Meny
Velg avdeling Forside
Vedlegg
Hovedadresse Postboks 355, Forus 4067 Stavanger Telefon: 51913240/ 47540896 Send oss e-post
Besøksadresse Gullfaks Gullfaksveien 25 4028 Stavanger
Besøksadresse Smiene Høystemveien 15 4026 Stavanger
Redaktør: Kjersti Bjørnøy/Kirsten Roth
Friske barnehager
Matservering i barnehagen
Årsplan for Tastavarden barnehage

SBF foreldreforening
SBF - foreldreforening
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Logg inn
Logg inn
2015

Vi har fått resultatene fra årets brukerundersøkelse. Ettersom Stavanger Kommune i år har vært med i et pilotprosjekt i regi av Udir, kan vi ikke sammenligne resultatene med tidligere års undersøkelser på samme måte som før. Men områdene undersøkelsen omfatter er stort sett like, slik at vi til en viss grad kan se dem opp mot hverandre.

Vi har en svarprosent på 67,92 % barnehagen sett under ett, og det synes vi er bra. Takk for at så mange av dere tok dere tid til å svare, vi setter stor pris på at dere gir oss tilbakemeldinger på jobben vi gjør.

I vedlagt oppsummering av resultatene kan dere se vår score på hovedområdene. Vi har fått god score mange områder. 5 er høyest score og over 4 er målkravet til Stavanger kommune. Vi har også noen områder vi ønsker å videreutvikle. Vi har i tillegg fått resultatene både avdelingsvis, og for hvert enkelt spørsmål.

Resultatene er tatt opp i SU og det er enighet om hvordan brukerundersøkelsen skal følges opp videre. Hver avdeling har gått igjennom resultatene spesifikt for sin avdeling. Personalet på avdelingen har funnet 2 punkter som de er gode på og som de vil opprettholde. De har også funnet 2 punkter de ønsker å forbedre. Vi kommer til å henge opp resultater for hver avdeling i garderobene, også skal vi jobbe med det på foreldremøte 12.april i Smiene og 13.april i Gullfaks. På foreldremøte ønsker vi å få høre om hva dere ønsker vi skal jobbe med og hvilke konkrete ting dere mener vi er gode på eller ting dere mener vi kan forbedre.