topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Snøde barnehage

God Jul!
Publisert: 16-12-2014 skrevet av: Annelise

Ønsker dere alle God Jul og Godt Nyttår! Vil samtidig minne om at barnehagen er stengt fredag 02.01.15 på grunn av planleggingsdag for personalet.

Mvh personalet v/Annelise

Lucia
Publisert: 24-11-2014 skrevet av: Marita

Bilderesultat for lucia bilder  Hjertelig velkommen til førjulskos på avdelingene

Fredag 12.12.14 fra kl.15.00. Vi serverer gløgg og litt å bite i. Førskolegruppa går i Luciatog fra avdeling til avdeling - vi begynner på Ørnaberget ca.kl.15.15.

Ønsker alle en god førjulstid!

Med hilsen personalet

 

Varsel om endring av foreldrebetaling
Publisert: 24.11.2014 skrevet av: Annelise

Foreldrebetaling.

Oppdatert av Oddveig Øgaard (17. november 2014)

Foreldrebetaling fastsettes i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Kommunestyret vedtar i tråd med sentrale føringer gitt av Stortinget i forbindelse med fastsettelse av statsbudjettet. Foreldrebetalingen fordeles over 11 terminer - juli er betalingsfri. Forfall 15. hver måned.

Sola kommune krever inn foreldrebetaling i barnehage tilsvarende maks pris på nasjonalt nivå. I 2014 er pris for full barnehageplass kr 2 405 per måned, som gir en pris per år på kr 26 455. I forslag til statsbudsjett 2015 foreslås satsen økt til kr 2 580 per måned for heltidsplass slik at pris per år for opphold blir kr 28 380.

I tillegg kommer kostpenger knyttet til matservering. Satsen for kostpenger ble fra 2014 økt med kr 50,- for barn med oppholdstid fra og med 25 timer, og kr 25,- for barn med oppholdstid 2+3 dager. Rådmannen tilrår ingen økning av kostpenger i 2015.

Rådmannen tilrår følgende satser for foreldrebetaling og kostpenger fra 1.1.2015

Oppholdstid

Hel plass

30 timer uke

27 timer pr uke

25 timer pr uke

2+3 dgr pr uke

Terminbeløp

  2.580

 2.125

1.705

1.550

 1.400

Matservering

    300

    300

 300

   300

   175

 

Foreldrebetaling 2014
P
ris for fulltidsplass i barnehage kr. 2.405,- pr. mnd.

Matservering kr. 300,- pr. mnd. pr heltidsplass.
Første faktura til barn som starter ved nytt barnehageår sendes ut i juli med forfall 15. august.

Søskenmoderasjon
Det gis 30% søskenmoderasjon for 2. barn og 50% søskenmoderasjon for 3. barn osv. Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Det gis søskenmoderasjon i kombinasjon med private barnehager innen samme kommune. Søskenmoderasjon gis eldste barn.

Det er foresattes ansvar å informere om søsken som ikke går i kommunale barnehager i Sola kommune.

Reduksjon i foreldrebetaling
Husstander som samlet har en brutto årsinntekt på mindre enn 4 G og som ikke er berettiget annen offentlig støtte, kan søke Sola kommune, oppvekst, om reduksjon i foreldrebetaling. Det er egne retningslinjer for behandling av denne typen søknader. Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til Sola kommune, oppvekst. (G = folketrygdens grunnbeløp, kr 88.370)

I forslag til statsbudsjett 2015 foreslås det i tillegg redusert maksimalpris for familier med inntekt under kr 405.000 per år. Dette skal ut på høring høsten 2014, og vil eventuelt tre i kraft fra 1.8.2015

 

Takk !
Publisert: 27.10.2014 skrevet av: Annelise

Vi vil gjerne takke alle som bidro til å gjøre jubileumsfesten 24.10.14 til en strålende dag. Det ble en flott feiring!

En spesiell takk går naturligvis til FAU representantene som var med å planlegge/organisere festen og lage gèlè - og til de foreldrene som var med å kuttet grønnsaker, pyntet og ryddet etter festen!

Med vennlig hilsen personalet

Vil samtidig opplyse om at barnehagen er stengt fredag 14. november 2014 på grunn av planleggingsdag.

Referat
Publisert: 16.10.2014 skrevet av: Fau

fileicon 
15.10.14 referat FAU.docx

 

Vedlagt referat fra Fau møte. Referatet innholder kontaktinformasjon til medlemmene i FAU, en oversikt over arrangementer resten av barnehageåret og endel informasjon.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.