Meny
Velg avdeling Forside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Reservasjonsrett/passivt samtykke til utdeling av jodtabletter ved en atomulykke

Jodtabletter skal lagres i alle private og offentlige skoler og barnehager, samt andre kommunale institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid. Ved en atomulykke kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter anbefaling fra Kriseutvalget for atomberedskap.

Reservasjonsrett/passivt samtykke

Stavanger kommune har valgt en ordning der vi informerer foreldrene om at barnet vil få utdelt jod, dersom det er kommet et råd om utdeling fra Kriseutvalget for atomberedskap, og ber foreldre som motsetter seg dette, å ta kontakt med barnehagen eller skolen. Foreldre har rett til å reservere seg mot at deres barn får utdelt jod.

Foreldre som motsetter seg at barnet mottar jod-tabletter, vil bli bedt om å signere et skjema og returnere det til barnehagen/skolen. Dersom barnehagen/skolen ikke mottar en slik reservasjon, legges det til grunn at foreldre samtykker (såkalt passivt samtykke).

Dersom en atomulykke skjer nær eller i Norge, kan radioaktivt jod bli spredd via luften i så store mengder at det tas opp i skjoldbruskkjertelen, hvis man puster inn forurenset luft eller inntar forurenset mat og drikke.

Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i denne. Derfor anbefaler norske myndigheter at barn og unge under 18 år får en dose jod i tablettform hvis det inntreffer en atomulykke som utsetter dem for radioaktivt jod.

Det oppstår meget sjelden bivirkninger ved engangsinntak av jod. De som er allergiske overfor kaliumjodid skal ikke ha jodtabletter. Ved tvil bør egen lege rådføres. Personer med stoffskiftesykdom bør kontrollere stoffskifteprøver 6-12 uker etter inntak av jod.

Personer med dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) kan få en forverring av hudsykdommen i tiden etter inntak av jodtablett, og behandlende lege vil da vurdere om behandlingen bør justeres.