topLogoSpacer
 

 
 

 

Planleggingsdager


26.september

14.november

2.januar

7.april

15.mai

 

 

 
 

Svanholmen Barnehage

Sykdom
Publisert: 27.08.2014 skrevet av: Frode

Vi har i oppstarten av nytt barnehageår fått omgangssyke på avdelingene.

Anbefalingen fra smittevernlege og Folkehelseinstituttet er at syke holdes hjemme i 48 timer for å forhindre smitte.

Vi har skjerpet rutinene mtp håndvask og "spriter" kontaktflater.

Minner om at dere foreldre må hjelpe barna med håndvask når dere kommer til barnehage - for å hindre smitte.

Ber alle respektere dette for å forhindre unødig smittespredning.

Sommerfest
Publisert: 21.08.2014 skrevet av: Inger

Torsdag 4 september arranger FAU sommerfest . Her inviteres familien til alle de som gikk barnehageåret 2013/14 og for de som startet høsten 2014. Det kommer mer informasjon om festen når det nærmer seg.  

Brennkopper
Publisert: 24-07-2014 skrevet av: Frode

Vi har for tiden tilfeller av brennkopper i barnehagen. 

Brennkoppesmitte kan være veldig farlig for personer med nedsatt immunforsvar - eksempelvis personer som er under kreftbehandling. Vi ber derfor om tilbakemelding dersom tilfeller oppdages og at dere følger anbefalingen fra Folkehelseinstituttet:

Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og små lesjoner vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved mer utbredte lesjoner vil det være nødvendig at lesjonene er tørre og i god tilheling.

 
 
.