Meny
Velg avdeling Forside
Unnelandsvegen 245 5268 Haukeland
Telefon: 55241966 Send oss e-post
Redaktør: Jarle Viken
Barnehagen vår

Barnehagen vår - i dag med 4 avdelinger og satsingsområdet teater, musikk og dans + aktiv bruk av naturen - ble 1. mars 1975 etablert av en gjeng med ivrige og initiativrike foreldre. De hadde behov for barnehage til barna sine - og fulgte opp med handling. De første årene leide barnehagen lokaler i ett bygg som tidligere hadde blitt brukt til bilsalg. Barnehagen hadde da plass til 18 barn.

Etter 10 år flyttet barnehagen over veien, og fikk lokaler i bygget til Unneland Skule. Etter at skolen ble lagt ned utvidet barnehagen sin drift og overtok hele skolebygget. Så i 2003 ble Unneland Barnehage en barnehage med 3 avdelinger. I 2010 etablerte barnehagen en friluftsavdeling. Denne bruker selvsagt den flotte naturen på Unneland som tilholdssted, i tillegg til gode lokaler innomhus.

I 2012 kjøpte barnehagen det som tidligere var "nye skulen" på Unneland. Dette bygget ligger rett ved siden av hovedbygget vårt. Det nye huset vårt ble raskt omdøpt til, nettopp, Huset (Kultur- og Aktivitetshuset på Unneland). I 2. etasje på Huset holder småbarnsavdelingen Gullfjellstoppen til. Resten av Huset blir brukt til kultur og aktiviteter for nærmiljøet Unneland, Haukeland, Lone, Espeland, m.m. Småbarnsavdelingen Ocken-bom, storbarnsavdelingen Liahaugen og friluftsavdelingen Vèmånen holder hus i hovedbygget vårt.

Så nå er Unneland Barnehagen en barnehage med 4 avdelinger (2 for barn under 3 år og 2 for barn over 3 år), 2 bygg inklusiv eget kulturhus, stor lekeplass og omgitt av fantastisk natur. Vi har plass til 21 barn under 3 år og 37 barn over 3 år. I barnehagen jobber det 14 omsorgsfulle og engasjerte voksne. Og barnehagen vår, den drives fortsatt av en gjeng med ivrige og initiativrike foreldre. Men nå er det foreldrene til dagens barn i barnehagen som er eier og driver.

Unneland Barnehage gir et godt og omsorgsfullt tilbud til barna i barnehagen vår. Et tilbud som er preget av satsingsområdene våre drama/musikk og friluftsliv. I tillegg er Unneland Barnehage sterkt delaktig i å skape kultur og aktivitet i kulturhuset vårt. Her er det diverse tilbud for barn fra 2 år til de godt voksne på 70+. All vår innsats er en del av den visjonen vi alltid har jobbet etter: - den gode opplevelsen.