Meny
Velg avdeling Blåklokke
Traneveien 16 B 4049 Hafrsfjord - ÅPNINGSTID 7.15-16.30
Telefon: 51599650 Send oss e-post
Redaktør: Anne Grethe Tolo Vistnes
E-postadresse Blåklokke
Kontakt oss på e-post
Lenker
NRK Barn

Velkommen til Blåklokkene.

E-post: solheim.blaa@gmail.com

Telefon: 40 43 89 21  

Blåklokke er en stor avdeling med barn fra 3-4år. Dette barnehageåret er vi totalt 18 barn og aldersinndelingen ser slik ut: 7 treåringer og 11 fireåringer.

 For oss er det viktig at hver enkelt av disse barna skal være stolte av seg selv, og av barnehagen sin. Vi vil ha fokus på læring gjennom lek. Vi legger vekt på sosial kompetanse, språkstimulering, identitetsutvikling, samt å etablere og utvikle vennskap.

Denne siden vil ikke bli oppdatert med nyheter, da barnehagen bruker et elektronisk verktøy som heter MYKID i kommunikasjon  mellom barnehage og hjem.