Meny
Velg avdeling Forside
Ekebergveien 5 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 97781022/94872174 Faks: - Send oss e-post
Daglig leder: Rita Myrmo
EQ barnehage

EQ - barnehage  -  Dagens barn blir morgendagens voksne – derfor trenger vi barnehageansatte som har fokus på emosjonell intelligens!

19.mai 2020 ble vi Bærums 3. EQ barnehage. Det er nå 9 av de ansatte som har gått på EQ instituttet. Målet er at de aller fleste ansatte skal ta denne utdannelsen

En EQ barnehage har som visjon å fremme barnets emosjonelle intelligens (EQ) og dermed styrke deres språkutvikling og evne til relasjonsbygging. 

Det essensielle i livet for de alle fleste mennesker, både store og små, er å ha en nær og kjærlig relasjon til seg selv,slik at en kan skape en tilsvarende ærlig relasjon til de menneskene en verdsetter og ønsker å ha i livet sitt.For å kunne skape en slik relasjon trenger en å ha tilegnet seg emosjonell inteligens (EQ) og et språk til et visst nivå.

De fem ferdighetene som er knyttet til EQ begrepet er: 

* Innsikt i egne følelser

* Styring av følelser

* Motivering av seg selv*

* Gjennkjennelse av følelser hos andre

* Kunsten å omgås andre mennesker

Voksne har hele ansvaret. Barn gjør som de voksne gjør.

I en EQ-barnehage vil de voksne etter beste evne gå inn for å:

* Møte barn og voksne med et ikke-dømmende menneskesyn som er: Alle gjør så godt de kan, til enhver tid, ut fra sine forutsetninger

* Være bevisst på hvordan de møter barna og hvordan hvert møte påvirker barnas følelser om seg selvMøte barna på en likeverdig måte (som er; mine og dine følelser er like mye verdt), og velge å ta det voksne lederansvaret

* Møte barna med betingelsesløs kjærlighet, ved å møte dem med undring fremfor å tolke, definere eller dømmeBruke konflikthemmende språk og sette ord på egne følelser og følelsene de ser hos barna

* Møte andre voksne på en likeverdig og likestilt måte

Kort oppsummert handler det om at barn kun kan tilegne seg økt emosjonell intelligens når de er sammen med tydelige voksne som møter egne og barnas følelser med respekt, samtidig som de våger å være åpne og ærlige om hvem og hvor de er til enhver tid, på en ikke sårende eller krenkende måte. Det vil si voksne som tar ytringsansvar og ved det er bevisst på at måten ting sies på, er avgjørende for om det oppleves sårende eller krenkende.

Vil dere vite mer, kan dere gå inn på https://eqi.no/eq-barnehage