topLogoSpacer
 
 

 

Åpningstiden
vår er
07.15 til 16.30

 

Post adresse:
Risnes barnehage
P.b 112, 4097 Sola

Faktura adresse:
Sola kommune Faturamottak
P.b 234, 4097 Sola

 

Vår visjon:

Åpenhet og glede,
erfaring og gnist.

 
 

Risnes barnehage

planl.dag
Publisert: 11-04-2014 skrevet av: Kate Frafjord-Larsen

Minner om at barnehagen er stengt tirsdag 22. april pga planleggingsdag.

 

Sammenslåing av avdelingene på tvers av husene i feriene
Publisert: 31.03.2014 skrevet av: Dorthe Katrin Vatne

Det blir sammenslåing av avdelingene på tvers av husene i jul, påske og sommerferie, de dagene og ukene det er færre barn i barnehagen.

Barnehagen opplever at det i disse feriene ofte er få barn, og at barn som i utgangspunktet ikke er satt opp på fri tar fri likevel.

Vi vil derfor fra påsken 2014 slå sammen avdelingene i feriene. Hvilket hus vi er på kan variere, men i og med at Risnes har plass til flere barn er det nok mest realistisk å tenke at vi blir på dette huset.   

Det vil alltid være en ansatt fra avdelingen/ en som kjenner barna godt sammen med barna.

Ved å innføre dette tiltaket sparer vi på vikarressurser, og flere ansatte kan ta ut ferie og avspasering. Håper på forståelse fra dere foreldre på dette tiltaket.

Påsken 2014 vil Risnes være åpen påskedagene, barna må derfor leveres der disse dagene.  Inngangen til avdelingene er på fremsiden av barnehagen. Det vil være en kjent voksen tilstede ved levering og henting.

Påske og sommerferie
Publisert: 20.03.2014 skrevet av: Dorthe Katrin Vatne

Minner om ferielapper som henger oppe på dørene. Vi ønsker tilbakemelding om fri i påsken innen fredag 21 mars, og sommerferie innen 11 april.

Biler som sviver på tomgang
Publisert: 20.03.2014 skrevet av: Dorthe Katrin Vatne

Vi opplever fra tid til annen at biler står og sviver på tomgang når barn blir levert/hentet i barnehagen. Dette synes vi ikke er greit hverken med tanke på sikkerhet eller miljø.

Vi har også fått reaksjoner fra foreldre som opplever dette som uansvarlig.

Vi ber derfor alle som leverer/ henter barn i barnehagen om å skru av motoren på bilen når de går inn i barnehagen. 

Karneval
Publisert: 21-02-2014 skrevet av: Kate Frafjord-Larsen

Alle barn i Risnes barnehage inviteres herved til

karneval

i barnehagen tirsdag 4.3.

Kom ferdig utkledd som hva du måtte ønske. 

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.