Meny
Velg avdeling FAU
Besøksadresse Svend Foyns Gate 3 4019 Stavanger Telefon: 51913710 Send oss e-post
Postadresse: Bekketunet barnehage Postboks 355 Forus 4067 Stavanger
Redaktør: Torhild Enoksen
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Nå håper vi alle har satt av tid til litt hygge her i barnehagen. Den 6. juni fra klokken 15.00.-17.00. blir det sommerfest.

Vi har i år, som i fjor, valgt å ha piknik. Det betyr at hver familie tar med seg det de ønsker å spise, og det er helt lov å dele med andre:) Barnehagen har tallerkener, bestikk, servietter, vann og kaffe.

Vi evaluerte sammen med FAU i fjor, at piknik var en utrolig kjekk ordning, som skapte mer tid til samtale og kos mellom barn, foreldre og personal. Vi tenner derfor IKKE opp griller i år. FAU vil henge opp påmeldingslapper på etasjen, samt henge opp kakelapper. Kaken du eventuelt lager skal deles med barn og voksne på din etasje (og eventuelt etasjen over ved servering ute)

Ved dårlig vær avholdes pikniken på ditt barns etasje. Ved godt vær er vi ute. Da samarbeider hus for hus og all servering er i 1. etg. på det huset barnet ditt tilhører.

Ca. klokken 16.00. inviteres dere alle til å delta på MINIRØRIS-dans ute, og etter dette vil vårt eminente førskolekor- REGNBUEKORET- synge for oss på blått/turkis hus sin side. Vi håper alle kommer for å høre på dem!

Vi krysser fingrene for sol og sommer og ønsker dere velkommen til oss:)


I uke 24(11-14 juni) begynner vi den planlagte flyttingen av småbarnsavdelinger ned til 1. etasje. Det vil si at Gul 2 skal bytte etasje med Turkis 1, og Grønn 2 skal bytte etasje med Blå 1.

Denne flyttingen ble presenter for FAU i september 2018, og ble godt tatt imot. Begrunnelsen for flytting er mange, men de mest fremtredende er HMS hensyn og heiser som fungerer dårlig.

Vi bytter bare fysisk plass, personal og barn skal være de samme på hver avdeling. Avdelingsnavnet følger også med på flyttelasset. Dvs. at Himmelblå heter enda Himmelblå selv om de skal være på grønt hus.

Personalet vil i tiden fremover begynne å pakke seg sammen og gjøre klar til flyttesjau i uke 24. I løpet av uke 24 kommer det også arbeidsfolk som skal flytte garderobene våre, slik at disse stemmer overens med det antall barn det er på etasjen. Vi håper på godvær i disse ukene slik at uterommet kan by på kjekke aktiviteter.

Vi ber om at foreldre på alle berørte avdelinger tar skiftetøy frem og tilbake i barnehagen i uke 24. Dette da garderobesituasjonen vil være noe uoversiktlig i denne perioden.

Fra og med mandag i uke 25 starter alle barn opp på sine nye avdelinger. Vi håper det meste er på plass til da:)

Vi ber om forståelse for litt flytterot her og der i disse ukene. Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med administrasjonen.Planleggingsdager for Bekketunet barnehage 2019-2020 ligger vedlagt.


Kommunalstyret har vedtatt at tre av planleggingsdagene skal være felles for alle skoler/SFO-er og kommunale barnehager

18.januar 2017 fattet Kommunalstyret for oppvekst at Bekketunet skal reduseres med ett bygg fra neste barnehageår

18.januar 2017 fattet Kommunalstyret for oppvekst at Bekketunet skal reduseres med ett bygg fra neste barnehageår

Det ble avholdt FAU møte tirsdag 3.januar hvor jeg var tilstede for å informere om og evnt svare på spørsmål vedrørende dimensjonering av barnehageplasser etter medias dekning av saken.

Jeg får i dag tilbakemelding fra ett av husene at det er blitt konkludert med hva dette vil bety for oss. Det er derfor nødvendig for meg å presisere hva som er fakta i saken.

Dette er det vi vet: Hillevåg bydel skal neddimensjoneres med 45 plasser. Politikerne ønsket en kartlegging over konsekvenser ved redusering av avdelinger kontra hele bygg. I den anledning ble Bekketunet sammen med 8 andre barnehager nevnt.  Den saken skal opp til ny politisk behandling 18.januar 2017.

Ved spørsmål om hva dette kunne ha å bety for oss i Bekketunet, hadde vi en refleksjon rundt dette med midlertidighet og hva tomtene var regulert til. Husene våre ligger på to separate tomter, med ett hus på en tomt og fem hus på den andre og det er Stavanger kommune som eier begge tomtene.

Pr i dag foreligger det ingen vedtak på reduksjon av plasser i barnehagen. Det er det vi forholder oss til.