Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Kongsgård barnehagesenter

Da ordføreren i veldig positive ordelag ønsket oss til lykke under åpningen av det nye bygget vårt i februar 2011 var det på mange måter å lande en 20 år lang etableringsprosess.

Flyktningebarnehagen ble startet av Innvandrerkontoret og Statlig Mottak i 1992 og har hatt tilhold i flere midlertidige bygg underveis. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger med noen plasser øremerket barn i Statlig Mottak. Det første store steget mot en mer permanent etablering var i 1997 da barnehagen flyttet inn i sitt første nye bygg i Vabua under navnet Vabua flyktningebarnehage.  Samtidig med dette overtok Barnehageetaten som eier etter Flyktningetjenesten. Etterhvert ble det opprettet to småbarnsavdelinger under Vabua flyktningebarnehage. Disse hadde tilhold i to andre bygg, men  alle avdelingene hadde felles administrasjon

I januar 2010 landet vi under ett tak da  barnehagen flyttet inn i nye lokaler i Kongsgård Allé like over veien for Kongsgård skolesenter der foreldrene går på skole. Da vi flyttet, skiftet vi navn til Kongsgård flyktningebarnehage. Dette navnet er nå igjen endret. Fra 1.8.2014 heter vi Kongsgård barnehage.

Kongsgård barnehage er den ene av to tjenester under Kongsgård barnehagesenter. Den andre tjenesten er «Styrketjenesten for språk og mangfold». Fra januar 2014 ble ansvaret for forvaltning og drift av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (jfr. Retningslinjer i tilskudds brev fra Utdanningsdirektoratet) overført fra Pedagogisk Støtteenhet til Kongsgård flyktningebarnehage med støttepedagoger i norsk, tospråklig assistanse og veiledning. 

Sammen ønsker vi å være et kompetansesenter for familier som er nye i Norge, og andre barnehager som jobber med disse familiene. Styrketjenesten for språk og mangfold og Kongsgård barnehage har felles ledelse, og flere av de ansatte har erfaring fra arbeid i begge tjenestene. Vi er en lærende organisasjon som stadig øker vår samlede kunnskap gjennom felles møtepunkter og deling av nyervervet kunnskap og erfaring

Da ordføreren i veldig positive ordelag ønsket oss til lykke under åpningen av det nye bygget vårt i februar 2011 var det på mange måter å lande en 20 år lang etableringsprosess. 

 

Flyktningebarnehagen ble startet av Innvandrerkontoret og Statlig Mottak i 1992 og har hatt tilhold i flere midlertidige bygg underveis. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger med noen plasser øremerket barn i Statlig Mottak. Det første store steget mot en mer permanent etablering var i 1997 da barnehagen flyttet inn i sitt første nye bygg i Vabua under navnet Vabua flyktningebarnehage.  Samtidig med dette overtok Barnehageetaten som eier etter Flyktningetjenesten. 

 

I januar 2010 landet vi under ett tak da  barnehagen flyttet inn i nye lokaler i Kongsgård Allé like over veien for Kongsgård skolesenter der foreldrene går på skole. Da vi flyttet, skiftet vi navn til Kongsgård flyktningebarnehage. Dette navnet er nå igjen endret. Fra 1.8.2014 heter vi Kongsgård barnehage.

 

Kongsgård barnehage er den ene av to tjenester under Kongsgård barnehagesenter. Den andre tjenesten er «Styrketjenesten for språk og mangfold». Fra januar 2014 ble ansvaret for forvaltning og drift av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (jfr. Retningslinjer i tilskudds brev fra Utdanningsdirektoratet) overført fra Pedagogisk Støtteenhet til Kongsgård flyktningebarnehage med støttepedagoger i norsk, tospråklig assistanse og veiledning.

 

Sammen ønsker vi å være et kompetansesenter for familier som er nye i Norge, og andre barnehager som jobber med disse familiene:

Da ordføreren i veldig positive ordelag ønsket oss til lykke under åpningen av det nye bygget vårt i februar 2011 var det på mange måter å lande en 20 år lang etableringsprosess. 

 

Flyktningebarnehagen ble startet av Innvandrerkontoret og Statlig Mottak i 1992 og har hatt tilhold i flere midlertidige bygg underveis. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger med noen plasser øremerket barn i Statlig Mottak. Det første store steget mot en mer permanent etablering var i 1997 da barnehagen flyttet inn i sitt første nye bygg i Vabua under navnet Vabua flyktningebarnehage.  Samtidig med dette overtok Barnehageetaten som eier etter Flyktningetjenesten. 

 

I januar 2010 landet vi under ett tak da  barnehagen flyttet inn i nye lokaler i Kongsgård Allé like over veien for Kongsgård skolesenter der foreldrene går på skole. Da vi flyttet, skiftet vi navn til Kongsgård flyktningebarnehage. Dette navnet er nå igjen endret. Fra 1.8.2014 heter vi Kongsgård barnehage.

 

Kongsgård barnehage er den ene av to tjenester under Kongsgård barnehagesenter. Den andre tjenesten er «Styrketjenesten for språk og mangfold». Fra januar 2014 ble ansvaret for forvaltning og drift av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (jfr. Retningslinjer i tilskudds brev fra Utdanningsdirektoratet) overført fra Pedagogisk Støtteenhet til Kongsgård flyktningebarnehage med støttepedagoger i norsk, tospråklig assistanse og veiledning.

 

Sammen ønsker vi å være et kompetansesenter for familier som er nye i Norge, og andre barnehager som jobber med disse familiene:

Da ordføreren i veldig positive ordelag ønsket oss til lykke under åpningen av det nye bygget vårt i februar 2011 var det på mange måter å lande en 20 år lang etableringsprosess. 

 

Flyktningebarnehagen ble startet av Innvandrerkontoret og Statlig Mottak i 1992 og har hatt tilhold i flere midlertidige bygg underveis. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger med noen plasser øremerket barn i Statlig Mottak. Det første store steget mot en mer permanent etablering var i 1997 da barnehagen flyttet inn i sitt første nye bygg i Vabua under navnet Vabua flyktningebarnehage.  Samtidig med dette overtok Barnehageetaten som eier etter Flyktningetjenesten. 

 

I januar 2010 landet vi under ett tak da  barnehagen flyttet inn i nye lokaler i Kongsgård Allé like over veien for Kongsgård skolesenter der foreldrene går på skole. Da vi flyttet, skiftet vi navn til Kongsgård flyktningebarnehage. Dette navnet er nå igjen endret. Fra 1.8.2014 heter vi Kongsgård barnehage.

 

Kongsgård barnehage er den ene av to tjenester under Kongsgård barnehagesenter. Den andre tjenesten er «Styrketjenesten for språk og mangfold». Fra januar 2014 ble ansvaret for forvaltning og drift av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (jfr. Retningslinjer i tilskudds brev fra Utdanningsdirektoratet) overført fra Pedagogisk Støtteenhet til Kongsgård flyktningebarnehage med støttepedagoger i norsk, tospråklig assistanse og veiledning.

 

Sammen ønsker vi å være et kompetansesenter for familier som er nye i Norge, og andre barnehager som jobber med disse familiene:

Da ordføreren i veldig positive ordelag ønsket oss til lykke under åpningen av det nye bygget vårt i februar 2011 var det på mange måter å lande en 20 år lang etableringsprosess. 

 

Flyktningebarnehagen ble startet av Innvandrerkontoret og Statlig Mottak i 1992 og har hatt tilhold i flere midlertidige bygg underveis. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger med noen plasser øremerket barn i Statlig Mottak. Det første store steget mot en mer permanent etablering var i 1997 da barnehagen flyttet inn i sitt første nye bygg i Vabua under navnet Vabua flyktningebarnehage.  Samtidig med dette overtok Barnehageetaten som eier etter Flyktningetjenesten. 

 

I januar 2010 landet vi under ett tak da  barnehagen flyttet inn i nye lokaler i Kongsgård Allé like over veien for Kongsgård skolesenter der foreldrene går på skole. Da vi flyttet, skiftet vi navn til Kongsgård flyktningebarnehage. Dette navnet er nå igjen endret. Fra 1.8.2014 heter vi Kongsgård barnehage

Da ordføreren i veldig positive ordelag ønsket oss til lykke under åpningen av det nye bygget vårt i februar 2011 var det på mange måter å lande en 20 år lang etableringsprosess. 

 

Flyktningebarnehagen ble startet av Innvandrerkontoret og Statlig Mottak i 1992 og har hatt tilhold i flere midlertidige bygg underveis. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger med noen plasser øremerket barn i Statlig Mottak. Det første store steget mot en mer permanent etablering var i 1997 da barnehagen flyttet inn i sitt første nye bygg i Vabua under navnet Vabua flyktningebarnehage.  Samtidig med dette overtok Barnehageetaten som eier etter Flyktningetjenesten. 

 

I januar 2010 landet vi under ett tak da  barnehagen flyttet inn i nye lokaler i Kongsgård Allé like over veien for Kongsgård skolesenter der foreldrene går på skole. Da vi flyttet, skiftet vi navn til Kongsgård flyktningebarnehage. Dette navnet er nå igjen endret. Fra 1.8.2014 heter vi Kongsgård barnehage

Da ordføreren i veldig positive ordelag ønsket oss til lykke under åpningen av det nye bygget vårt i februar 2011 var det på mange måter å lande en 20 år lang etableringsprosess. 

 

Flyktningebarnehagen ble startet av Innvandrerkontoret og Statlig Mottak i 1992 og har hatt tilhold i flere midlertidige bygg underveis. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger med noen plasser øremerket barn i Statlig Mottak. Det første store steget mot en mer permanent etablering var i 1997 da barnehagen flyttet inn i sitt første nye bygg i Vabua under navnet Vabua flyktningebarnehage.  Samtidig med dette overtok Barnehageetaten som eier etter Flyktningetjenesten. 

 

I januar 2010 landet vi under ett tak da  barnehagen flyttet inn i nye lokaler i Kongsgård Allé like over veien for Kongsgård skolesenter der foreldrene går på skole. Da vi flyttet, skiftet vi navn til Kongsgård flyktningebarnehage. Dette navnet er nå igjen endret. Fra 1.8.2014 heter vi Kongsgård barnehage

Da ordføreren i veldig positive ordelag ønsket oss til lykke under åpningen av det nye bygget vårt i februar 2011 var det på mange måter å lande en 20 år lang etableringsprosess. 

 

Flyktningebarnehagen ble startet av Innvandrerkontoret og Statlig Mottak i 1992 og har hatt tilhold i flere midlertidige bygg underveis. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger med noen plasser øremerket barn i Statlig Mottak. Det første store steget mot en mer permanent etablering var i 1997 da barnehagen flyttet inn i sitt første nye bygg i Vabua under navnet Vabua flyktningebarnehage.  Samtidig med dette overtok Barnehageetaten som eier etter Flyktningetjenesten. 

 

I januar 2010 landet vi under ett tak da  barnehagen flyttet inn i nye lokaler i Kongsgård Allé like over veien for Kongsgård skolesenter der foreldrene går på skole. Da vi flyttet, skiftet vi navn til Kongsgård flyktningebarnehage. Dette navnet er nå igjen endret. Fra 1.8.2014 heter vi Kongsgård barnehage

Da ordføreren i veldig positive ordelag ønsket oss til lykke under åpningen av det nye bygget vårt i februar 2011 var det på mange måter å lande en 20 år lang etableringsprosess. 

 

Flyktningebarnehagen ble startet av Innvandrerkontoret og Statlig Mottak i 1992 og har hatt tilhold i flere midlertidige bygg underveis. Barnehagen er et ettårig tilbud for nyankomne flyktninger med noen plasser øremerket barn i Statlig Mottak. Det første store steget mot en mer permanent etablering var i 1997 da barnehagen flyttet inn i sitt første nye bygg i Vabua under navnet Vabua flyktningebarnehage.  Samtidig med dette overtok Barnehageetaten som eier etter Flyktningetjenesten. 

 

I januar 2010 landet vi under ett tak da  barnehagen flyttet inn i nye lokaler i Kongsgård Allé like over veien for Kongsgård skolesenter der foreldrene går på skole. Da vi flyttet, skiftet vi navn til Kongsgård flyktningebarnehage. Dette navnet er nå igjen endret. Fra 1.8.2014 heter vi Kongsgård barnehage.

 

Kongsgård barnehage er den ene av to tjenester under Kongsgård barnehagesenter. Den andre tjenesten er «Styrketjenesten for språk og mangfold». Fra januar 2014 ble ansvaret for forvaltning og drift av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (jfr. Retningslinjer i tilskudds brev fra Utdanningsdirektoratet) overført fra Pedagogisk Støtteenhet til Kongsgård flyktningebarnehage med støttepedagoger i norsk, tospråklig assistanse og veiledning.

 

Sammen ønsker vi å være et kompetansesenter for familier som er nye i Norge, og andre barnehager som jobber med disse familiene: