Meny
Velg avdeling Forside
Postadresse Postboks 355 Forus 4067 Stavanger Telefon: 97 14 49 03 Send oss e-post
Avdeling Auglend Haugåsstubben 1 D 4016 Stavanger Telefon: 97 14 49 03
Avdeling Hillevåg Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 17-19 4016 Stavanger Telefon: 51 91 31 00
Redaktør: Bente Sjøthun
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ny åpningstid fra 8. juni 2020

Fra mandag 8. juni har Auglend barnehagene 9t åpningstid pr dag.

Auglend: 0730-1630

Hillevåg: 0715-1615

29.5 presenterte sentrale myndigheter revidert smittevernveileder for barnehagene og en trafikklys modell for å kategorisere smittevernnivå er innført. Trafikklys modellen består av nivåene Rød-strengeste tiltak, Gult-forsterket tiltak og Grønt-ordinære tiltak. Frem til 29.5 var Norge på Rødt nivå. Sentrale myndigheter har fastsatt at Norge for tiden er på Gult nivå. På grunnlag av denne endringen har Samarbeidsutvalget idag vurdert at det er smittevernfaglig forsvarlig å utvide til 9t åpningstid fra 8.6.

Dette betyr i grove trekk:

1. Ingen syke skal være i barnehagen (samme som på rødt nivå)

2. Forsterket renhold og god hygiene (samme som på rødt nivå)

3. Hold avstand. En avdeling defineres som en kohort.

I praksis betyr dette at alle barna på en avdeling nå kan leke sammen. 2 og 2 avdelinger samarbeider ved avvikling av pauser, toalett/bleieskift, passer hverandre sine barn ved møter og samarbeider i begynnelsen og på slutten av dagen når en ansatt pr avdeling er på jobb. Barna skal ikke leke sammen med barna fra samarbeidende eller andre avdelinger. Dette pga reduksjon av antall nærkontakter og eventuelt behov for smittesporing.

Uteområdet deles inn i samme antall områder likt antallet avdelinger.

Barna leveres og hentes ute, uteaktiviteter prioriteres høyt. Tøy tas med frem og tilbake som idag. Mat tas med hjemmefra som idag.

Pedagogiske ledere med noen få unntak vil ha arbeidstid 8-1530. De har planleggingstid fra 1430-1530. Kjernetiden vil i hovedsak være hver dag fra kl 10-1430. Vi tar med oss gode erfaringer med økt kjernetid fra koronaperioden så langt. Vår erfaring er at barn og ansatte trives og får til mye godt pedagogisk arbeid sammen med denne organiseringen. Assistentene vil rullere i yttervaktene.

Den enkelte pedagogiske leder vil etterhvert legge ut ytterligere informasjon om organisering og drift for avdelingen.