Meny
Velg avdeling Spisevansker
Tastagt. 30 4007 Stavanger
Telefon: 51912520 Send oss e-post
Redaktør: Leder teamet

 

Barn som har utfordringer med å spise. Det er ikke uvanlig at foreldre er bekymret for sine barns spising; spiser de nok, er kostholdet godt nok eller variert nok osv. Det er helt normalt at barn spiser mer eller mindre i perioder og det er ingen grunn til bekymring. Men for noen barn som ikke vil, kan eller tør spise kan det være snakk om en spisevanske. En definisjon på spisevansker i barndom kan være:

1.   barn som spiser for lite – vegring

2.   barn som ikke mestrer de konsistenser på maten som forventes ut fra alder (munnmotoriske vansker for eksempel)

3.   barn som har et kosthold som ikke er tilstrekkelig variert (særspisere, selektivt kosthold)

(Jo Douglas 2000)  

Hovedfokus for gode måltider til barn med spisevansker er at de skal oppleve matglede gjennom;

Medvirkning og mestring

Alltid inviter til samspill

Tilby konsistens og smak barnet liker

Gi lite mat på tallerken, inviter til selvregulering

La barnet oppleve positiv grensesetting

Enkle sanseopplevelser

Du er alltid rollemodell for barnet

Etterstrebe tilpasning.

Inkludering og likeverd for barn med spisevansker spesielt og alle barn generelt  

(Hentet fra brosjyrene Matglede-gode måltider for barn og Gode måltider for barn med spisevansker) utgitt av Nasjonalt kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise – og ernæringsvansker.  

Stavanger kommune har et tverrfaglig spiseteam som kan gi støtte og veiledning for hvordan en på best mulig måte kan hjelpe om barnet har en spisevanske. Dette teamet består av helsesykepleier, familieveileder, ergoterapeuter, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og spesialpedagoger.