Meny
Velg avdeling Språktiltak
Tastagt. 30 4007 Stavanger
Telefon: 51912520 Send oss e-post
Redaktør: Leder teamet

Stavanger er en by med et voksende Interkulturelt miljø. Dette gjenspeiles også i barnehagene. God kompetanse om språkstimulering og gode språkmiljøer i barnehagene er derfor viktig. 
Gjennom språket lærer vi å forstå oss selv og omgivelsene. Språket hjelper oss til å reflektere og organisere tankene våre, og det gir oss identitet og fellesskap med andre mennesker. 
I Stavangerbarnehagen skal alle barn få støtte i egen språkutvikling. Noen barn har sen språkutvikling eller andre språklige utfordringer. Disse barna skal få hjelp tidlig.

En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Disse barna trenger støtte i barnehagen til å bruke sitt morsmål, og til å øke sin norskspråklige kompetanse. 
Vi vet at systematisk språkarbeid i barnehagen gjør en forskjell for alle barn, men spesielt for flerspråklige barn og barn med lite språk. Personalet i barnehagen er den viktigste ressursen til å skape et godt språkmiljø. Gjennom å veilede og gi faglig støtte til de ansatte, skal Språktiltaket bidra til økt kompetanse om å skape gode språkmiljøer og systematisk språkarbeid i barnehagene. Språkpedagog ansatt i Ressurssenter for styrket barnehagetilbud er ansvarlig for veiledningen.