Meny
Velg avdeling Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Johannes læringssenter barnehage
Se film her!
Velkommen til avdeling for flerspråklige assistenter

Det er en avdeling med flerspråklige assistenter som arbeider i forskjellige barnehager i kommunen. Avdelingen har 17 fagarbeidere og assistenter som representerer 18 forskjellige språk. 

De foresatte kan - i samarbeid med barnehagen - søke om flerspråklig assistent for sitt barn. Barnehagene melder så behov til leder for avdelingen, og de forskjellige assistentene fordeles etter antall barn og bestilling. Normalt tildeles en barnehage en halv dag med assistent i hvert språk de søker. Assistentene arbeider så ute i barnehagene ut fra en fast arbeidsplan. En assistent kan arbeide i opptil 9 barnehager hver uke samt ukentlig kompetanseheving inne på senteret.

Flere ganger årlig inviteres de pedagogiske lederne og andre kontaktpersoner i de samarbeidende barnehagene til Johannes læringssenter for erfaringsutveksling og kurs i aktuelle tema.

Tiltaket med flerspråklig assistent skal bidra til å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i barnehagene i Stavanger. Forskning viser at god språkutvikling på barnas morsmål er avgjørende for barns utvikling og forståelse av andrespråket – norsk. Flerspråklige assistenter utgjør en viktig ressurs i barnehagen, både for barn, foreldre og andre ansatte.

Flerspråklige assistenter kan blant annet bidra til:         

  • At alle barn i barnegruppen integreres i et fellesskap.
  • At barna kan forstå og gjøre seg forstått i barnehagen.
  • Brobygging og kulturformidling mellom barn med minoritetsspråklig bakgrunn og barn med etnisk norsk bakgrunn.
  • God kontakt mellom barnehage og foreldre.

Nahid M. Afzali er leder for avdeling for flerspråklige Assistenter.

Kontakt: 

Epost: nahid.afzali@stavanger.kommune.no og telefon 51 50 86 92.