Meny
Velg avdeling Forside
Traneveien 16 B 4049 Hafrsfjord - ÅPNINGSTID 7.15-16.30
Telefon: 51599650 Send oss e-post
Redaktør: Anne Grethe Tolo Vistnes
FAU/SU

FORELDRE ARBEIDSUTVALG

 

Oppgaver/mål:

FAU skal fremme fellesinteresser til foreldrene

FAU skal bidra til et godt samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen.

FAU skal ivareta medbestemmelsesretten og uttaleretten til foreldrene ved å drøfte saker som kommer både fra foreldrene og styrer.

FAU skal stå ansvarlig for ulike aktiviteter/arrangement i barnehagen  

 

Organisering:

6 representanter blir valgt på første foreldremøte om høsten. 2 fra hver avdeling.

1 formann

1 vara formann

1 sekretær

3 representanter 

 

Hvor ofte møter:

2-3 ganger pr. halvår. Alt etter behov, og i forkant av hvert SU møte.

Datoene for møtene blir bestemt under konstituering av FAU  

 

FAU REPRESENTANTER:

Hvitveis:   Monica Thomassen, Veronice Jensen

Blåklokke:   Cato M Nilsen, Janette Thorbjørnsen-Åsnonsen 

Løvetann:   Charlene N. Nedrum, Silje Ågesen

 

SAMARBEIDSUTVALGET  

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). SU består av 2 foresatt, 2 ansatt og 2 eier representanter. Styrer deltar også på møtene, men har ikke stemmerett, bare uttalerett.   SU skal ivareta barnas og foreldrenes interesser i barnehagen, ha mulighet for påvirkning på innholdet, samt godkjenne den pedagogiske planen for barnehagen.   Samarbeidsutvalget i Solheim barnehage blir valgt på det første foreldremøte.  

Eierstyre Formann: David Heng

Eierstyre: Gunnhild Rettedal Andersen  

Foreldre Repr fra FAU: Cato M Nilsen

Foreldre Repr fra FAU:  Janette Thorbjørnsen-Åsnonsen 

Ansatte: Lasse Hebnes 

Ansatte: Marie Johannesen 

Daglig leder Sekretær: Unni Herigstad