Meny
Velg avdeling Kornåkeren
Hovedadresse Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger Telefon: 51 50 70 90 Send oss e-post
Bamsefaret barnehage Heddeveien 137, 4034 Stavanger Postboks 355, 4067 Stavanger Telefon: 51913460 Send oss e-post
Djupamyrå barnehage Heddeveien 22, 4034 Postboks 355, 4067 Stavanger Telefon: 51507830 Send oss e-post
Bamsefaret åpen barnehage Heddeveien 141, 4034 Stavanger Postboks 355, 4067 Stavanger Telefon: 97765456 Send oss e-post
Gautesete barnehage Heddeveien 165, 4034 Stavanger Postboks 355, 4067 Stavanger Telefon: 51913020 Send oss e-post
Mariamarka barnehage Slettmyrveien 10, 4034 Stavanger Postboks 355, 4067 Stavanger Telefon: 51912201 Send oss e-post
Vågedalen barnehage Sara Berges gate 15, 4020 Stavanger Postboks 355, 4067 Stavanger Telefon: 51913579 Send oss e-post
Redaktør: Mona Mjølsnes Knutsen
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Bilder av barn på nett
Bilde av barn på nett
SBF - foreldreforening
SBF-foreldreforening

VÅGEDALEN BARNEHAGE

Visjon: «BEST SAMMEN»

Vår visjon  danner grunnlag for å oppnå trygge barn, foreldre og ansatte. Dette skjer gjennom åpen, god kommunikasjon og et godt samarbeid mellom alle som er knyttet til virksomheten. Vågedalen barnehage er en kommunal barnehage som holder til i Hinna bydel i Stavanger. Vi har 8 avdelinger fordelt på to bygg. Vågedalen barnehage skal gi barn et godt miljø for individuell utvikling gjennom lek, sosialt samspill og kunnskapsorientert læring. Barnehagen skal bidra til å utvikle det enkelte barns personlighet og sosiale kompetanse. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet ,tilgivelse, likeverd og solidaritet. Visjon for Stavanger kommune er: Sammen for en levende by med underpunkter:  * Er til stede *Vil gå foran *Skaper framtiden. Visjon for samarbeid i barnehagen: I vår visjon "Best sammen" ligger dette: Grunnlaget for å oppnå fornøyde barn, foreldre og ansatte legges i et godt samarbeid mellom alle parter. Verdier for samarbeid i barnehagen: Dette er de verdier som etter drøftinger og definisjoner er valgt som de verdier som skal være retningsgivende for alt samarbeid i barnehagen: Fellesskap-kommunikasjon-omsorg-tillit.

Velkommen til oss!

SFO og barnehager er åpne i romjulen. Foreldre oppfordres til å være ekstra påpasselige med å holde barn hjemme hvis de har symptomer på covid-19.

I januar starter vi med smøremåltid i Hinna-barnehagene. 

Dere må fortsatt ha med matpakke til frokost.

Til frokost er vi færre ansatte på jobb, og siden vi er i gul sone kan vi ikke samarbeide på tvers slik som vi ellers gjør.

Det blir servert lunsj og fruktmåltid. 

Matpenger er lagt på faktura i januar. 


Stortinget har fastsatt ny makspris for barnehageplass.

Fra 1. januar 2021 er prisen for barnehageplass 3 230 kroner.

Inntektsgrensen for å få lavere pris endres også fra samme dato, den øker til 592.167 kroner.

Inntekt lavere enn 202.702 kroner gir ved søknad rett til friplass.

Familier som har fått et vedtak om lavere pris skal betale det samme som før.   


Vi oppfordrer dere til å være observante ved henting og levering. 

Spesielt dere som parkerer i busslommen ved veien. 

Vi har fått tilbakemelding om en del farlige situasjoner. 

Det er ofte mørkt og mange av barna har ikke refleks.

Pass på at barna venter på dere og ikke krysser gaten på egen hånd.