Meny
Velg avdeling Forside
Engrappstubben 1 4352 KLEPPE
Telefon: 51786552 Send oss e-post
Sommerbarnehage
01.07.2019 kl 07:00
00
dager
:
00
timer
:
00
min
:
00
sec
Barnehagen stenger kl16:00 uke 28,29 og 30.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Priser

Føresette i barnehagane i Klepp Kommunale og private 

FORELDREBETALING – BARNEHAGANE  2018

Makspris i barnehage, fastsett av regjeringa, er kr. 32.890,- pr. år. Dette er i Klepp kommune fordelt på betaling i 10 månader, slik at juli og august vert betalingsfrie månader.

MODERASJONSORDNING

  • For alle: Regjeringa vedtok 17. april 2015 at ingen skal betala meir enn 6 % av husstanden si samla personlege inntekt i barnehagebetaling. Makspris, kr 32.890 pr. år, er nå beløpet som vert lagt til grunn, slik at den nye ordninga gjeld dei med ei samla personleg inntekt under kr 548 167,-.
  • For sysken: Dersom du har meir enn eit barn i barnehage i same kommune, skal du ha reduksjon i foreldrebetalinga. Dette gjeld sjølv om barna går i ulike barnehagar. Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon i foreldrebetalinga.
  • For 3, 4 og 5 åringar: Barn født i 2013,2014,2015 og barn med utsett skulestart har rett til 20 timar gratis opphald i barnehage pr. veke.Dette gjeld for familiar/ hushaldningar som har ei samla inntekt på mindre enn kr. 533 500
  • Korleis får du lågare foreldrebetaling: For å få innvilga redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018/2019 må det sendast inn søknad om redusert foreldrebetaling. Skjema finn du på Klepp kommune si heimeside.
  • Dokumentasjon: Sjølvmelding/utskrift av likninga må innsendast som dokumentasjon på inntekt.For næringsdrivande må utskrift av likning leggast ved søknad som dokumentasjon.
  • Søknadsfrist 2018/2019                                                                                                    Dersom det vert levert krav om redusert foreldrebetaling i løpet av barnehageåret vil ein som hovudregel kun få redusert foreldrebetaling for etterfølgande månader.