Meny
Velg avdeling Forside
Vedlegg
Hovedadresse Nygårdsveien 2 4580 Lyngdal Telefon: 418 68 920 Faks: 90186510 (tlf til styrer) Send oss e-post
Nygård barnehage Postboks 285 4576 Lyngdal Telefon: 418 68 920 Faks: 901 86 510 (styrer) Send oss e-post
Redaktør: Diane Tveite Fredbo
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<juli 2020><<
juli 2020
mtotfls
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Informasjon

Vi har samlet en del praktisk informasjon spesielt beregnet på dere som er nye foreldre i barnehage. Informasjonen finner dere nedenfor eller dere kan skrive ut vedlagte brosjyre til høyre under vedlegg.

 

ÅPNINGSTID / FERIE.

Barnehagen er åpen fra kl.6.45 til kl.16.30. Vi ønsker at barna skal være i barnehagen før kl.9.30. At barnet en dag kommer senere en kl.9.30, er også helt i orden, men da må dere gi beskjed om det.   Det er viktig at dere respekterer personalets arbeidstid, det vil si at barna er hentet innen 16.30. Hvis barn hentes etter stengetid, må det andre gang det skjer betales et gebyr på 500 kr. Nytt barnehageåret begynner medio august, og vi starter med 2 planleggingsdager, i tillegg har personalet 3 planleggingsdager i løpet av året, disse dagene er barnehagen stengt. Ellers har barnehagen har åpent hele året, bortsett fra julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Denne informasjonen ligger på barnehagens hjemmeside. Alle barn skal i løpet av barnehageåret ha 4 ukers ferie, 3 uker skal være sammenhengende, ferien, utenom sommerferie, skal avtales på forhånd med personalet. I løpet av april sendes det ut skjema der dere må oppgi når barnet skal ha sommerferie.

BETALING.

Det betales for barnehageplassen i 11 måneder, juli måned er betalingsfri. Kommunen følger departementets forskrift om foreldrebetaling. Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen er 2 580 kroner fra 1. mai 2015. For hele året er maksprisen 27 980 kroner. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2015 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 473 000 kroner. Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner. For å søke, bruk denne linken: Link til søknad om gratis kjernetid Det betales kost penger i tillegg, 248 kr. for full plass. Regningen sendes ut midt i måneden og forfaller den 30. i hver måned.

ANSVAR – FORSIKRING.

Det er tegnet kollektiv ulykkesforsikring for barna den tiden de er i barnehagen.  De ansatte tar ikke barna med som passasjerer i egen bil, uten skriftlig samtykke fra foreldrene. Det samme gjelder ved bading. Barnehagen må ha et ”kontakttelefonnummer” til minst en av foreldrene, slik at vi alltid kan komme i kontakt med dere, og dere oppgir hvem som kan hente barnet.

TAUSHETSPLIKT.

Alle som arbeider i barnehagen er underlagt taushetsplikt.  Det betyr at det personalet får kjennskap til om barnet og familien, ikke formidles videre til andre. Det samme gjelder for alle som er i barnehagen; vikarer, studenter, lærlinger og utplasserte fra Nav.

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER.

Vi har jevnlige møter med en representant fra helsestasjonen, barnevernet, sosialtjenesten, psykiatritjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste i kommunen. Vi samarbeider også med ulike kompetansesenter og Habiliteringsavdelingen for barn og unge i Kristiansand.

SYKDOM.

Ved fravær fra barnehagen må vi ha beskjed innen kl.9.30. Hvis barnet er borte mer enn 1 måned på grunn av sykdom, kan det søkes om fritak for betaling for hele sykdomsperioden. Legeerklæring må da legges ved søknaden.

LUS. Dersom dere skulle oppdage lus hos barna eller andre i familien er det viktig at dere gir beskjed på avdelingen. Dette for at vi kan informere andre foreldre om at de må være ekstra ”på vakt” og slik at personalet kan følge mer med. Det er ikke tegn på dårlig hygiene å få lus, den kan komme til alle. Vi vil anbefale alle om å bruke lusekam etter at barna har vasket håret.

MÅLTIDER I BARNEHAGEN.

Barna får 2 måltider om dagen. Hvis noen vil spise frokost i barnehagen, kan de ta med ekstra matpakke. Det første måltidet er ca kl.11.30, da får barna et brødmåltid, grøt, «salatbord» eller suppe.  Til det andre måltidet, ca kl. 14.15 får barna frukt/grønnsaker/yoghurt og melk, evt. knekkebrød. De minste barna i barnehagen får grøt, middagsglass, frukt og det de til vanlig spiser. Har barna spesielle matallergier må det skriftlig dokumenteres fra helsepersonell.  

KLÆR - BLEIER. Det er viktig at barna er hensiktsmessig kledd. Vi er mye ute i barnehagen og barna trenger derfor nok tøy, det må alltid ligge et tøy skift i barnets kurv (den står på barnets plass) og det må være regntøy og støvler i barnehagen.  Likedan må alle ha et par sko/tøfler til innebruk i barnehagen. Det er viktig at tøy merkes!  Merkelapper med navn kan bestilles på egne blanketter dere kan få i barnehagen. Eller dere bruker en sprittusj og skriver på lapper som allerede er på klærne. Barn som bruker bleier må ha det med i barnehagen.

GEBURTSDAGER.

Alle barn får markert sin geburtsdag i barnehagen. Vi lager krone som de får med seg hjem. I samlingsstunden får barnet kronen og en konge / dronning- kappe på, og de sitter på «konge/dronning stol». I samlingen synger vi for barnet og gjør ekstra stas på geburtsdagsbarnet denne dagen.

EGNE LEKER.

Barnehagen er ikke ansvarlig for leker som barna har med seg hjemmefra.

FORELDRESAMARBEID – FORELDRESAMTALER.

Dere som foreldre/ foresatte har et totalansvar for barnets oppdragelse. Personalet i barnehagen har et medansvar og skal hjelpe og støtte dere i dette. De voksnes tillit er en forutsetning for barnets tillit. Og barnets tillit er en forutsetning for generell trygghet og trivsel. Det er derfor svært viktig at foreldrene og personalet opparbeider et gjensidig arbeidsforhold, hvor begge parter gir hverandre råd, hjelp og støtte. Dere som foreldre skal få all den informasjon om barnehagen dere måtte ønske og kom gjerne og vær i barnehagen en dag. Ellers er det bare å spørre om alt dere måtte lure på og;

Si ifra hvis det er noe dere reagerer på!

Forutsetninger for et godt samarbeid er:

Åpenhet - gjensidig respekt, forståelse, åpenhet, ærlighet og informasjon Hvordan vi vil legge til rette for å nå målet:

- avklare forventninger vi har til hverandre

-formidle informasjon om barnet, ha spontane samtaler, daglig kontakt ved levering / henting

- innkaller skriftlig til minst to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. I foreldresamtalene har foreldre god anledning til å drøfte barnets situasjon og konkrete opplysninger om hvordan barnet fungerer sosialt, motorisk, språklig, emosjonelt osv. Foreldre kan også selv ta initiativ til slike samtaler når de måtte ønske det, og personalet kan ta initiativ til samtale når de ser behov for det.

-foreldre følger med på informasjon som ligger på barnehagens hjemmeside eller på oppslagstavla på den enkelte avdeling

-holder avtaler ang oppholdstid, samtaler, følger med på at tøy /skift er på plass.

- arrangerer ulike foreldrearrangementer, foreldremøter, foreldreutvalgsmøter og minst to møter i løpet av året i samarbeidsutvalget

- arrangerer foreldremøte for nye foreldre i mai / juni.

- inviterer til besøk i barnehagen før sommerferien.

- setter av tid til ”Bli kjent samtale» om høsten for nye barn og foreldre.

  SAMLIVSBRUDD / RELASJONSBRUDD / SYKDOM / DØDSFALL I FAMILIEN.

I forbindelse med samlivsbrudd /relasjonsbrudd ønsker vi å ha en samtale med begge foreldre / tilknytningspersoner. I rammeplanen står det: ”Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg”. ”Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og oppdage barn med særskilte behov”. Et samlivsbrudd er vondt og vanskelig både for foreldre /foresatte og barn. Et barn som opplever samlivsbrudd i førskole- alder, kan få forstyrret sin evne til å knytte seg til andre mennesker. Det er viktig i en slik prosess at foreldre /foresatte tross sine egne vanskeligheter, evner å se barnets behov. Det samme gjelder andre vanskelige situasjoner som skjer i familien som sykdom, dødsfall og lignende. Åpenhet og bevissthet rundt barnets situasjon vil bidra til å beskytte barnet mot belastninger under oppveksten og senere i livet. Det er av betydning for barnets situasjon at vi vet hvordan dere takler de ulike vanskelige situasjonene, og vi kan formidle hvordan vi opplever at barnet fungerer i barnehagen.

LEVERING / HENTING.

Barna må følges helt inn i barnehagen. Det er ønskelig at foreldre har tid til å kle av barnet og passe på at en av personale tar imot det. Vi prøver så langt det lar seg gjøre, alltid å være i garderoben når barna kommer, men det kan skje at vi ikke kan gå fra avdelingen. Da er det fint om dere følger barnet inn på avdelingen. Det er viktig at dere foreldre ikke går fra barnet før dere opplever det trygt for barnet og for dere selv. Hvis barnet skal hentes av andre enn den/de som til vanlig henter, må personalet ha beskjed om det. Vi overlater ikke barnet til noen andre uten å ha fått beskjed. Likedan er det viktig at dere alltid gir beskjed til personalet når dere tar barnet med hjem. Når dere kommer/ er i barnehagen og ved henting, er det dere som har ansvar for barnet. Det er greit både for dere foreldre og for personalet å ha dette avklart slik at vi ikke blir usikre på hvem som skal ta ansvar i eventuelle konflikter med barnet.

MOBBING.

Hvis dere har mistanke om at det foregår mobbing om det. Barnehagen har utarbeidet antimobbeplan og rutiner for hvordan mobbing håndteres.  

KLAGER.

Har dere noe dere forhold i barnehagen dere vil klage på, gir dere beskjed til pedagogisk leder eller enhetsleder.

FORELDREUTVALGET.

Dere foreldre velger representanter som skal ivareta deres interesser i barnehagen.  I forskrifter til lov om barnehager er foreldrerepresentantene nevnt i forbindelse med sammensetningen av barnehagens samarbeidsutvalg. I vår fem avdelings barnehage har vi funnet det hensiktsmessig å velge en representant og en vararepresentant fra hver avdeling. De utgjør et arbeidsutvalg for foreldrerådet (foreldrerådet består egentlig av samtlige foreldre). Det velges to foreldre fra hver avdeling, den ene velges for to år, slik at vi får kontinuitet Foreldreutvalget velger leder og sekretær, og disse to er med i barnehagens samarbeidsutvalg. NB! Aktive foreldre har en positiv innvirkning på miljøet i barnehagen!

SAMARBEIDSUTVALGET. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Barnehagens samarbeidsutvalg består av en kommunal representant oppvekstkomiteen, to foreldrerepresentanter og to representanter valgt av personalet, enhetsleder er sekretær for utvalget.    

Nygård juli 2015      

enhetsleder              

 

NYGÅRD BARNEHAGE: ET GODT STED Å VÆRE, LEKE OG LÆRE.