Meny
Velg avdeling Forside
Traneveien 16 B 4049 Hafrsfjord - ÅPNINGSTID 7.15-16.30
Telefon: 51599650 Send oss e-post
Redaktør: Anne Grethe Tolo Vistnes
Være sammen

PROSJEKT: PROGRAMMET ”VÆRE SAMMEN” 

 

Barnehagen har startet opp med å jobbe med programmet ”Være sammen. Personalet fikk allerede i 2012 en fin innføring i programmet av Eivind Skeie. Han har laget opplegget sammen med Pål Roland fra Senter for Atferdsforskning i Stavanger.

  Være sammen er utarbeidet for barn, personal og foreldre. Programmet består av to deler. Et for barna og et for de voksne. Programmet ”Være sammen” har som mål å høyne kompetansen hos personalet i barnehagen. Vi voksne skal få kunnskap og inspirasjon til å bli varme og grensesettende voksne. Noe som forskning viser er med å fremme positiv atferd og hemme negativ atferd hos barnet.

  Programmet ”Være sammen” retter seg mot enkelt barn, barn i gruppe og mot barn og voksne i samspill. Barna i barnehagen skal oppleve å bli sett og hørt og få hjelp til å utvikle seg i felleskap med andre. ”Være sammen” har fokus på inkludering og sosial kompetanse.

  Programmet ”være sammen” er forankret i barnehageloven og Regjeringens mobbemanifest 2011-2014. Her står det blant annet nedfelt: -Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

  -Vi forplikter oss til å arbeide for et godt og inkluderende oppvekst og læringsmiljø for alle barn og unge.  

Regnbueløven er en sentral verdibærer i programmet. Barna skal bli kjent med Regnbueløven gjennom boken Regnbueløvens fantastisk brøl. De skal også lære løveloven, der innholdet i loven er en kortform av det som er verdigrunnlaget i ”være sammen”.

  Tidspunkt for oppstart med barna vil bli januar. Når barna kan løveloven skal vi ha en regnbuefest og da blir vi en løvebarnehage. Gjennom hele barnehageåret vil vi i personalgruppen jobbe med teoridelen til «Være sammen».  Vi vil bruke caser til drøfting og skrive egne praksisfortellinger fra barnehagehverdagen som brukes til refleksjon på avdelingsmøter.

  Vi er 3 stykker i personalet, som er blitt kurset i flere dager og som har kompetanse som veileder i programmet.  

”Være sammen” har ei hjemmeside hvor dere kan lese mer om programmet: www.vaeresammen.no