Meny
Velg avdeling Forside
Besøksadresse: Boremarkveien 2, 4032 Stavanger Postadresse: Postboks 355, 4067 Stavanger Vis på kart
Telefon: 51913700 Faks: Merk epost med barnehagens navn Send oss e-post
Redaktør: Tove Erna Belland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

 Velkommen til Jåttå barnehage

Jåttå barnehage er en kommunal barnehage som holder til i Hinna bydel i Stavanger.

Vi har 16 avdelinger fordelt på 4 fløyer. Vi har egen kokk og et fantastisk flott uteområde.

Vår Visjon er: Vi kan se barnet innenfra

For å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning må vi kunne se barnet innenfra og dermed støtte barnas behov for tilknytning og utforskning. Det vi investerer av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna. Barn som blir sett innenfra:

- Får god selvfølelse

 - Blir robuste og selvstendige

 - Utvikler sosial kompetanse

- Opplever mestring og glede

- Undrer seg og får lyst til å lære

- Utvikler ansvarlighet

- Utvikler god psykisk helse

 

Da er tiden inne for årets foreldreundersøkelse.

Dere vil motta invitasjon til undersøkelsen fra barnehagesjefen via mail i løpet av neste uke. 

Invitasjonene går til foreldre eller foresatte til barna i barnehagen. Vi håper at alle foreldre svarer. Det går an å hoppe over spørsmål. Det er kun en av foreldrene som skal svare per barn. Av hensynet til personvernet til foreldre og foresatte som svarer, vises ikke resultater hvis færre enn fem respondenter pr avdeling har svart på undersøkelsen. Det betyr at heller ikke barnehagen kan se resultater med færre enn fem svar. Så derfor er hvert svar viktig!  

Hvorfor bør du svare på Foreldreundersøkelsen for barnehager?  

Foreldreundersøkelsen gir deg mulighet til å si din mening om barnets trivsel og andre forhold ved barnehagen. Undersøkelsen skal først og fremst brukes for å gjøre barnehagen bedre. Resultatene danner grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldrene om tilbudet i barnehagen. Resultatene fra undersøkelsen vil også inngå i statistikk som utarbeides i Utdanningsdirektoratet, og kan inngå i kommunens arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen. Hvordan gjennomføres Foreldreundersøkelsen? Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi håper du vil svare slik at du kan hjelpe barnehagen til å bli bedre.  Du kan velge å hoppe over spørsmål hvis det er noen spørsmål du ikke vil svare på. Vi tar godt vare på svarene dine. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysninger som samles inn behandles i tråd med personopplysningsloven. Når du svarer på spørsmålene i Foreldreundersøkelsen, er det ingen kobling til personopplysninger om deg. Det er svært strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsene både til barnehagene selv, til barnehageeieren og til de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart. Data fra undersøkelsen skal aldri publiseres offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne de enkelte foresattes svar.


Vi minner om at barnehagen har planleggingsdager 16 og 17 november. Da er barnehagen stengt. Vi i personalet skal reise til Ryfylke fjordhotell og jobbe med våre prosjekt Rett hjelp tidlig og Lek for alle. Vi er svært glad for muligheten til å jobbe sammen hele personalgruppen borte fra barnehagen i to dager. Vi blir bedre kjent med hverandre, får gode fellesopplevelser som styrker samarbeidet og sist men ikke minst: vi får tid og rom for refleksjoner sammen over hvordan vi kan få til et best mulig pedagogisk tilbud til alle våre flotte barn i Jåttå barnehage.

Til høyre under Meny og Foreldremedvirkning er det nå lagt inn oversikt over FAU - representanter, referat og Årshjul for samarbeide hjem barnehage.


Det ble en fin FN-feiring, med svært godt oppmøte av både foreldre, søsken og besteforeldre. Barna hadde på forhånd lært om solidaritet, og "blitt kjent med" barna på Beracah barnehjem gjennom film og bilder.  
Vi hadde kunstsalg, kafe, loddsalg og opptreden av Monsterkoret. Tusen takk til alle dere monsterbarna som sang så fint. Veldig bra til å være første gang.
Minner om at dere som kjøpte de flotte kunstverkene må hente dem selv på Diagonalen.

Takk også til dere som tok lodd, leverte kaker, frukt og annet til salg og utlodning. VI FIKK INN ET FANTASTISK BELØP PÅ HELE 25 442 KR !!! Ditt bidrag hjelper mange barn som bor på Beracah barnehjem med omsorg og trygghet, mat, klær og skolegang i flere måneder. Tusen takk!

 


 Vi har tidligere informert om kompetanseutviklingsprogrammet RETT HJELP TIDLIG som Jåttå barnehage deltar i, i samarbeid med Stavangerbarnehagen. Vi er nå godt i gang med lesesirkler med drøfting av teori. Personalet skal også på kurs i uke 42 med Øyvind Kvello med tema "Rett hjelp tidlig - tverrfaglig og tidlig innsats for barn i barnehage". I ukene 43 og 44 blir det gjort observasjoner i barnegruppene av helsestasjon, PPT, barnevern, fysio- og ergoterapitjenesten.

I  dag har Jåtten barnehage vunnet byggeskikkprisen. Fantastisk!! 


De siste dagene har vi hatt flere tilfeller av flåttbitt på barn.

Ta en god sjekk av barnet ditt hver dag i en periode fremover for å sjekke at det ikke er bitt. Se etter sorte flekker særlig i hårfeste, rundt ørene og ellers på kroppen.

Ønsker du å lese mer kan du gå inn på folkehelseinstituttet sine sider https://www.fhi.no/ml/skadedyr/flatt/


Dagens smoothie består av epler, kanel, havregrøt, erter og spinat, samt ulike allergialternativer. Den var knallgod!

Jåttå barnehage har elever og studenter i praksis fra både UiS og Jåttå videregående skole. I høst starter vi som den første barnehagen i Stavanger opp med et strukturert prøveprosjekt om arbeidstrening sammen med NAV.

Jåttå barnehage skal denne høsten delta i kompetanseutviklingsprogrammet Rett hjelp tidlig. Målet er å gi barn som trenger det RETT HJELP på et tidlig tidspunkt.