topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Snøde barnehage

17.mai i Tananger
Publisert: 05-05-2015 skrevet av: fau

Snøde barnehage er ansvarlig for lekene i Tananger etter toget. Vi trenger derfor 12 frivillige foreldre som kan ta på seg 1/2 times vakter mellom kl.11.30-13.00. Vi har ansvar for lekene: potetløp og ball i lite mål.

Kom å bli med! Uten oss blir det ikke leker på 17 mai!

Påmelding på avdelingene.

Hilsen FAU 

Barnehagebetaling og dugnad.
Publisert: 29-04-2015 skrevet av: A.B

VIKTIG INFORMASJON.

 Fra 1. mai 2015 kan en søke slik at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass,  jf Forskrift 2015-04-17-379. 

Sola kommune har pr i dag en reduksjon i foreldrebetaling, etter søknad, dersom brutto årsinntekt er mindre enn 4 G (kr 353.480). Dersom det er søkt og gitt reduksjon etter gjeldende ordning våren 2015, trenger en ikke søke på nytt for barnehageåret 2015/2016.

Søknad om redusert foreldrebetaling, både private og kommunale barnehager, sendes til barnehage kontoret i folkeregistrert kommune. Reduksjon vil gjelde fra den dato søknad er registrert mottatt av kommunen. Inntekt som legges til grunn er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Inntekt dokumenteres med selvangivelse. Dersom det er endringer i beløp fra sist selvangivelse eller beløp mangler på selvangivelse er søker pliktig til å opplyse søker kommune om dette ved innlevering av søknad. Søknad gjelder for ett barnehageår av gangen. Søknader som er datert etter 1.5 vil gjelde ut barnehageåret 2015/2016. (dvs tom juli 2016).

 For flere opplysninger, vennligst se Sola kommune sine nettsider.

 DUGNAD.

Vi inviterer til dugnad tirsdag 05.05.15 fra kl.16.30. Vi satser naturligvis på stor oppslutning og håper at du melder deg på. Lister henger på avdelingene.

Referat foreldremøte 23.04.15
Publisert: 27-04-2015 skrevet av: A.B

fileicon 
foreldremte snde barnehage.pdf

Foreldremøte
Publisert: 10.04.2015 skrevet av: A.B

FAU inviterer til foreldremøte torsdag 23.04.15 kl.19.00 på HAGA SKOLE.

Erik Paulsen fra UIS skal snakke om "Grensesetting og oppdragerstil" Et spennende og viktig tema for alle foreldre.

Vi håper på godt frammøte - meld dere på!

Påmeldingslister henger på avdelingene.

 

Litt informasjon
Publisert: 27.03.2015 skrevet av: Annelise

Minner om at barnehagen er  stengt tirsdag 7/4 på grunn av planleggingsdag.

Torsdag 23.04.15 kl.19.00 inviterer FAU til foreldremøte med foredragsholder. Mer informasjon kommer rett etter påske.

"Sommerferielapper" er nå delt ut/lagt i posthyllene. Vennligst overhold tidsfristen slik at vi kan planlegge ferdig ferieavvikling for personalet.

God påske!

med vennlig hilsen personalet

v/ Annelise

 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.