topLogoSpacer
 

 
 

 

Planleggingsdager


26.september

14.november

2.januar

7.april

15.mai

 

 

 
 

Svanholmen Barnehage

Velkommen til SOMMERFEST!
Publisert: 01-09-2014 skrevet av: Frode

Torsdag 4.september kl.15 i barnehagen -

Tradisjonen tro arrangerer foreldrene også i år sommerfest for alle i barnehagen. Det blir grilling og leker - altså mye moro for både små og store!

Alle tar med seg egen grillmat, drikke, bestikk, kopper, tallerker, stol etc. Vi ordner med varme griller og kaffe.

Festen arrangeres på dugnad, og vi håper derfor at flest mulig kan være med å gjøre litt, så slipper noen få å måtte gjøre veldig mye.

Det henger lister på avdelingene for påmelding – hjertelig velkommen!

Mvh

FAU Svanholmen

Foreldremøte
Publisert: 26.08.2014 skrevet av: Frode

Onsdag 10 september arrangeres det foreldremøte i barnehagen.

Vi gjør det litt annerledes og arrangerer møte på dagtid - kl.1500

Møtet er rettet mest mot nye foreldre men vi tror at alle kan ha utbytte av å komme.

Hensikten med møtet er:

  • Presentere barnehagen og vårt mandat
  • Beskrive barnehagens syn på barn og hvordan dette kommer til uttrygg i arbeidet med ditt barn
  • Hvem samarbeider barnehagen med for å hjelpe ditt barn mest mulig
  • Årstema - Antall, rom og form
  • Foreldremedvirkning - hva kreves av dere
  • Hvordan tenker vi HMS
  • Spørsmålsrunde fra foreldregruppen
  • Eventuelt

Litt senere i høst vil avdelingene invitere til foreldrekaffe, der det vil bli gitt info spesielt for den enkelte avdeling, prestentasjon av temajobbing og valg av FAU representanter.

Påmelding på avdelingen.

Sykdom
Publisert: 27.08.2014 skrevet av: Frode

Vi har i oppstarten av nytt barnehageår fått omgangssyke på avdelingene.

Anbefalingen fra smittevernlege og Folkehelseinstituttet er at syke holdes hjemme i 48 timer for å forhindre smitte.

Vi har skjerpet rutinene mtp håndvask og "spriter" kontaktflater.

Minner om at dere foreldre må hjelpe barna med håndvask når dere kommer til barnehage - for å hindre smitte.

Ber alle respektere dette for å forhindre unødig smittespredning.

Sommerfest
Publisert: 21.08.2014 skrevet av: Inger

Torsdag 4 september arranger FAU sommerfest . Her inviteres familien til alle de som gikk barnehageåret 2013/14 og for de som startet høsten 2014. Det kommer mer informasjon om festen når det nærmer seg.  

 
 
.