Meny
Forside
Gate 4. nr. 31 6700 Måløy
Telefon: 57 85 41 95 Send oss e-post
Redaktør: Eli M. Stølan
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Skramsmarka barnehage !

På forsiden finner du informasjon og planer (se venstremeny).

På avdelingssidene blir det lagt inn informasjon og bilder fra aktiviteter. (se høyremeny) Det meste her er passordbeskyttet.

Fra august blir Skramsmarka barnehage lagt ned og flyttet til Holvik. Da vil denne siden bli lagt ned.

 

 

På grunn av flytting og byggeaktivitet blir barnehagen stengt i tidsrommet 23.07.- 12.08.2018  (uke 30-31-32)

Det blir oppstart i Holvik barnehage med to planleggingsdager 13. og 14. august. Første dag for barna blir 15.august.

 


Det er gjort endringer i barnehageruta 2017-2018.

Barnehagen blir stengt to dager i mai måned: Fredag 11. og fredag 18.

Dere kan se hele planen under informasjon (venstremenyen).


Det blir i dag sendt ut informasjon til foreldre og ansatte.

Det blir sammenslåing av Skramsmarka og Holvik barnehage fra nytt barnehageår august 2018.   Dette  ligger som en forutsetning for sammenslåing av Skram og Holvik skole som det ble gjort vedtak om i kommunestyret den 9.november 2017. Lokalene i Skramsmarka barnehage skal tas i bruk til blant annet SFO.  

Det er satt i gang et samarbeid mellom de to barnehagene og det blir med det første gjort en vurdering av hva som må gjøres på Holvik skole får å kunne bruke det som barnehage.    Vi minner om at barnehagen er stengt 15. og 16 november på grunn av planleggingsdager.

Personalet skal på kurs i ny rammeplan disse dagene.


Det blir ekstraordinært møte i Samarbeidsutvalget onsdag 27.09.2017.

Denne saken blir behandlet:   Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2014-2025 – Struktur

Samarbeidsutvalget vil lage en uttale de vil sende Vågsøy kommune innen fristen 30.09.

Det blir kalt inn til foreldrerådsmøte torsdag 28.09. Tidspunkt vil bli bestemt på møtet onsdag. Vi håper dere kan møte og utveksle meninger og gi innspill.


Onsdag 18.oktober kommer Studio Glimt for å fotografere barna. Alle barna må være kommet i barnehagen kl 09.30 denne dagen. Det blir lagt ut skjema på avdelingene som dere skal fylle ut.

Det blir foreldremøte i Skramsmarka barnehage kl. 17.30-19.00:

1. Felles informasjon og valg av representant i samarbeidsutvalget

2. Informasjon fra avdelingene

3. Sjumilsteget: Vere saman - snakke saman


Barnehagen har stengt mandag 14.august på grunn av planleggingsdag.

Vi ønsker "nye og gamle" barn velkommen til nytt barnehageår tirsdag 15.august.


Utdanningsdirektoratet har godkjent ny Rammeplan for barnehager som skal gjelde fra 1.august 2017.

På planleggingsdagene i november skal personalet på kurs som er rettet mot arbeidet med den nye rammeplanen. Du kan lese den her.


I forbindelse med budsjettet for 2017, ble det gjort endringer i betalingssatsene for barnehage.

Fra 01.08.2017 vil satsene i hel og delt plass være slik:

100 % plass:            kr 2.730,-

80 % plass:              kr 2.225,-

60 % plass:              kr 1.950,- 

 

 

 Lesing og samtalar rundt bøker har stor verdi for språkutviklinga til barn. For å lukkast i arbeidet med språket til barna er det avgjerande å lage rom for språk- og leseaktiviteter i barnehagen.