Meny
Arkiv - KO
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Redaktør: Annika Svendsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Stavanger kommune skal gjennomføre en ny organisering av styrket barnehagetilbud. Forslaget og saken blir tatt opp i Utvalg for oppvekst og utdanning mandag 27.01.21.

Oppvekststyret innfridde ikke barnehagelærernes krav om å innføre en kvalitetsstandard i barnehagene som sikrer vikar fra dag 1. 

"Vil dere ha bedre kvalitet i barnehagene, ansett flere folk."Gapet mellom den tøffe virkeligheten og ambisiøse mål i ny plan for Stavangerbarnehagene er stort. Både foreldreforeningen og Utdanningsforbundet krever mer penger til flere ansatte for at planen skal kunne gjennomføres.

Årsplan for drift og vedlikehold barnehager 2015

I forrige ukes møte i kommunalstyret for oppvekst var Stavangers tiltak mot barnefattigdom et av temaene. Mange gode tiltak, men SBF påpekte igjen at friplass i barnehage til barn av lavinntektsfamilier er tatt bort. SBF kommer til å følge denne saken videre da vi mener dette er et av de viktigste tiltakene for denne gruppen barn. Les mer om tiltakene i Aftenbladet.

Kommunens høringsuttalelse ang. endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehagen ble behandlet i KO i dag. SBF foreslo en endring i teksten som ble tatt med. I tillegg ser det ut til at vi får avverget bortfall av ordningen med friplass, noe som opprinnelig ble vedtatt i kommunens økonomiplan for 2015-18. 

Barnehagebarn kastes ut over hele landet.

Les mer på NRK