Meny
Velg avdeling Salamander 3-6 år
Besøksadresse: Karussveien 4 Postadresse: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon: 38 11 37 60 Send oss e-post
Redaktør: Helle Schiøtz
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi må fortsette å gjøre det vi kan for å unngå smitte i barnehagen!!

• Dere foreldre er kjempeflinke til å bruke munnbind når dere er i situasjoner i barnehagen der dere ikke kan holde to meters avstand.  Det anbefales at foresatte bruker munnbind når 2 meters avstand til ansatte/øvrige barn i barnehagen ikke kan overholdes i hente og bringe situasjoner. Vi ber dere om å bruke munnbind både i garderobene og på uteområdet.  Fortsett den gode bruken!

• Det henger spritflasker ved porten. Sprit dine og barnas hender når dere kommer.

• Vaske barnas hender med vann og såpe når de kommer i barnehagen om morgenen.

• Følge barna til døra inn til avdelingen fra garderoben og ta avskjeden der. Foresatte skal ikke inn på avdelingen.

• Hvis avdelingen er ute tar dere barna med inn til håndvask og følger dem ut igjen til det området avdelingen er. 

• Hold avstand fra andre familier ved levering og henting. Er det mange i garderoben på en gang, vent utenfor til det blir bedre plass... Maks to familier i garderoben på en gang. Kun en foreldre i garderoben med hvert barn.

• Eldre søsken som ikke går i barnehagen må vente utenfor porten.

• Barna er ute så mye som mulig  for å redusere smitterisiko. Husk å sende med barna nødvendig klær og utstyr for at de skal ha det bra ute over lang tid.

•Smør barna med solkrem hjemme før dere kommer i barnehagen. 


IST Direkte er et kommunikasjonsverktøy mellom foresatte og personale i barnehagen. Barnehagen har  brukt dette verktøyet for å registrere barn inn og ut en god stund, og nå ønsker vi at alle foreldre også benytter systemet til å blant annet registrere ferie og fravær.

I dag har vi hatt den 4 og siste samlingen med kroppen min eier jeg. 

Vi har laget flagg 🇳🇴😊

Torsdag 13. mai er det Kristihimmelfartsdag, barnehagen er da stengt.

Fredag 14. mai har Karuss og Skårungen barnehageenhet planleggingsdag. Barnehagen er stengt denne dagen. Ansatte har jobbet inn denne dagen med faglig arbeid fordelt på to kvelder tidligere i år.

Mandag 24. mai er det 2. pinsedag, barnehagen er da stengt. 

 


Onsdag 12. mai markerer vi 17. mai for barna i Karuss barnehage.

Vi går i tog rundt barnehagen med avstand mellom de ulike gruppene, vifter med flagg, synger og roper hurra.

Når vi kommer tilbake til barnehagen spiser vi pølser, har tradisjonelle 17. mai-leker og spiser is i våre delte grupper.

Vi stiller oss opp på asfaltplassen og synger "Ja, vi elsker" før toget går fra barnehagen ca. klokken 10.

Det er dessverre ikke anledning til at foreldre/foresatte eller andre kan være publikum i år.

Ta med flagg merket med barnets navn denne dagen.


Høydepunkt på tur mandag: en padde!

Vi forbereder oss til 17.mai feiring...

Gul gruppe over Bjønneheia på tur!

I dag har vi vært på fellestur til Myren Gård.