topLogoSpacer
 

 
 

 

 

Planleggingsdager
2013-14

24. og 25. oktober
15.november
2. mai
30.mai

 

 
 

Svanholmen Barnehage

Orientering om fremdrift i arbeidet med å sikre fremtidig drift av barnehagene
Publisert: 10-04-2014 skrevet av: Frode

Det er etablert et prosjekt for arbeidet, «Prosjekt 2-14», med følgende mål: «Videreføre barnehagetilbudet og sikre arbeidsplassene – opprettholde god kvalitet  innenfor drive-verdig ramme».

Arbeidet er organisert i arbeidsgrupper med representanter fra administrasjon og ansatte fra alle barnehagene. Fase 1 er nå   avsluttet.

I denne fasen har det vært arbeidet med juridiske, arbeidsrettslige og økonomiske avklaringer, samt at det har vært innledende kontakt med mulige overtakere av driften av barnehagene.

Det er vår vurdering så langt i prosessen, at det er grunnlag for videre drift av barnehagene, og derved sikring av arbeidsplasser og barnehageplasser.

I neste fase; frem mot 01. juli, vil SU’ene i barnehagene får mer informasjon og mulighet til å gi uttale før ny driftsmodell besluttes endelig i styret.

Foreldrene vil bli informert jevnlig om videre fremdrift.

Vennlig hilsen Magnhild Brekke, prosjektleder «Prosjekt 2-14».      

Videre drift i Stiftelsen Statoils barnehager
Publisert: 30.01.2014 skrevet av: Frode

Styret i stiftelsen mottok 28.01. 2014 melding om at Statoil har besluttet å avvikle barnehagetilbud som personalgode i selskapet.

Dette innebærer at Statoil vil kutte økonomisk støtte til stiftelsen innen en 5 års periode.

Vedtaket i Statoil har ingen umiddelbar konsekvens for stiftelsen eller driften i barnehagene.

  • Alle vil beholde barnehageplassen sin og vårens barnehageopptak vil gå som vanlig.
  • Alle ansatte beholder jobbene sine og driften i barnehagene videreføres. 

Økning i foreldrebetaling 2014
Publisert: 20-12-2013 skrevet av: Frode

Til foreldre med barn i Stiftelsen Statoils barnehager.

I møte den 04. desember 2013 vedtok styret å øke grunnsatsen i foreldrebetalingen f.o.m. 01.01.2014. Ny sats tilsvarer ny nasjonal maks-pris er kr. 2405,- pr. mnd (11 mnd/år).

Etter sterkt ønske fra foreldre og ansatte i Regnbuen og Svanholmen barnehager videreføres ordningen med servert frokost. For dette betales ekstra kr. 150,- pr. mnd.

Sats for mat blir da totalt kr. 645,- pr. mnd.

Totalpris for barnehageplass inkl.mat blir da 3050,- pr.mnd

For barn som allerede går i barnehagene gjøres økningen gjeldende fom 01.03.2014.

Den nye maks-prisen er lagt inn i regjeringens justerte budsjett for 2014. Dersom den mot formodning ikke skulle bli vedtatt, vil SSb vurdere sitt vedtak på nytt. 

Abonnér på nyheter
Publisert: 16-09-2013 skrevet av: Frode

Barnehagen sender i liten grad ut felles mail til foreldre/ foresatte.

For å holde dere oppdatert på det som skjer - oppfordres alle foreldre/ foresatte til å abonnere på nyheter fra hjemmesiden.

Dere kan abonnere ved å trykke her, eller å bruke linken nede til høyre 

Forsikringspapirer
Publisert: 16-09-2013 skrevet av: Frode

Alle barna i barnehagen er dekket av barneforsikring gjennom PBL/ Gjensidige som gjelder hele døgnet - også utenom oppholdstiden i barnehagen.

Vilkår og dekning er lagt ut i høyre kolonne, under "Forsikring".

Se flere forside artikler >>

 
 
.