Meny
Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Redaktør: Annika Svendsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Barnehagedagen 10. mars: «Ulike sammen»

10. mars arrangeres Barnehagedagen 2020. Dagen markeres i år for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen. "Alle barn har en unik historie med seg inn i barnehagen. Vår jobb er da å lytte til disse historiene og sørge for at hvert barn og hver historie får sin plass i fellesskapet."

Slik startet det

Barnehagedagen startet i 2005 med bakgrunn i en planlagt kampanje mot forslaget om endring av krav til kompetanse og pedagognorm i barnehageloven. Men regjeringen gjorde retrett, blant annet på grunn av en landsomfattende underskriftskampanje fra et foreldreråd som representerte 80.000 foreldre. Men det var likevel ønske om å synliggjøre barnehagens innhold og kvalitet, og det ble derfor tatt initiativ til en nasjonal Barnehagedag. Formålet var å synliggjøre barnehagedriften ved å åpne dørene til nærmiljøet og omverdenen. Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Barne- og ungdomsarbeiderforbundet og initiativtakerne til Nasjonalt foreldreopprop samarbeidet om dagen i 2005.

Mangfold og gjensidig respekt

Rammeplanen vektlegger at barnehagen jobber med mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.

Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Barnehagedagen i Kongens nyttårstale

at Kongen brukte kloke ord fra barnas egen grunnlov som ramme rundt sin nyttårstale i 2014. Kongen framhevet flere lover fra barna i Kapellveien barnehage som fikk audiens på Slottet i anledning Barnehagedagen i mars. se hele nyttårstalen her.

Les mer om Barnehagedagen 2020 her, her og her.