Meny
Velg avdeling Salamander 3-6 år
Besøksadresse: Karussveien 4 Postadresse: Postboks 4, 4685 Nodeland
Telefon: 38 11 37 60 Send oss e-post
Redaktør: Helle Schiøtz
Månedsbrev Salamander
Månedsplan Salamander
Årsplan og infohefter

Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

I Karuss og Skårungen barnehageenhet er planleggingsdagene for barnehageåret lagt til følgende dager:

• Fredag 26. august 22

• Fredag 21. oktober 22

• Mandag 2. januar 23

• Tirsdag 11. april 23

• Fredag 19. mai 23

Barnehagen er stengt disse dagene.


Her er to lenker som gir en oversikt over hjelpetilbud som tilbys familier i Kristiansand kommune.

Torsdag 9.juni inviteres barn, søsken og foresatte på sommerfest i Karuss barnehage. 
Festen varer fra kl. 15-16.30. Ta med egen grillmat, drikke og noe å sitte på. 
Vi sørger for varme griller. Barna synger ca. kl. 16.00. 
Festen har værforbehold.

Velkommen!


Mandag 16.mai feirer vi 17.mai i barnehagen.

Vi går i tog rundt barnehagen, synger, spiser pølser, har ulike leker og is.

Vi stiller opp litt før kl.10 i barnehagen, hører "Ja vi elsker", for så å gå i tog rundt Karuss barnehage.

Veldig koselig om noen har anledning til å komme og se på toget.

Vi ønsker alle barn og voksne en flott feiring av nasjonaldagen!


i Karuss barnehage tirsdag 19.april.

Barnehagen er da stengt. 


Torsdag 7.april klokka 7.30-9.30 er søsken og foreldre hjertelig velkommen til å spise frokost i Karuss barnehage!

På hver avdeling blir det dekket på med drikke, skiver og pålegg.

Når dere har spist: Kle på barnet og følge det ut til en voksen. Vi fortsetter formiddagen med utelek.

Vi ser frem til igjen å invitere dere til et foreldrearrangement etter en lang tid med ulike restriksjoner!

 

 

 

 


Kommuneoverlegen har vedtatt at det nå er tid for en annen måte å foreta testing på, samtidig som grønt nivå innføres på alle barnehager og skoler fra mandag 31.januar.

I skolene innføres en regelmessig testing av alle elever fra mandag 31.1.

I barnehage vil det bli innført regelmessig testing av alle ansatte.

Barn i barnehagen har ikke noe regelmessig testopplegg unntatt:
Dersom det er 3 eller flere smittefeller i en avdeling eller 3 smittede totalt på barnehagen, vil barna på avdelingen det gjelder få med 3 tester hjem fra barnehagen med anvisning om når de skal tas (dag 1, dag 3 og dag 5).
Dere som foreldre står fritt i å teste eget barn, og barnet kan komme i barnehagen uansett om det er testet eller ikke.

Dere vil også få beskjed fra barnehagen når det er et enkelt smittetilfelle i avdelingen. Dere må da være ekstra oppmerksomme på symptomer hos barna og ha lav terskel for å teste.

Dersom en i din husstand er smittet, gjelder eget testregime med daglig testing for at ditt barn kan komme i barnehagen. Disse testene må dere bestille og hente selv- informasjon finner dere på: https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/koronatelefon-testing-og-karantene/selvtesting-for-innbyggere/

 
Så minner vi om at dersom ditt barn tester positivt, skal barnet straks i isolasjon og registrere den positive testen – informasjon finner dere her:
https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/koronatelefon-testing-og-karantene/positiv-test---meld-fra/

 
Det er svært viktig at barn ikke skal sendes i barnehagen dersom de har luftveissymptomer, feber eller andre symptomer som kan føre til spredning av smitte.

Barn som har personer i husstanden som er smittet kan ikke komme i barnehagen dersom de ikke tester seg hver dag.

Barnehagen starter opp igjen med matservering av et daglig måltid fra mandag 7. februar. Dere faktureres for kostpenger fra dette tidspunktet. 


Det er kommet nytt smittetilfelle på avdeling Salamander.

Barna på Salamander som var i barnehagen tirsdag 18.1 anbefales derfor å ta enda en test fredag 21.1 og søndag 23.1.


Vi har mandag fått beskjed om smitte blant barn på avdeling Rompetroll og Salamander. Barna på avdelingene regnes som øvrige nærkontakter. 

Nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede har ikke lenger krav om å være i smittekarantene, men anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Barna som var i barnehagen på torsdag og fredag i forrige uke anbefales å teste seg i dag mandag 17.1 som dag 3 og onsdag 19.1 som dag 5.

Vi har tester i barnehagen hvis dere ønsker å få med hjem.

Hvis noen andre tester positivt ber vi om at dere gir oss beskjed så fort som mulig.

https://www.kristiansand.kommune.no/contentassets/cb08759c82be457cbdab06afeaa98cba/220114-flytskjema-smittekarantene.pdf

 


Fra og med torsdag 20. januar 2022 er vi tilbake til normal åpningstid 07.00 - 16.30 i de kommunale barnehagene i Kristiansand.