Meny
Velg avdeling Forside
Besøksadresse: Boremarkveien 2, 4032 Stavanger Postadresse: Postboks 355, 4067 Stavanger Vis på kart
Telefon: 51913700 Faks: Merk epost med barnehagens navn Send oss e-post
Redaktør: Tove Erna Belland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

 Velkommen til Jåttå barnehage

Jåttå barnehage er en kommunal barnehage som holder til i Hinna bydel i Stavanger.

Vi har 16 avdelinger fordelt på 4 fløyer. Vi har egen kokk og et fantastisk flott uteområde.

Vår Visjon er: Vi kan se barnet innenfra

For å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning må vi kunne se barnet innenfra og dermed støtte barnas behov for tilknytning og utforskning. Det vi investerer av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna. Barn som blir sett innenfra:

- Får god selvfølelse

 - Blir robuste og selvstendige

 - Utvikler sosial kompetanse

- Opplever mestring og glede

- Undrer seg og får lyst til å lære

- Utvikler ansvarlighet

- Utvikler god psykisk helse

 

Takk for sist på foreldremøte for nye barn og foreldre. 

Tilvenning til nye avdelinger er nå i gang. Se utsendt skriv fra 11.5. for nye avdelinger. Det starter 55 nye barn i barnehagen, hovedsakelig småbarn, men fremdeles er det barn på venteliste. Vi gleder oss til oppstart av nytt barnehageår, og ser frem til å bli kjent med nye barn, foreldre og nye ansatte.

Det var en fantastisk innsats som ble gjort på dugnaden i kveld. Stor aktivitet og god stemning på alle stasjonene. Takk igjen til alle foreldre som hadde anledning til å delta.  Håper dette blir en tradisjon i Jåttå barnehage.

Fra 1. mars får vi ny programvare til infoskjermene. Vi gleder oss fordi det ser veldig enkelt ut å betjene for oss som skal legge ut informasjon til dere foreldre. Men av ulike grunner klarer vi ikke få med oss alle fra starten. Håper dere har forståelse for det. De som ikke tar i bruk det nye systemet fortsetter med dagen i dag som nå.

Målet er at alle avdelingene har tatt i bruk det nye systemet før sommeren.

Når vi først bytter leverandør, endrer vi og på oppsettet på de to skjermene i garderoben. To og to avdelinger vil dele skjerm, personalskjermen forsvinner ut av garderoben. Målet er at det ikke blir så lenge å vente for dere på info fra din avdeling i fortsettelsen.

 

 

 


Tusen takk for tålmodigheten dere viser oss i forbindelse med heisstansen på Nord/vest.

Skadene ser ut for å være større enn først antatt. Reparatørene trodde lenge det var et kretskort som var røket, nå viser det seg at skadene er mer omfattende enn som så.

I skrivende stund vet jeg ikke hvor lenge stansen blir, men håper på snarlig løsning av problemet. Nye kyndige heisfolk er blitt hentet inn for å assistere feilsøkingen, nå krysser vi fingrene for snarlig løsning.

Takk for tålmodigheten


Vi har forbedret oss på 8 av 9 områder i fjorårets foreldreundersøkelse med 1 eller 2 poeng. Det siste punktet er likt som i 2016. Svarprosenten hadde dessverre ¨gått noe ned. i 2017 var den 66% og i 2016 74%.

Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare. Det betyr mye for oss å få deres tilbakemeldinger.


Takk til dere som svarte på den lille spørreundersøkelsen vi hadde om oppstarten for de minste. Svarprosenten var dessverre ikke så høy som vi hadde ønsket, men vi er allikevel godt fornøyde med resultatene. De samsvarer også med det som kom frem i Foreldreundersøkelsen.


Det ble en fin FN-feiring, med svært godt oppmøte av både foreldre, søsken og besteforeldre. Barna hadde på forhånd lært om solidaritet, og "blitt kjent med" barna på Beracah barnehjem gjennom film og bilder.  
Vi hadde kunstsalg, kafe, loddsalg og opptreden av Monsterkoret. Tusen takk til alle dere monsterbarna som sang så fint. Veldig bra til å være første gang.
Minner om at dere som kjøpte de flotte kunstverkene må hente dem selv på Diagonalen.

Takk også til dere som tok lodd, leverte kaker, frukt og annet til salg og utlodning. VI FIKK INN ET FANTASTISK BELØP PÅ HELE 25 442 KR !!! Ditt bidrag hjelper mange barn som bor på Beracah barnehjem med omsorg og trygghet, mat, klær og skolegang i flere måneder. Tusen takk!

 


 Vi har tidligere informert om kompetanseutviklingsprogrammet RETT HJELP TIDLIG som Jåttå barnehage deltar i, i samarbeid med Stavangerbarnehagen. Vi er nå godt i gang med lesesirkler med drøfting av teori. Personalet skal også på kurs i uke 42 med Øyvind Kvello med tema "Rett hjelp tidlig - tverrfaglig og tidlig innsats for barn i barnehage". I ukene 43 og 44 blir det gjort observasjoner i barnegruppene av helsestasjon, PPT, barnevern, fysio- og ergoterapitjenesten.

I  dag har Jåtten barnehage vunnet byggeskikkprisen. Fantastisk!!