topLogoSpacer
 

 
 

 

 
 

Svanholmen Barnehage

Årsplan 2015/16
Publisert: 21.08.2015 skrevet av: inger

I henhold til "Rammeplan for barnehage" skal alle barnehager ha en årsplan. I denne artikkelen finner du årsplanen for Svanholmen Barnhage. Denne er illusrert med bilder av barn i lek og aktivitet, den er derfor passordbeskyttet. I kolonnen til høyre under dokumenter ligger årsplanen "åpen" uten bilder.

Rehabilitering av hovedkjøkken i bhg
Publisert: 01.07.2015 skrevet av: Frode

I uke 31 skal barnehagen rehabilitere hovedkjøkkenet. Dette gjør at vi mister mulighet for oppvask etter matserveringen. Av hensyn til til hygiene blir det i perioden en endring av tilbudet.

Vi ber derfor om at de barna som kommer i barnehagen i perioden oppussingen skjer - tar med egen frokostmatpakke hjemmefra. 

Vi har avtale med kjøkken om levering av enkel middag som kan serveres på papptallerk eller i serviett.

Ettermiddagsmat vil være frukt.

Vi har prøvd å styre dette inn i den perioden med minst belegg for at merarbeid for dere foreldre blir minst mulig.

Dere vil få en påminnelse om fra hvilken dag dette blir gjort gjeldende.

Sommer i Svanholmen
Publisert: 30.06.2015 skrevet av: Frode

Det er ferietid i barnehagen og da er det litt endringer i den vanlige driften

I sommerukene blir avdelinger slått sammen og personalet blir fordelt ut for at dagene skal gå opp. I høyre kolonne under "Diverse" finner dere vaktsystemet for sommerukene. Der kan dere gå inn og se hvem som er på jobb de ulike dagene. Dette kan være greit å vite for både store og små.

Plan for opplegg i sommerukene vil bli lagt ut på hjemmesiden senest torsdag i uka før gjennomføring.

Husk å smøre barna med solkrem før de blir levert i barnehagen - så tar vi en refresh ila dagen ved behov.

Denne sommeren kommer det til å bli utført en del vedlikehold inne og ute. Arbeidet blir planlagt i samarbeid med barnehagen for å sikre at det påvirker driften minst mulig. Hensyn til barn og HMS har vært fokus i planlegging og vi håper at dette vil gjelde i gjennomføringen også.

Sommerhilsen fra alle i Svanholmen

Eierskifte i Stiftelsen Statoils barnehager
Publisert: 12-06-2015 skrevet av: Frode

Stiftelsen Statoils barnehager (nå Stiftelsen Svanholmen-Regnbuen-Sandslimarka barnehager, heretter ”Stiftelsen”) blir Kanvas-barnehager

Styret i Stiftelsen har inngått avtale med Stiftelsen Kanvas om overtakelse av de tre barnehagene; Sandslimarka barnehage i Bergen, Svanholmen barnehage i Sandnes og Regnbuen barnehage i Stavanger.

De tre barnehagene vil drive videre med de samme ansatte og i samme lokaler, og Statoil-ansatte vil fremdeles ha førsteprioritet til barnehageplassene.

 
 
.