Meny
Velg avdeling FAU
Besøksadresse Svend Foyns Gate 3 4019 Stavanger Telefon: 51913710 Send oss e-post
Postadresse: Bekketunet barnehage Postboks 355 Forus 4067 Stavanger
Redaktør: Christin Bigseth
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Det ble avholdt FAU møte tirsdag 3.januar hvor jeg var tilstede for å informere om og evnt svare på spørsmål vedrørende dimensjonering av barnehageplasser etter medias dekning av saken.

Jeg får i dag tilbakemelding fra ett av husene at det er blitt konkludert med hva dette vil bety for oss. Det er derfor nødvendig for meg å presisere hva som er fakta i saken.

Dette er det vi vet: Hillevåg bydel skal neddimensjoneres med 45 plasser. Politikerne ønsket en kartlegging over konsekvenser ved redusering av avdelinger kontra hele bygg. I den anledning ble Bekketunet sammen med 8 andre barnehager nevnt.  Den saken skal opp til ny politisk behandling 18.januar 2017.

Ved spørsmål om hva dette kunne ha å bety for oss i Bekketunet, hadde vi en refleksjon rundt dette med midlertidighet og hva tomtene var regulert til. Husene våre ligger på to separate tomter, med ett hus på en tomt og fem hus på den andre og det er Stavanger kommune som eier begge tomtene.

Pr i dag foreligger det ingen vedtak på reduksjon av plasser i barnehagen. Det er det vi forholder oss til.