Meny
SBF i media
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Redaktør: Annika Svendsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Stavanger kommune skal gjennomføre en ny organisering av styrket barnehagetilbud. Forslaget og saken blir tatt opp i Utvalg for oppvekst og utdanning mandag 27.01.21.

Oppvekststyret innfridde ikke barnehagelærernes krav om å innføre en kvalitetsstandard i barnehagene som sikrer vikar fra dag 1. 

"Vil dere ha bedre kvalitet i barnehagene, ansett flere folk."Gapet mellom den tøffe virkeligheten og ambisiøse mål i ny plan for Stavangerbarnehagene er stort. Både foreldreforeningen og Utdanningsforbundet krever mer penger til flere ansatte for at planen skal kunne gjennomføres.

Nå kommer de flotte valgløftene. Stavangerpolitikere lover både flere og bedre barnehageplasser etter valget..... dette til tross for at Stavanger kommune må bruke 100 millioner kroner mindre i 2016 ifølge rådmannen.

Styret i SBF er veldig bekymret over de brutale kuttene i barnehage som Rådmannen har lagt frem som forslag.

Vi risikerer at ungene sine behov ikke blir ivaretatt. En barnehage skal både gi nok omsorg og trygghet og være et forsvarlig pedagogiske tilbud.


SBF i media: SBF har uttalt seg til Aftenbladet i forbindelse med varslede kutt i barnehagesektoren. SBF er bl.a. bekymret for reduksjon i bemanningen, herunder vikarbruk, når det nå skal kuttes ytterligere 12,2 millioner.

60 barnehageplasser står ledige i Stavanger. Det til tross for at 500 barn mangler plass. Nå vil de styrende partiene ta plassene i bruk likevel.

Les mer


I Stavanger står nå 60 barnehageplasser tomme. Disse vil ikke bli fylt opp, selv om rundt 500 foreldre svært gjerne vil ha dem.

Les mer


Stavangerbarnehagenes foreldreforening mener kommunen bør sette opp en konkret liste over hva slags mat barna skal spise i barnehagen. Det gjelder også matpakken.

Les mer


Store eller små bygg? Store eller små barnegrupper? Hvordan bør barnehagene bygges for at barna skal ha det bra? Og skal alle 1-åringer få plass uansett når på året de er født? Det var hete tema i oppvekststyret i Stavanger onsdag kveld.

Les mer


Her i Kalhammervigå i Stavanger skal det bygges en barnehage. Utearealet blir på taket av barnehagen 16 meter over bakken, pluss på en gangbro over tungtrafikk, samt denne skrenten.

Les mer