Meny
Velg avdeling Forside
Magnhild Meltveit Kleppas veg 8 5547 Utsira
Telefon: 94983606, Styrer 99510303 Faks: Åpningstider: kl 8-16 Send oss e-post
Redaktør: Marlin Eriksen
Anbefaling syke barn i barnehagen

I vedlegget finner du anbefalinger om når en bør holde syke barn hjemme. Anbefalingene er utarbeidet ut i fra folkehelseinstituttet og godkjenning fra helsesøster. 

Vurdering av barnet Hovedregelen er at barnet skal være frisk nok til å kunne delta i normal aktivitet i barnehagen. Etter lengre tids sykdom, kan det være riktig å la barnet være i barnehagen kortere tid de første dagene.

Feber Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5° om morgenen og 38° på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt.

Oppkast og diaré: Smitterisikoen er størst mens barnet har symptomer med oppkast og diaré, og barnet må holdes hjemme i denne perioden. Du skal vente 48 timer etter opphør av diaré og oppkast før barnet sendes i barnehagen. Dette gjelder også bleiebarn. God håndhygiene er viktig for å forebygge smittespredning. Noen barn har en tendens til løs avføring. Det er foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand. Definisjon på diaré er mer enn 3 vandige og løse avføringer daglig. Ved diarétilstander med mistenke om en matbåren infeksjon, (for eksempel etter utenlandsreise), bør barnet undersøkes av lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har lignende symptomer.

Øyekatarr: Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen. Det er opp til barnets foreldre å avgjøre om barnet skal undersøkes av lege. Dersom behandling igangsettes, kan barnet vende tilbake til barnehagen dagen etter igangsatt behandling.

Forkjølelse: Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan være i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Influensalignende symptomer: Influensalignende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan vende tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensautbrudd kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre.

Hoste og andre luftveissymptomer: Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet være i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for bl.a. kikhoste.

Ørebetennelse: Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan være i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

Brennkopper: Barn med brennkopper kan være i barnehagen når utslettet er tørt og under kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og små utslett vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved utbredte hudforandringer vil det være nødvendig at utslettene er tørre og i god tilheling. I tillegg må barnet være i god allmenntilstand og feberfri før det kan vende tilbake til barnehagen.

Skabb: Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt. Hodelus Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter igangsatt behandling.

Kikhoste: Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet, blir pasienten vanligvis smittefri 5 dager etter igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet, vil smittsomheten være betydelig mindre, og barnet kan derfor vende tilbake til barnehagen dagen etter igangsatt behandling.

Mark: (Småmark og spolmark) Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle de andre barna i en barnehage ved påvist sykdom hos ett barn.

Ringorm: Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt.

Vannkopper: Barnet kan vende tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn.

Kusma: Uvaksinerte barn med sikker diagnose kan vende tilbake til barnehagen 9 dager etter at hevelsen oppstår. Dersom alle de andre barna i barnehagen er vaksinerte, avgjør allmenntilstanden når barnet kan vende tilbake til barnehagen.

Meslinger: Barnet kan vende tilbake til barnehagen tidligst 4 dager etter opptreden av utslettet dersom allmenntilstanden ellers er god. Hvis barnet er vaksinert, er det lite sannsynlig at utslettsykdommen er meslinger.

Røde hunder: Barnet kan vende tilbake til barnehagen tidligst 5 dager etter opptreden av utslett. Hvis barnet er vaksinert, er det lite sannsynlig at utslettsykdommen er røde hunder.

Skarlagensfeber: Barnet kan vende tilbake til barnehagen når det har vært på full penicillindose i minst ett døgn. I tillegg må barnet være i god allmenntilstand og feberfri. Det samme vil gjelde for halsbetennelse forårsaket av streptokokker.

Barnet trenger ikke å holdes hjemme ved følgende tilstander: Ved påvisning av enkelte sykdommer er det ikke hensiktsmessig å holde barn hjemme av hensyn til smittevernet. Det kan være fordi sykdommen i stor grad smitter før symptomer oppstår, eller fordi smitterisikoen er svært liten når barnet er blitt friskt, eller fordi tilstanden er så vanlig og lite alvorlig at det ikke berettiger tilbakeholdelse. Slike sykdommer er: Den fjerde barnesykdom Den femte barnesykdom Munnsår Hånd-fot-munnsyke Mollusker   (Oppdatert November 2015)