Meny
Velg avdeling SBF i media
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 9324 7510 Send oss e-post
Redaktør: Susanne Nirisen Olsen
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Sammen med Mobbeombudet for fylkeskommunen i Rogaland ønsker vi å opplyse foreldre og samtidig undersøke hvor mange som kjenner til de nye endringene som kom i barnehageloven 2021. 

Les gjerne raskt over endringene under og bruk disse på neste FAU møte for å få en god dialog med de andre foreldrene. Endringene i barnehageloven medfører et større ansvar for barnehagene i de tilfeller det blir avdekket dårlig psykososialt miljø i barnehagen og det gjør også at foreldre skal få bedre oppfølging i de tilfeller dette er nødvendig. 

Skriv til oss på e-post eller Facebook og gi oss gjerne en konkret tilbakemelding med dine opplevelser. 


Er du opptatt av at ditt barn skal ha det godt og trygt i barnehagen?

Og at barnet ditt skal oppleve er godt psykososialt miljø mellom barn i lek og mellom barn og ansatte?


Vi trenger deg som bor i disse kommunedelene:
Eiganes / Våland
Hillevåg
Hundvåg
Madla
Storhaug
Tasta
Finnøy
Rennesøy

Oppvekststyret innfridde ikke barnehagelærernes krav om å innføre en kvalitetsstandard i barnehagene som sikrer vikar fra dag 1. 

"Vil dere ha bedre kvalitet i barnehagene, ansett flere folk."Gapet mellom den tøffe virkeligheten og ambisiøse mål i ny plan for Stavangerbarnehagene er stort. Både foreldreforeningen og Utdanningsforbundet krever mer penger til flere ansatte for at planen skal kunne gjennomføres.

Nå kommer de flotte valgløftene. Stavangerpolitikere lover både flere og bedre barnehageplasser etter valget..... dette til tross for at Stavanger kommune må bruke 100 millioner kroner mindre i 2016 ifølge rådmannen.

Styret i SBF er veldig bekymret over de brutale kuttene i barnehage som Rådmannen har lagt frem som forslag.

Vi risikerer at ungene sine behov ikke blir ivaretatt. En barnehage skal både gi nok omsorg og trygghet og være et forsvarlig pedagogiske tilbud.


SBF i media: SBF har uttalt seg til Aftenbladet i forbindelse med varslede kutt i barnehagesektoren. SBF er bl.a. bekymret for reduksjon i bemanningen, herunder vikarbruk, når det nå skal kuttes ytterligere 12,2 millioner.

60 barnehageplasser står ledige i Stavanger. Det til tross for at 500 barn mangler plass. Nå vil de styrende partiene ta plassene i bruk likevel.

Les mer


I Stavanger står nå 60 barnehageplasser tomme. Disse vil ikke bli fylt opp, selv om rundt 500 foreldre svært gjerne vil ha dem.

Les mer


Stavangerbarnehagenes foreldreforening mener kommunen bør sette opp en konkret liste over hva slags mat barna skal spise i barnehagen. Det gjelder også matpakken.

Les mer


Store eller små bygg? Store eller små barnegrupper? Hvordan bør barnehagene bygges for at barna skal ha det bra? Og skal alle 1-åringer få plass uansett når på året de er født? Det var hete tema i oppvekststyret i Stavanger onsdag kveld.

Les mer


Her i Kalhammervigå i Stavanger skal det bygges en barnehage. Utearealet blir på taket av barnehagen 16 meter over bakken, pluss på en gangbro over tungtrafikk, samt denne skrenten.

Les mer


Foreldreforeningene for både barnehage og skole er skuffet over budsjettforslaget. Her er deres viktigste krav til politikerne.

Les mer


Rådmannen i Stavanger mener nye barnehager bør ha 100-200 barn. For stort, mener foreldre og fagfolk. Men argumentene deres siler rådmannen vekk i sin sak til oppvekststyret.

Les mer


Barnehagene i Stavanger kan bli stengt i to til tre uker om sommeren. Det er ett av flere tiltak som ?vurderes for å få budsjettet i havn.

Les mer