Meny
Velg avdeling Forside
Haugåsstubben 1 d, 4016 Stavanger Postboks 355, Forus, 4067 Stavanger
Telefon: 97 14 49 03 Send oss e-post
Redaktør: Bente Sjøthun
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Auglend barnehage

Auglend barnehage eies og drives av Stavanger kommune. Barnehagen er tilrettelagt for hørselshemmede barn i Stavanger og Sør-Rogaland. Det er ni baser i Auglend barnehage, to baser er tilrettelagt for hørselshemmede og sju baser er for hørende barn.  Basene er bemannet i henhold til Stavanger kommune sine rammer.

Auglend barnehage har holdt til i nåværende lokaler siden 18. februar 2008. Barnehagen er innredet som basebarnehage med felles lekeareal, garderober, stellerom, kjøkken og lukkede rom for musikk, vannlek, fysisk aktivitet, drama og forming. Barnegruppene er delt inn i tradisjonelle avdelinger med sine faste voksne. Alle basene har sitt faste baserom.

Barnehagen har en klar profil og målsetting om at den er tilrettelagt for hørselshemmede når det gjelder det pedagogiske og metodiske innhold. For å ivareta de hørselshemmedes behov med tanke på språk, identitet og kultur, er det ansatt døve medarbeidere.  Barnehagen er teknisk tilrettelagt for hørselshemmede med teleslynge, FM-utstyr og IR-anlegg.

 

Visjon:

"Glede, trivsel, lekested - det er Auglend barnehage det"

Auglend barnehage skal legge tilrette for en god barndom. Glede betyr at vi møter hverandre med godt humør og positiv holdning til barn, foreldre og medarbeidere. Trivsel kjennetegnes av motiverte ansatte i godt samspill der de kjenner sitt ansvar og oppgaver. Barnehagen skal være et godt lekested som preges av et inkluderende fellesskap. Gjennom leken skal barna få venner og allsidige mestringsopplevelser i utforsking og læring.

Gode HMS-rutiner er en forutsetning for utvikling av et godt og trivelig arbeidsmiljø. Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet er på den daglige dagsorden i barnehagen.

For at de ansatte skal være motiverte i sitt arbeid, er det viktig å legge til rette for faglig høy kvelitet gjennom ulike kompetansetiltak.

 

Satsningsområder 2019 - 2020

 

Sammen for lek 

Mål: I Auglend barnehage skal barna tilbys varierte og allsidige lekemuligheter. Personalet skal gi nok tid til leken i løpet av dagen.

For å lykkes med at alle barn får delta i lek av god kvalitet, er det pedagogiske rom samt de voksnes rolle en forutsetning; deres evner og kunnskap om lekens betydning for mestring og læring. 

 

 Lek med tegnspråk

Mål: Alle ansatte skal tilegne seg tegnspråkkompetanse og generell audiopedagogisk kompetanse innen området hørsel.