Meny
Velg avdeling Nyttig informasjon
Loland 4715 ØVREBØ
Telefon: 48 08 51 60- kontor Send oss e-post
Redaktør: Mirjam
Informasjonshefte

Tilvenning

Vi voksne i barnehagen kan tilby-Vi er der for barna når de trenger det

Tidlig barnehage gir bedre ferdigheter på skolen

Det er nødvendig med økt fokus på mobbing i barnehagen

Årsplan for 2017/18.

LEKEN ER DET VIKTIGSTE

Prater du med barna dine, om hvorfor de er i barnehagen?

Mobbing i barnehage og skole 

Tar vi barns vennskap på alvor? Les mer her om hvorfor vi skal ta barns vennskap på alvor:

Har du rett på redusert foreldrebetaling,evt gratis kjernetid i barnehagen . Les her:

I dag vet vi hvor viktig det er med god tilknytning mellom foreldre og barn, les mer:

Referat fra foreldremøte 15.september 2015