Meny
Velg avdeling Arkiv - UOU
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 9324 7510 Send oss e-post
Redaktør: Susanne Nirisen Olsen
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Sammen med Mobbeombudet for fylkeskommunen i Rogaland ønsker vi å opplyse foreldre og samtidig undersøke hvor mange som kjenner til de nye endringene som kom i barnehageloven 2021. 

Les gjerne raskt over endringene under og bruk disse på neste FAU møte for å få en god dialog med de andre foreldrene. Endringene i barnehageloven medfører et større ansvar for barnehagene i de tilfeller det blir avdekket dårlig psykososialt miljø i barnehagen og det gjør også at foreldre skal få bedre oppfølging i de tilfeller dette er nødvendig. 

Skriv til oss på e-post eller Facebook og gi oss gjerne en konkret tilbakemelding med dine opplevelser. 


Er du opptatt av at ditt barn skal ha det godt og trygt i barnehagen?

Og at barnet ditt skal oppleve er godt psykososialt miljø mellom barn i lek og mellom barn og ansatte?


Vi trenger deg som bor i disse kommunedelene:
Eiganes / Våland
Hillevåg
Hundvåg
Madla
Storhaug
Tasta
Finnøy
Rennesøy

Oppvekststyret innfridde ikke barnehagelærernes krav om å innføre en kvalitetsstandard i barnehagene som sikrer vikar fra dag 1. 

"Vil dere ha bedre kvalitet i barnehagene, ansett flere folk."Gapet mellom den tøffe virkeligheten og ambisiøse mål i ny plan for Stavangerbarnehagene er stort. Både foreldreforeningen og Utdanningsforbundet krever mer penger til flere ansatte for at planen skal kunne gjennomføres.

Årsplan for drift og vedlikehold barnehager 2015

I forrige ukes møte i kommunalstyret for oppvekst var Stavangers tiltak mot barnefattigdom et av temaene. Mange gode tiltak, men SBF påpekte igjen at friplass i barnehage til barn av lavinntektsfamilier er tatt bort. SBF kommer til å følge denne saken videre da vi mener dette er et av de viktigste tiltakene for denne gruppen barn. Les mer om tiltakene i Aftenbladet.

Kommunens høringsuttalelse ang. endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehagen ble behandlet i KO i dag. SBF foreslo en endring i teksten som ble tatt med. I tillegg ser det ut til at vi får avverget bortfall av ordningen med friplass, noe som opprinnelig ble vedtatt i kommunens økonomiplan for 2015-18. 

Barnehagebarn kastes ut over hele landet.

Les mer på NRK