Meny
Velg avdeling TIOBA
Tastagt. 30 4007 Stavanger
Telefon: 51912520 Send oss e-post
Redaktør: Leder teamet

Spesialpedagogene Marit Kristin Vigre, Monica Ø. Ottosen, Unn V. Sælemyr Johannessen, Haldis Bjella, Susanne Ferreira, Ingrid T. Eek og Gunn Elisabeth Uthaug har erfaring med å jobbe med barn med autisme og opplæringsformen TIOBA.

”HVIS ET BARN IKKE KAN LÆRE PÅ DEN MÅTEN VI LÆRER BORT, MÅ VI LÆRE BORT PÅ DEN MÅTEN BARNET KAN LÆRE”

Professor O. Ivar Løvaas (1927-2010)

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud i Stavanger kommune veileder i TIOBA (Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse).

Dette er en generell informasjon om blant annet hva TIOBA er, kjennetegn ved opplæringen, opplæringens omfang og hva som må tilrettelegges for en best mulig opplæringssituasjon. Ressurssenteret har mange ansatte som har erfaring med TIOBA, dette gjelder både spesialpedagoger, miljøterapeuter og ekstraressurser. Andre navn på TIOBA er ABA(Applied Behavior Analysis) og EIBI (Early and Intensive Behavioral Intervention).