Meny
Velg avdeling Bokkaskogen Blåklokke
Rasmus Lølandsvei 1 4009 Stavanger
Telefon: 51 91 24 70 Send oss e-post
Redaktør: Grete Lill Johnsen
Vi er alle i en helt spesiell situasjon. Covid 19 - viruset har endret hverdagen vår drastisk, og barnehagen har nå vært stengt i tre uker. Barnas normale hverdag og rutiner med lek og aktiviteter med andre barn og gode venner er for en periode satt på vent.

Trenger du noen å snakke med?

Vi er alle i en spesiell situasjon som påvirker oss på forskjellig vis. Mange er alene med tankene sine og trenger noen å snakke med.

Vi i barnehagen er tilgjengelige for dere på telefon og epost. Vi er tilgjengelige for samtaler mellom kl. 09.00 og 15.00.

Virksomhetsleder, Eli Mundheim,  mob.tlf: 474 56 721

Avdelingsleder Bokkaskogen, Grete Lill Johnsen, mob.tlf: 932 05 862

Avdelingsleder Våland og Vålandshaugen, Kari Sutterud, mob.tlf: 458 50 619

De pedagogisk lederne er tilgjengelige pr mail, og kontakter dere pr telefon om der er behov for det. Kontaktinformasjon til de pedagogiske lederne finner dere i oversikten over ansatte. 

 


Ukeslutt

Barnehagen fikk i dag beskjed om at det er påvist kikhoste hos en ansatt som var i barnehagen frem til 20.februar på Blåklokke. 

Smittevernkontoret ber oss derfor om å informere dere foreldre og andre som har vært i kontakt med barnehagen, slik at en kan være mer observant og søke legehjelp dersom en har hoste som varer over tid.  

Dersom barn på avdelingen har søsken under 2 år, er det viktig at en kontakter helsestasjonen for å vurdere hva en skal gjøre med hensyn til vaksinasjon.  

Jeg legger ved link til helsenorge.no sine retningslinjer og anbefalinger.   

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/kikhoste  

Dersom dere har medisinske spørsmål, ta kontakt med helsestasjon dere tilhører.

Mvh Personalet i Bokkaskogen barnehage


De siste ukene i bilder. :)

I oktober gikk barnehage, ressurssenteret for styrket barnehagetilbud. skole og PPT over til å bruke et digitalt arkivsystem.

Årets foreldreundersøkelse er nå blitt sendt ut. Dere har mulighet til å svare på den mellom 01.11 tom 20.12.  Det er kun være èn foresatt som mottar link til å besvare undersøkelsen. Det vil som hovedregel være den forelderen som ligger inne som regningsmottaker. Vedkommende blir å motta en spørreundersøkelse/link pr. avdeling som du/dere har barn i. Dette betyr i praksis at foresatte med to (eller flere) barn i samme avdeling kun vil motta en undersøkelse og dermed må svare på vegne av begge barna.

Håper dere tar dere tid til å svare, det er vår mulighet til å få en tilbakemelding på arbeidet vi gjør på avdelingene med deres barn.

Ta kontakt med assisterende styrer Therese Rørvig Sontum dersom dere har noen spørsmål: tsontum@stavanger.kommune.no / 51 91 24 73

På forhånd takk!