Meny
Velg avdeling Arkiv - UOU
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Redaktør: Therese Utkilen
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
På fredag trakk vi 3 vinnere av Bjørnis konkurransen vår, og det var hele 39 barnehager som hadde en svarprosent over 75! Totalt var det en økning på over 5% poeng, fra 63,1% i fjor til 68,6% i år. Det er en gledelig utvikling, og det høyeste resultatet siden før pandemien Tusen takk til alle foreldre som svarte på undersøkelsen! Vi håper at denne utviklingen fortsetter, og vi kommer til å gjenta en linkende konkurranse neste år for å bidra der vi kan
Årets vinnere er
1. Auglendsdalen barnehage
2. Bru barnehage
3. Rennesøy barnehage

Nå er resultatene fra Foreldreundersøkelsen snart klar fra UDIR!

Vi inviterer alle foresatte med barn i Stavangerbarnehagene til vårt årsmøte mandag 11.mars kl. 20.00 på Teams.

 

 


I forbindelse med foreldreundersøkelsen i barnehagene i Stavanger Kommune, arrangerer Stavangerbarnehagenes foreldreforening (SBF) en konkurranse:

Vi utfordrer flest mulig foreldre til å svare på undersøkelsen, og de barnehagene som har en svarprosent på over 75%, er med i trekningen av et besøk av brannbamsen Bjørnis!!
Det blir 3 heldige vinnere, og du kan bidra til at din barnehage vinner!

Ved å svare på foreldreundersøkelsen har du i tillegg muligheten til å uttrykke din mening om hva du synes fungerer bra, og hvilke områder som har forbedringspotensial i barnehagehverdagen til barnet ditt.
Resultatene fra undersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet.

Vi minner om at undersøkelsen er helt anonym, og om viktigheten av å svare ærlig slik at foreldrenes meninger kommer tydelig fram. 

Vær så snill og bruk et par minutter på å svare, og hjelp oss med å få tidenes høyeste svarprosent i år!

 


Norge ligger forholdsvis lagt fremme når det gjelder forskning på mobbing i barnehagen, men det er fremdeles en vei å gå da mobbing forekommer allerede blant de minste barna. Les artikkel om det her:


Her finner du informasjon om FAU og SU. Du kan velge hvilket språk du ønsker informasjonen på.

Vi oppfordrer alle foresatte til å engasjere seg der de har mulighet!


Gullfaks barnehage er de neste to årene med på et prøveprosjekt som innebærer 30 timers arbeidsuke. Håpet er at en kortere arbeidsuke skal gi lavere sykefravær, øke tjenestekvaliteten, stabiliteten og nærværet på jobb i forsøk på å redusere sykefraværet blant de ansatte. Les saken her:


Debatten rundt kostholdet i barnehagen raser. "I en fagfellevurdert artikkel i Norsk tidsskrift for ernæring publisert i 2020 kommer det fram at under halvparten av de barnehageansatte kjenner til de nasjonale retningslinjene for mat og kosthold i barnehagen, og at det fremdeles serveres for lite grønnsaker, fisk, grove kornprodukter og produkter merket med nøkkelhul". 

Hele artikkelen kan du lese her: 


"Støre og Brenna kunne fortelle at regjeringen vil jobbe for at barnehagelærere utgjør minst 60 prosent av grunnbemanningen og at alle barnehager skal ha minst 25 prosent fagarbeidere innen 2030. Regjeringen har også et mål om flere barnehagelærere i barnehagen med mastergrad.
I dag er 44 prosent av de ansatte barnehagelærere og 22 prosent er barne- og ungdomsarbeidere, ifølge Kunnskapsdepartementet."


Kjenner du noen som er engasjert i hjem-barnehage samarbeid? Nå kan du nominere kandidater til det nasjonale Foreldreutvalget for barnehager (FUB). 

FUB er et nasjonalt utvalg av foreldre med barn i barnehage som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen skaper en trygg og god hverdag for våre minste, og som medlem av FUB får du være med på å sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle saker.  

Åpne artikkelen for å finne ut mer. 

 


10 gode innspill fra Ingerid Bø ved Universitetet i Stavanger om hvordan vi voksne kan bidra til å skape gode relasjoner mellom gutter og jenter under hele oppveksten.

Det handler om å bli bevisst på de stereotype forventningen vi ofte har til gutter og jenter, og viske ut de tradisjonelle forestillinger om hva slags arbeid og væremåter som passer for kvinner og menn. 

 

Les artikkelen her


Sammen med Mobbeombudet for fylkeskommunen i Rogaland ønsker vi å opplyse foreldre og samtidig undersøke hvor mange som kjenner til de nye endringene som kom i barnehageloven 2021. 

Les gjerne raskt over endringene under og bruk disse på neste FAU møte for å få en god dialog med de andre foreldrene. Endringene i barnehageloven medfører et større ansvar for barnehagene i de tilfeller det blir avdekket dårlig psykososialt miljø i barnehagen og det gjør også at foreldre skal få bedre oppfølging i de tilfeller dette er nødvendig. 

Skriv til oss på e-post eller Facebook og gi oss gjerne en konkret tilbakemelding med dine opplevelser. 


Er du opptatt av at ditt barn skal ha det godt og trygt i barnehagen?

Og at barnet ditt skal oppleve er godt psykososialt miljø mellom barn i lek og mellom barn og ansatte?


Vi trenger deg som bor i disse kommunedelene:
Eiganes / Våland
Hillevåg
Hundvåg
Madla
Storhaug
Tasta
Finnøy
Rennesøy

Oppvekststyret innfridde ikke barnehagelærernes krav om å innføre en kvalitetsstandard i barnehagene som sikrer vikar fra dag 1. 

"Vil dere ha bedre kvalitet i barnehagene, ansett flere folk."Gapet mellom den tøffe virkeligheten og ambisiøse mål i ny plan for Stavangerbarnehagene er stort. Både foreldreforeningen og Utdanningsforbundet krever mer penger til flere ansatte for at planen skal kunne gjennomføres.