Meny
Velg avdeling Forside
Traneveien 16 B 4049 Hafrsfjord - ÅPNINGSTID 7.15-16.30
Telefon: 51599650 Send oss e-post
Redaktør: Anne Grethe Tolo Vistnes
Velkommen til oss

Solheim barnehage er en privat barnehage med kristent formål og verdigrunnlag som bygger på kristen nestekjærlighet. Vi er en del av NLM-barnehagene og eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM-barnehagene driver 35 barnehager rundt om i Norge. I tillegg driver NLM 8 barnehager alene eller i samarbeid med andre organisasjoner. NLM-barnehagene er et ikke-kommersielt selskap. Eventuelle overskudd skal benyttes til å utbedre og styrke medlemsbarnehagene.

Solheim barnehagen ligger i Kvernevik i Stavanger kommune. Den ble bygget 1973 og er blitt renovert i år 2001, 2010 og 2019. Barnehagen ble bygget for 2 avdelinger, men i 2004 utvidete vi til 3 avdelinger. Hvitveis avdeling er for barn i alder 1-2 år, Blåklokke for barn i alder 2-4 år og Løvetann for barn i alder 4-5 år. Sommeren 2021 var det brann i bedehuset barnehagen er knyttet til. Avdelingen i dette bygget ble ubrukelig. Dette barnehageåret er vi så heldige at vi får leie lokaler i Sunde kirke til Løvetann avdeling. Det skal settes opp et midlertidig bygg som tas i bruk våren 2022. Det jobbes samtidig med å bygge et nytt bygg etter brannen. 

Uteområdet grenser til friområder på alle sider og vi har nærhet til både skog, sjø og vann som benyttes ofte. Det gir mulighet for mye turer og fin næring til lek og utfoldelse for alle aldersgrupper.

I barnehageåret 2021/2022 vil vi ha fokus på språkstimulering gjennom lek, vennskap og relasjonsbygging.

Gjennom barnehagens verdiplattform ønsker vi å formidle til barna at alle mennesker er verdifulle og unike, uansett bakgrunn og forutsetninger. Trygghet, trivsel, inkludering og utvikling av sosial kompetanse er sentralt hos oss. Barna skal kjenne at de er en del av et inkluderende fellesskap, samtidig som deres integritet og ytringer blir ivaretatt.