Meny
Velg avdeling Forside
Hovedadresse Postboks 355, Forus 4067 Stavanger Telefon: 51913240/ 47540896 Send oss e-post
Besøksadresse Gullfaks Gullfaksveien 25 4028 Stavanger
Besøksadresse Smiene Høystemveien 15 4026 Stavanger
Redaktør: Kjersti Bjørnøy/Kirsten Roth
Friske barnehager
Matservering i barnehagen
Årsplan for Tastavarden barnehage

SBF foreldreforening
SBF - foreldreforening
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Logg inn
Logg inn
HMS

HMS - Helse, miljø og sikkerhet i Tastavarden barnehage

Vi i Tastavarden barnehage er opptatt av HMS. Vi jobber systematisk med dette arbeidet. Vi har en egen HMS-gruppe. HMS-gruppen består av styrer, assisterende styrer, verneombud, brannvernledere og en representant fra hver avdeling. Vi har møter hver 6. uke. To ganger i året arrangerer vi egne HMS-uker både for barn og voksne, med fokus på forskjellige temaer. Eks førstehjelp, brannvern, miljø og trivsel etc. 

Vårt mål for HMS arbeidet i Tastavarden barnehage er:

 • å fremme et arbeidsmiljø hvor arbeidsglede og motivasjon for å gjøre en god jobb er tilstede. 
 • å forbygge ulykker og helseskader på de ansatte.
 • å forebygge ulykker og helseskader på våre brukere.
 • å verne det ytre miljø mot forurensing og sikre en god behandling av avfall.

Vi har laget vårt eget HMS-system her i Tastavarden barnehage med utgangspunkt i de krav som Stavanger kommune stiller til HMS arbeid og i Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

HMS-systemet består blant annet av:

 • Daglige rutiner, sjekklister og avkrysningsskjemaer 
 • ROS analyser 
 • Beredskapsplaner 
 • Avviksbehandling (synergi) 
 • Brannrutiner
 • Førstehjelpsrutiner 

Daglige rutiner:

 • Sjekklister for uteområdet. 
 • Sjekklister for avdelinger og fellesrom inne når vi forlater barnehagen om ettermiddagen. 
 • Avkrysningslister for barna når de kommer og går. Slik at vi til enhver tid vet hvor mange barn vi har ansvar for.
 • Sjekkrunder når vi er ute, opptelling av barn. 

 

ROS analyser (risiko og sårbarhetsanalyser) er utgangspunkt for beredskapsplanene.

Vi finner ut hvilke risikoer som finnes og lager en plan for håndtering av en uønsket hendelse. 

Vi har flere beredskapsplaner i barnehagen; f.eks

 • Hva gjør vi hvis et barn forsvinner på tur?
 • Hva gjør vi hvis et barn forsvinner i barnehagen? 
 • Hva gjør vi når et barn skader seg?

 

Avviksbehandling (Synergi)

Stavanger kommune har et eget system hvor man melder inn avvik som skjer i barnehagen. Eks ved skader. Det meldes inn og behandles i HMS-gruppen. Vi går igjennom hendelsen og vurderer sannsynlighet for at det kan skje igjen og alvorlighetsgrad av hendelsen. Hva kan vi gjøre for at det ikke skal skje igjen? 

Brannrutiner

Vi har brannøvelse en gang i måneden. Vi har en en beredskapsplan på hva vi skal gjøre hvis brannalarmen går/hvis det skulle brenne. Barna vet hva de skal gjøre og hvor de skal gå.

Hver gang brannalarmen går, skal vi ut. Dersom alarmen går mens du som foresatt er i barnehagen, bli med til bestemmelsesstedet. Vi ønsker at alle barn skal kjenne igjen brannalarmen og vite at når man hører denne alarmen uansett om man er i barnehagen, hjemme eller på et kjøpesenter, skal man gå ut. 

Dersom det skulle brenne i barnehagen, må vi få tak i dere på en enkel og kjapp måte. Derfor har vi opprettet SMS-varsling fra hjemmesiden. Vi har innhentet alle foresattes mobilnummer fra Hypernet i forbindelse med SMS-varslingen. Husk å gi beskjed til avdelingen og i tillegg endre mobilnummeret deres på Hypernet dersom dere skulle få nytt mobilnummer. Ved brann er evakueringsstedet for Smiene i Tasta kirke og evakueringsstedet for Gullfaks er på Teinå skole evt. Tasta bydelshus.

Førstehjelp og brannvern

Vi har oppsamlingskurs for alle nyansatte i førstehjelp og brannvern hvert år. Vi samler alle nyansatte i kommunale barnehager i Tasta bydel. Ellers har vi førstehjelp og brannvern for andre ansatte etter behov.