Meny
Velg avdeling TIOBA
Tastagt. 30 4007 Stavanger
Telefon: 51912520 Send oss e-post
Redaktør: Leder teamet

Kurset gir en innføring i kriterier og kjennetegn ved TIOBA samt grunnleggende teori og prinsipper i anvendt atferdsanalyse. 

DATO: 09.09.20  

TID: 12:00 – 15:30 

STED: Tastagata 30, 4007 Stavanger.  Fellesrom 4. etg.  Det er vanskelige parkeringsforhold, vær ute i god tid.  

KURSHOLDERE: Unn Vibeke Johannessen og Gunn Elisabeth Uthaug 

MÅLGRUPPE: Utførere ved Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud som følger opp barn som mottar TIOBA-opplæring. Dersom du følger opp et barn som ikke mottar TIOBA-opplæring, må deltakelsen avklares med spesialpedagog og dette fremgå i påmeldingen. 

PÅMELDING: innen 02.09.20 til: geuthaug@stavanger.kommune.no 

FRAVÆR: meldes geuthaug@stavanger.kommune.no 


Kurset gir en innføring i kjennetegn ved, og ulike innlæringsmetoder som inngår i TIOBA-opplæring. Vi går gjennom forsterkerkartlegging, treningsprosedyrer og kriterier for å vurdere mestring. Det vil bli vist filmer og praktiske oppgaver gjennomføres.  

DATO: 10.09.20  

TID: 08:30 – 15:30 

STED: Tastagata 30, 4007 Stavanger.  Fellesrom 4. etg.  Det er vanskelige parkeringsforhold, vær ute i god tid.  

KURSHOLDERE: Monica Øgreid Ottossen, Marit Kristin Lima Vigre, Unn Vibeke Johannessen og Gunn Elisabeth Uthaug, Ingunn S. Fedøy 

MÅLGRUPPE: Utførere ved Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud som følger opp barn som mottar TIOBA-opplæring. Dersom du følger opp et barn som ikke mottar TIOBA-opplæring, må deltakelsen avklares med spesialpedagog og dette fremgå i påmeldingen. 

PÅMELDING: innen 03.09.20 til: geuthaug@stavanger.kommune.no 

FRAVÆR: meldes geuthaug@stavanger.kommune.no 


Kurset gir en innføring i kommunikasjonsutfordringer hos barn med sammensatte vansker. Vi vil gå gjennom grunnleggende treningsprosedyrer i forhold til språkopplæring samt ha fokus på språkopplæring i naturlige omgivelser.  

DATO: 16.09.20 

TID: 12:00 – 15:30 

STED: Tastagata 30, 4007 Stavanger.  Fellesrom 4. etg.  Det er vanskelige parkeringsforhold, vær ute i god tid.  

KURSHOLDERE:  

MÅLGRUPPE: Utførere ved Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud som følger opp barn som mottar TIOBA-opplæring. Dersom du følger opp et barn som ikke mottar TIOBA-opplæring, må deltakelsen avklares med spesialpedagog og dette fremgå i påmeldingen. 

PÅMELDING: innen 09.09.20 til: geuthaug@stavanger.kommune.no 

FRAVÆR: meldes geuthaug@stavanger.kommune.no 


Kurset gir en innføring i teori og praksis ved lekopplæring med spesiell vekt på utfordringer hos barn med sammensatte vansker.  

DATO: 28.10.20 

TID: 12:00 – 15:30 

STED: Tastagata 30, 4007 Stavanger.  Fellesrom 4. etg.  Det er vanskelige parkeringsforhold, vær ute i god tid.  

KURSHOLDERE:  

MÅLGRUPPE: Utførere ved Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud som følger opp barn som mottar TIOBA-opplæring. Dersom du følger opp et barn som ikke mottar TIOBA-opplæring, må deltakelsen avklares med spesialpedagog og dette fremgå i påmeldingen. 

PÅMELDING: innen 21.10.20 til: geuthaug@stavanger.kommune.no 

FRAVÆR: meldes geuthaug@stavanger.kommune.no