Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Kongsgård barnehage

Barnehagen har 46 heldagsplasser for barn i alderen 0-5 år fordelt på 3 avdelinger.

Vi er et mottakstilbud for nyankomne flyktninger, men har fra høsten 21 også åpent for ordinære søkere fra nærmiljøet etter vedtak i bystyret 16.12.20

Omtrent halvparten av bemanningen vår har en flerkulturell.bakgrunn og behersker en rekke språk. Barnehagens geografiske beliggenhet nært Kongsgård skolesenter (KSS) er praktisk for familier som gjerne er på flyttefot den første tiden. Barnehagen har opptak gjennom hele året i og med at det er behov for plass ved ankomst til kommunen når foreldre starter på norskopplæring/introduksjonskurs.

Barnehagen har god kompetanse til å ta imot og sende videre barn av nyankomne flyktninger. Kultursensitivitet er en viktig verdi og begrep hos oss. Vi fokuserer først og fremst på familienes styrke og mestring, men vi er også klar over at flere av brukerne våre har krevende livssituasjoner og kan ha behov for ekstra støtte en periode.. 

Nyankomne familier får tid og ro til å "lande" og bli tryggere i Norge den tida de er hos oss. Vi er opptatt av å skape tillit til den norske barnehagen og det norske samfunnet og være en bro videre for språk og kultur. Våre flerspråklige fagarbeidere er nøkkelpersoner i dette arbeidet. Vi har mye samarbeid med andre instanser, og har lav terskel for å ta en telefon og be om råd og veiledning.

Personalet har vært gjennom et 3-årig kompetansebyggingsprogram med RVTS Sør i Traumebevisst omsorg. Vi driver også ICDP-grupper(foreldreveiledning). Gjennom gruppesamtaler med 2 veiledere (en på foreldrenes morsmål og en på norsk) jobber vi med å trygge foreldrene som gode omsorgsgivere for sine barn. Sammen tas det opp problemstillinger knyttet til det å være oppdrager og omsorgsgiver i et nytt land. ICDP- gruppene er inkludert i introduksjonsordningen. 

Det viktigste for oss i Kongsgård barnehage er å skape et trygt miljø for barn og foreldre i en periode av livet hvor mye annet rundt dem er ustabilt. Barnehagen skal tilby et traumebevisst læringsmiljø for barna der leken har en sentral plass. Vi ønsker at barnehagen vår skal være en brobygger til neste barnehage, skole og det norske samfunnet for familier som er nye i Norge. Vi ønsker også at barna skal utvikle et positivt forhold til mangfold i egen og andres kulturbakgrunn.