Meny
Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Redaktør: Annika Svendsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Hva gjør vi i UOU?

SBF har fast plass i utvalg for oppvekst og utdanning med tale og forslagsrett. Her kan vi ta opp barnehagesaker enten vi uttrykker vår mening i rådmannens framlegg eller vi kan selv også foreslå saker. På styremøtene diskuterer vi eventuelle barnehagerelaterte saker som skal opp i UOU og vurderer hvorvidt vi ønsker å komme med kommentar. Vi har også jevnlig kontakt med barnehageadministrasjon og oppvekstpolitikere, og har gjennom vårt engasjement påvirket mange saker.

Saksdokumenter for UOU kan man finne her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Boards/Details/200119

Våre kommentarer og høringsuttalelser finnes i dokumentarkivet, samt at vi publiserer nyheter om pågående saker vi arbeider med.