Meny
Velg avdeling Forside
Håbafjellvn. 45 4325 Sandnes
Telefon: 51 97 11 80 Faks: 51 97 11 88 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Vasshus
Hei! Oppdaterte vedtekter ligger som vedlegg

Hei!

Her ser dere resultatet foreldrene svarte på brukerundersøkelsen i fjor. Over 94% svar er vi svært fornøyd med!


I Håbafjell Idrettsbarnehage SA har vi et grunnleggende fokus på kropp, bevegelse og helse. Vi vet at å være fysisk aktiv gir en rekke positive helsegevinster. Menneskekroppen er skapt for å brukes, og det som ikke brukes forfaller (Martinsen, 2004). Det er grunn til å anta at grunnlaget for en fysisk aktiv livsstil legges gjennom opplevelser og erfaringer med kropp og bevegelse i unge år (Ommundsen, 2008).  

Idrettsbarnehagen er en ordinær barnehage, som forplikter seg til å drive etter lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, men vi skal ha fokus og bli best på fagområde 2: kropp, bevegelse, mat og helse. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Målet for rammeplanen er å gi daglig leder, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.    

I Rammeplanen har vi syv fagområder;
1.     Kommunikasjon, språk, tekst.
2.     Kropp, bevegelse, mat og helse.
3.     Kunst, kultur og kreativitet.
4.     Natur, miljø og teknikk.
5.     Etikk, religion og filosofi.
6.     Nærmiljø og samfunn.
7.     Antall, rom og form.  

Håbafjell Idrettsbarnehage er et samvirkeforetak. Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen og må betale ett andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse, jmf. vedtektene. Vi legger stor vekt på kvalitet i alle ledd, og ser at dette blir godt mottatt av foresatte, ansatte og Sandnes kommune.

I vår barnehage har vi egen gymsal og eget storkjøkken med fagutdannet kokk. Vi har minibuss som vi bruker til å frakte barna våre rundt i til ulike haller i nærmiljøet, som turnhall,   friidrettshall, badeanlegg, klatrefabrikk, rideskole og mange turplasser ute. Barnehagen er medlem i private barnehagers landsforbund, noe som gjør at vi står sterke i samfunnets utvikling av private barnehager, faglig og lovmessig.


Hei! 

Vedlagt ligger barnehagens virksomhetsplan, som forteller mye om hvem vi er, hva vi gjør og hva vi står for. Virksomhetsplanen, sammen med aktivitetsplanen, utgjør barnehagens årsplan, som tilfredsstiller krav i rammeplan for barnehager, nyutgitt august 2017. God lesning!