Meny
Velg avdeling Forside
Haugåsstubben 1 d, 4016 Stavanger Postboks 355, Forus, 4067 Stavanger
Telefon: 97 14 49 03 Send oss e-post
Redaktør: Bente Sjøthun
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
HMS arbeidet i Auglend barnehage

Målsettingen med HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) arbeidet i Auglend barnehage er
 • å fremme et arbeidsmiljø hvor arbeidsglede og motivasjon for å gjøre en god jobb er tilstede.  
 • å forbygge ulykker og helseskader på de ansatte.
 • å forebygge ulykker og helseskader på våre brukere.
 • å verne det ytre miljø mot forurensing og sikre en god behandling av avfall          

 

HMS system                                                                                                                    

Det er utarbeidet et eget HMS system i Auglend barnehage. Systemet er bygget opp i forhold til de krav som stilles i henhold til regelverket, blant annet i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. HMS gruppen arbeider aktivt med systemet og bruker ulike metoder i arbeidet. I gruppen er hver base og yrkesgruppe representert. HMS gruppen har månedlige møter.

Systemet inneholder blant annet :

 • HMS plan
 • branninstruks og brannforebygging
 • ROS analyse
 • rutiner og sjekklister
 • avviksbehandling
 • diverse rapporter

Systemet blir revidert årlig og etter aktuelle tilsyn der funn kan ha innvirkning på rutiner eller mangel på rutiner. 

Satsingsområder i HMS planen for Auglend barnehagen i perioden 2017-2018 er :

 • Relasjonsbygging
 • Orden
 • Informasjon
 • Ergonomi

 

Daglig oppfølging av HMS arbeidet

Hver dag er det en HMS sak på informasjon som basene mottar, en påminnelse om viktige ting i hverdagen. Rutiner og sjekklister brukes aktivt i det daglige arbeidet som sjekkrunde utelekeplass, rutine for telling og oppfølging av barn, rutine for matvarehåndtering, hygienerutiner og risikoverdering ved turer og andre aktiviteter. 

  

Tilsyn                                                                                                                                                                                         

Auglend barnehage har hatt følgende tilsyn

 • Mattilsynet 
 • Branntilsyn ved Sør-Rogaland 
 • Vedlikeholdsbefaring Stavanger Eiendom
 • Utvidet tilsyn eier - Fylkesmannen
 • Systemrevisjon Helsesjefen Stavanger kommune
 • Arbeidstilsynet
 • EL tilsyn