komme til videoen.

Vi er alle i en helt spesiell situasjon. Covid 19 - viruset har endret hverdagen vår drastisk, og barnehagen har nå vært stengt i tre uker. Barnas normale hverdag og rutiner med lek og aktiviteter med andre barn og gode venner er for en periode satt på vent. Vi går snart inn i påsketiden, og mange har gledet seg til ferie og tid sammen med familien. Kanskje hadde dere planlagt en reise eller en tur til fjells. Denne påsken blir litt annerledes for oss alle. Vi må fremdeles gjøre det vi kan for å unngå smitte, og kan derfor ikke bevege oss hvor vi vil eller være sammen på den måten vi ellers er vant til. Dette kan kreve mye av oss. Vi lever ulike liv og har forskjellige bosituasjoner. For noen av oss kan denne perioden kjennes ekstra utfordrende og vanskelig, noe som også kan prege hverdagen og stemningen hjemme. Barna våre er svært sensitive for hvordan omsorgspersonene rundt dem har det. Barn trenger imøtekommende, forståelsesfulle og kloke voksne som kan trygge de og være tilstede. Dette er ingen enkel oppgave når vi selv kjenner på bekymring og stress over at livet må leves på en litt annen måte for en periode. Trenger du noen å snakke med? Da kan du ta kontakt med oss. Vi bryr oss!

Virksomhetsleder Mona Mjølsnes Knutsen

Telefon 91699966

e-post: mona.mjolsnes.knutsen@stavanger.kommune.no

 

Mental helse har flere telefonnummer du kan ringe: Hjelpetelefonen: 116 123

Foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Arbeidslivstelefonen: 225 66700   

https://mentalhelse.no/  

Alarmtelefonen for Barn og Unge – 116 111

Alle barn kan ringe 116 111 når de har det vondt, vanskelig eller føler at de trenger hjelp. Også for voksne som er bekymret for barn og unge. Pga. Koronasituasjonen er denne telefonen døgnåpen  

Barnevernvakta tlf. 51 89 91 67 / 51 89 90 00 er barnevernets akuttberedskap når barnevernstjenesten har stengt og holder da til på politistasjonen.  Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger rask hjelp.I forbindelse med kommunesammenslåingen (Stavanger, Rennesøy og Finnøy) fra 01.01.2020 vil det bli en endring i virksomhetsstrukturen for kommunale barnehager. Bamsefaret, Djupamyrå, Gautesete, Mariamarka og Vågedalen blir slått sammen til en virksomhet under navnet Hinna barnehagene. Alle barnehagene vil beholde sitt eksisterende navn og bygg.

Lederteamet av Hinna barnehagene vil bestå av 1 virksomhetsleder og 4 avdelingsledere. Mona Mjølsnes Knutsen blir virksomhetsleder for Hinna barnehagene. I Bamsefaret og Djupamyrå barnehage blir det Rita Maribu som blir avdelingsleder.I løpet av oktober går barnehage, ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, skole og PPT over til å bruke et digitalt arkivsystem.

Hva betyr det?

Det betyr at all ny dokumentasjon om barn i barnehagen og elever i skolen blir produsert og lagret elektronisk i et nytt system som heter Public oppvekst. Informasjonen lagres i digitale barnemapper og elevmapper. Kommunikasjonen med foreldre vil gå via digital post.

Trykk på "Les mer" nedenfor for å få mer informasjon.Planleggingsdager 2019-2020

Se kjekt oppslag i Rogalands avis i dag ang. vår deltakelse i pilotprosjekt varm mat.