Meny
Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Redaktør: Annika Svendsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Reduksjon i prisen og gratis kjernetid til 2-5-åringer i barnehagen!

Husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 548 500 kroner per år har rett på en lavere foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen.

Søk barnehageplass

Innen 1 mars 2020 kan du søke, bytte eller si opp barnehageplass barnehageplass her.

Redusert foreldrebetaling

Her kan du søke om redusert betaling for barnehageplassen. Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjelder det for ett barnehageår av gangen. Du må derfor søke på nytt hvert barnehageår. Dersom du får redusert pris, gis det fra måneden etter du har sendt søknad.

Gratis kjernetid

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis. Les mer om gratis kjernetid her.