topLogoSpacer
 

 
 

 

Planleggingsdager 2015/16


16.oktober


13.november


4.januar


29.mars


6.mai

 

 
 

Svanholmen Barnehage

Foreldremøte
Publisert: 17.11.2015 skrevet av: Inger

 

Velkommen til foreldremøte torsdag 26.november. På dette møtet vil vi informere om noe av det barnet ditt skal få være med på i løpet av desember. Sammen skal vi pyntet barnehagen. Dermed er barnehagen julepyntet når barna kommer neste morgen. En positiv overraskelse som barna setter stor pris på. Erfaringsvis er de opptatt av av mor og/eller fars bidrag til pyntingen. Dette blir gjenstand for samtale, undring og glede gjennom desember. Det er derfor av betydning at du som forledre deltar på dette. I løpet av kvelden vil det bli enkel bevertning. Vi håper du har anledning til å komme. På barnets avdeling henger det påmeldingsliste til møtet.

Møtet starter kl. 18.30 for foreldrene på Tyrihans og Askeladden og varer til 19.45. ,for foreldrene på de andre avdelingen starter møtet 19.45 og varer til 21.00. Vi har valgt å organisere det på denne måten slik at dere som har barn på flere avdelinger får anledning til å delta på møtet for to avdelinger.

Planleggingsdag
Publisert: 12.11.2015 skrevet av: Frode

Minner om planleggingsdag fredag 13.nov

Barnehagen har stengt denne dagen.

God helg!

Foreldremøte KANVAS
Publisert: 05-11-2015 skrevet av: Frode

picture
 

KANVAS inviterer til foreldremøte

Dato: Torsdag 12.nov.

Sted: Statoil - Vestre Svanholmen

Klokkeslett: 19.00

Regionsleder Karin Bull vil presentere Stiftelsen KANVAS til foreldregruppene i både Regnbuen - og Svanholmen barnehage.

I tilegg til presentasjonen fra KANVAS vil det bli arrangert valg av foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget ( SU).

Håper så mange som mulig har anledning til å komme på møtet

Ang foreldremøte torsdag 12.nov
Publisert: 05-11-2015 skrevet av: Frode

Invitasjon til møte med KANVAS ble sendt på mail i sist torsdag fra Inger. Invitasjonen lå som vedlegg i mailen.  Det viser seg at denne desverre ikke er kommet ut til alle. Mailen ble sendt til de adressene som er registrert i opptakssystemet til kommunen der dere registrerte.

Grunnen til at invitasjonen ikke er kommet ut til mange skyldes nok at kontaktinformasjonen i systemet ikke er oppdatert.

Flott om dere kan logge dere på og sjekke at telefon og mail er oppdatert!!

Planleggingsdag
Publisert: 15.10.2015 skrevet av: Frode

Minner om planleggingsdagen 16.oktober. Barnehagen har stengt denne dagen.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.