Meny
Velg avdeling TIOBA
Tastagt. 30 4007 Stavanger
Telefon: 51912520 Send oss e-post
Redaktør: Leder teamet

Kurset gir en innføring i anvendt atferdsanalyse, forsterkning, hva er og hva er mulige årsaker til utfordrende atferd, kartlegging og tiltak.

DATO: 20.02.20

TID: 12:30 – 15:30

STED: Tastagata 30, 4007 Stavanger. Fellesrom 4. etg. Det er vanskelige parkeringsforhold, vær ute i god tid.

KURSHOLDERE: Unn Vibeke Johannessen og Monica Øgreid Ottosen.

MÅLGRUPPE: Utførere ved Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud i Stavanger kommune som følger opp barn som mottar TIOBA-opplæring. Dersom du følger opp et barn som ikke mottar TIOBA-opplæring, må deltakelsen avklares med spesialpedagog og dette fremgå i påmeldingen.

PÅMELDING: innen 10.02.20 til: geuthaug@stavanger.kommune.no

FRAVÆR: meldes geuthaug@stavanger.kommune.no. Viktig at dette gjøres. 


Spesialpedagogene Marit Kristin Vigre, Monica Ø. Ottosen, Unn V. Sælemyr Johannessen, Haldis Bjella, Susanne Ferreira, Ingrid T. Eek og Gunn Elisabeth Uthaug har erfaring med å jobbe med barn med autisme og opplæringsformen TIOBA.

”HVIS ET BARN IKKE KAN LÆRE PÅ DEN MÅTEN VI LÆRER BORT, MÅ VI LÆRE BORT PÅ DEN MÅTEN BARNET KAN LÆRE”

Professor O. Ivar Løvaas (1927-2010)

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud i Stavanger kommune veileder i TIOBA (Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse).

Dette er en generell informasjon om blant annet hva TIOBA er, kjennetegn ved opplæringen, opplæringens omfang og hva som må tilrettelegges for en best mulig opplæringssituasjon. Ressurssenteret har mange ansatte som har erfaring med TIOBA, dette gjelder både spesialpedagoger, miljøterapeuter og ekstraressurser. Andre navn på TIOBA er ABA(Applied Behavior Analysis) og EIBI (Early and Intensive Behavioral Intervention).