Meny
Velg avdeling Forside
Ekebergveien 5 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 97781022/ 94872174 Send oss e-post
Daglig leder: Rita Myrmo
EQ barnehage

EQ - barnehage  -  Dagens barn blir morgendagens voksne – derfor trenger vi barnehageansatte som har fokus på emosjonell intelligens!

Vi er EQ barnehage hvor 9 ansatte har tatt en 1 årig EQ-utdanning og 3 ansatte i gang med 3-årig EQ-terapiutdanning. En EQ barnehage har som visjon å fremme barnets emosjonelle intelligens og dermed styrke deres språkutvikling og relasjonsbygging. Gjennom økt EQ-kompetanse gis de ansatte rom til å få en nær, kjærlig og slitesterk relasjon til seg selv, slik at de kan skape en tilsvarende relasjon til barna og andre voksne. Vi lærer om personlig språk og jobber med å ta personlig ansvar. Det essensielle i livet for de alle fleste mennesker, både store og små, er å ha en nær og kjærlig relasjon til seg selv, slik at en kan skape en tilsvarende ærlig relasjon til de menneskene en verdsetter og ønsker å ha i livet sitt. For å kunne skape en slik relasjon trenger en å ha tilegnet seg emosjonell inteligens (EQ) og et språk til et visst nivå.

De fem ferdighetene som er knyttet til EQ begrepet er: 

* Innsikt i egne følelser

* Styring av følelser

* Motivering av seg selv*

* Gjennkjennelse av følelser hos andre

* Kunsten å omgås andre mennesker

 Voksne har hele ansvaret. Barn gjør som de voksne gjør.

 

I en EQ-barnehage vil de voksne etter beste evne gå inn for å:

* Møte barn og voksne med et ikke-dømmende menneskesyn som er: Alle gjør så godt de kan, til enhver tid, ut fra sine forutsetninger

* Være bevisst på hvordan de møter barna og hvordan hvert møte påvirker barnas følelser om seg selvMøte barna på en likeverdig måte (som er; mine og dine følelser er like          mye verdt), og velge å ta det voksne lederansvaret

* Møte barna med betingelsesløs kjærlighet, ved å møte dem med undring fremfor å tolke, definere eller dømme. Bruke konflikthemmende språk og sette ord på egne følelser og følelsene de ser hos barna. Alle følelser er greit.

* Møte andre voksne på en likeverdig og likestilt måte

Kort oppsummert handler det om at barn kun kan tilegne seg økt emosjonell intelligens når de er sammen med tydelige voksne som møter egne og barnas følelser med respekt, samtidig som de våger å være åpne og ærlige om hvem og hvor de er til enhver tid, på en ikke sårende eller krenkende måte. Det vil si voksne som tar ytringsansvar og ved det er bevisst på at måten ting sies på, er avgjørende for om det oppleves sårende eller krenkende.

Omtale fra en mor:

Barnet mitt kommer hjem og forteller om hva hun gjør, hvem hun leker med, om morsomme opplevelser og om de fine voksne som trøster henne, tuller med henne og lærer henne ting, særlig om følelser. Jeg er så imponert over hvor god hun har blitt til å sette ord på hvordan hun har det, og hvor god hun har blitt til å si i fra og markere egne behov. Jeg er helt sikker på at mye av denne livsviktige lærdommen kommer fra dere i barnehagen. Det er ferdigheter hun kommer til å ha stor glede  og bruk for resten av livet. Ekstra godt med slik lærdom i ryggsekken, nå som ferden går videre til skolen.

Vil dere vite mer, kan dere gå inn på https://eqi.no/eq-barnehage