Meny
Velg avdeling Forside
Artikkel
Vedlegg til artikkel
Overganger i utdanningsløpet
Vardeneset barnehage Gamle Dusavikveien 6 4029 Stavanger Telefon: 51912624 / 97530176 Send oss e-post
Smiene barnehage Stølsbrautene 3 4027 Stavanger Telefon: 51913200/97607170 Send oss e-post
Barnehagen Tasta Lindeveien 75 4025 Stavanger Telefon: 51507339 / 92628775 Send oss e-post
Smietunet barnehage Smietunet 80 4027 Stavanger Telefon: 51913433 / 90045232 Send oss e-post
Eskeland barnehage Ulaveien 7 4028 Stavanger Telefon: 51913200 / 97607170 Send oss e-post
Gullfaks barnehage Gullfaksveien 25 4028 Stavanger Telefon: 51913240 / 90192796 Send oss e-post
Postadresse Tastabarnehagene: navn på bygg Postboks 355, Forus, c/o Stavanger kommune, 4067 Stavanger
Redaktør: Eli Mundheim
Velkommen til oss
Velkommen
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Temaplan for overganger i utdanningsløpet

En god sammenheng i overgangene handler om å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Det handler både om at barns generelle utvikling og læringspotensialet ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt. Og at barnet i fortsettelsen får mulighet til å bygge på kunnskaper og erfaringer. 

Formålet med temaplanen overganger i utdanningsløpet er å sikre helhet og sammenheng i utdanningsløpet for alle barn og unge i Stavanger kommune, og sikre gode rutiner for samarbeid i alle overganger. Temaplanen skal ved å legge føringer og prinsipper bidra til at overgangene blir trygge, meningsfulle og likeverdige for alle barn.  

Les mer: se vedlegg