Meny
Arkiv - Barnehage
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Redaktør: Annika Svendsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Stavanger kommune skal gjennomføre en ny organisering av styrket barnehagetilbud. Forslaget og saken blir tatt opp i Utvalg for oppvekst og utdanning mandag 27.01.21.

Visste du at Stavanger Svømme Club tilbyr gratis svømmeopplæring til 4-6 åringene i barnehagene i Stavanger? (I barnehagens åpningstid.) Har din barnehage tatt i mot dette tilbudet? Les mer i vedlegget til høyre om hvordan barna i din barnehage kan delta. Vi i SBF synes dette er  et flott og viktig initiativ som vi håper flest mulig får gleden av!  

Nå kommer de flotte valgløftene. Stavangerpolitikere lover både flere og bedre barnehageplasser etter valget..... dette til tross for at Stavanger kommune må bruke 100 millioner kroner mindre i 2016 ifølge rådmannen.

SBF i media: SBF har uttalt seg til Aftenbladet i forbindelse med varslede kutt i barnehagesektoren. SBF er bl.a. bekymret for reduksjon i bemanningen, herunder vikarbruk, når det nå skal kuttes ytterligere 12,2 millioner.

Les brevet som er sendt fra Fylkesmannen til Stavanger Kommune vedrørende barnehageopptaket. Les her.

SBF er høringsinstans til Barnehagebruksplanen 2015-2020

Kommentarer har blitt utarbeidet av styret i SBF og sendt til fagstab barnehage.

Saken skal etter planen opp til politisk behandling 17 juni 2015


Her kan du lese planutkastet til Barnehagebruksplanen 2015-2020. 

Årsplan for drift og vedlikehold barnehager 2015

"trenger vi en arbeidsmiljølov for barn i barnehage, på lik linje med kapittel 9a i opplæringsloven?" Les mer her

I forbindelse med årets barnehageopptak har det kommet en del reaksjoner fra foreldre som mener det er gjort feil prioriteringer. Foreldre som har ettåringer som skal begynne i barnehage i august mener at deres barn ikke har fått den søskenprioritet de skulle ha, og har dermed ikke fått plass i samme barnehage som sine søsken. Derimot har barn med byttesøknad – uten søsken i aktuell barnehage – fått plass.