Meny
Velg avdeling Forside
Sandsgata 1 4012
Telefon: 51913090 Send oss e-post
Redaktør: Heidi Merete Waage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Språk og relasjonskompetanse

Språk- og språktiltaket.

I en barnehagehverdag er vi omgitt av bilder, lyd, tekst og talespråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom hele barnehagehverdagen. Vi skal anerkjenne og respondere på barnas non-verbale og verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling. Språktiltaket er et kompetansehevingsprosjekt som er implementert i vår barnehage. Vi har språksamlinger der vi deler barna opp i mindre grupper ut fra barnas behov og bruker tema som vi ellers bruker i barnehagen. I år har vi valgt å ha årstidene som tema.

Relasjonskompetanse/ trygghetsirkelen.

Det er mye læring i god omsorg, og omvendt, det ligger mye omsorg i meningsfull læring knyttet til barnas aktiviteter i hverdagen. Vi som arbeider med barn har ansvar for å skape et hverdagsliv der barn opplever å mestre, og opplever glede over livet. Dette krever voksne som knytter nære relasjoner til barna, kan reflektere over hele barnehagehverdagen og gi barna gode, gylne øyeblikk. Å oppleve trygghet der en befinner seg er grunnleggende for at det sosiale samspillet skal bli bra. Når barnet er trygt kan det utfolde seg i lekes verden, og er ikke redd/ engstelig for kontakt med andre barn og voksne.

Trygghetsirkelen er et av verktøyene i Relasjonskompetanse som vi benytter i vårt arbeid med barna. Personalet er kurset i COS; Circle of Security, eller trygghetsirkelen som er en metodisk tilnærming i forhold til å skape trygghet i relasjonen til barnet. Trygg base og sikker havn er begreper vi alle kjenner til i barnehagen.

 

 

 

 

 .