Meny
Velg avdeling Forside
Magnhild Meltveit Kleppas veg 8 5547 Utsira
Telefon: 94983606, Styrer 99510303 Faks: Åpningstider: kl 8-16 Send oss e-post
Redaktør: Marlin Eriksen
Retningslinjer for publisering av bilder og opplysninger for Utsira barnehage

Retningslinjer for publisering av bilder og opplysninger for Utsira barnehage.

Målet med å publisere bilder på barnehagens hjemmeside og lukket gruppe på facebook for foreldrene er ønsket om å gi opplysninger om barnehagens aktivitet, løpende informasjon og planer på en positiv måte. I den forbindelse er det aktuelt å legge ut bilder av barn og aktiviteter som foregår i barnehagen. I forbindelse med spesielle aktiviteter, vil det kunne være aktuelt med publisering av bilder av barn i aviser eller på tv. Vi publiserer bilder av våre barn på våre hjemmesider og lukket facebookgruppe etter disse retningslinjene:

1.      Vi vil publisere bilder som fremstiller barn på en god måte; som ikke krenker barnets integritet.

2.      På lukket facebook gruppe og artikler på hjemmesiden publisere vil vi ikke portrettbilder, men hovedsakelig fokus på aktiviteten det tas bilde av.

3.      Vi vil ikke publisere navn, adresse eller andre opplysninger som kan kobles mot bildene på barnehagens hjemmesider. Vi vil innhente særskilt tillatelse fra foreldre før dette gjøres.

4.      Etter publiseringen, kan barnet/ foreldrene når som helst kreve artikkelen/bildet fjernet, og barnehagen vil gjøre dette umiddelbart.

5.      Barnehagen vil aldri publisere sensitive opplysninger.

6.      Barnehagen innhenter en generell tillatelse til publisering av bilder etter retningslinjene ovenfor

7.      barnehagens retningslinjer er i tråd med Datatilsynes veileder om «retningslinjer for innhentning av bruk av barns og unges personopplysninger» og «I beste mening…»- veiledningshefte om bilder av barn på nettet.  

 

Ved sosiale sammenkomster og markeringer i barnehagen ønsker vi ikke at dere som foreldre/foresatte publiserer bilder av andres barn på sosiale medier og nettet uten de aktuelle foreldrene sitt samtykke.